0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ماشين رفتم كنار يه پيرزنه كه كلي باردستشه! ميگم : حاج خانوم جايي ميرين؟ برسونمتون... برگشته ميگه: ميخواي كمك كني؟ پ ن پ! ميخوام مخت رو بزنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صف پمپ گازمنتظرم تا نوبتم بشه ، يارو زده به شيشه ميگه: شماهم ميخواي گازبزني؟ ميگم: پ ن پ! ميخوام ليس بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتيم غار عليصدر به رفيقم خفاش نشون دادم، ميگه: واي خفاشه؟! ميگم:پ ن پ! بتمن بود،اجاره خونه گرونه اينجا سكونت دارن فعلأ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مترو با دوست دخترم نشستم يكدفه بابام منو ديده ميگه  تويي پسرم !؟ گفتم پ ن پ ، من يه پرندم آرزو دارم تو باغم باشي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم درمونگاه , منشیه میگه : مریض شمایید؟ گفتم پَــــ نَ پَــــ من میکروبم ,اومدم خودمو معرفی کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبقه بالایی داره توی خونه گل کوچیک بازی میکنه ، رفتم درشونو زدم میگه صدای ما اذیتتون میکنه ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ اومدم بگم مواظب باشید بازیکن دو اخطاره توی زمین نفرستید که بعدا گندش دربیاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ۸ صبح کلاس داریم .منم خمیازه میکشم و دهنم یه متر باز میشه . استاد میگه چیه خوابت میاد؟ پـَـ نـَـ پـَـ میخوام بخورمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگم حاجی, بزن تو دنده من هول میدم روشن شه.  میگه بزنم ۲ ؟ پَـــ نَ پَـــ بزن ۳ فوتبال داره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوابیدن . بابا بزرگم خروپف میکنه . داداشم میگه بابابزرگه خروپوف می کنه؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ صدا مودم بابا بزرگه داره کانکت میشه به اینترنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستم رفتیم بام تهران ... یه یارو تو بانجی جامپینگ داشت بالا پایین میرفت ... دوستم میگه اگه این کش پاره بشه می خوره زمین داغون می شه؟ پَ نه پَ، می خوره زمین هوا میره نمی دونی تا کجا میره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم با ماشین از کوچه رد میشم یارو با وانتش وسط کوچه وایساده! میاد بهم میگه میخوای رد بشی؟ میگم پ ن پ می خوام پشت تو پارک کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم تو خونه خوابيده بود داداشم اومد میگه خوابه؟ گفتم: پ نه پ رو اسكرين سيوره لگد بزنى روشن ميشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزن بر سر ناتوان دست زور...پ نه پ! بزن سنگ بر سرش از راه دور!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ اولی :غار کلاغ دومی:غار؟؟؟؟ کلاغ اولی : په نه په هتل پنج ستاره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشینمو پارک کردم یهو یه ماشین اومد بهم زد و من هم 2 متر رو هم پرواز کردم و افتادم زمین یارو اومده میگه:(آقا چیزیتون شد؟) گفتم:پـَـ نـَـ پـَـ  تمارض کردم ! خودمو انداختم زمین داور پنالتی بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمو كچل كردم ميخوام برم خدمت دوستم ديده ميگه ميخواي بري خدمت ؟ پ ن پ سرم شپش داشت عمدا كچل كردم تا از دست شپش ها راحت بشم! از ابهر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ماشين رفتم كنار يه پيرزنه كه كلي باردستشه! ميگم : حاج خانوم جايي ميرين؟ برسونمتون... برگشته ميگه: ميخواي كمك كني؟ پ ن پ! ميخوام مخت رو بزنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صف پمپ گازمنتظرم تا نوبتم بشه ، يارو زده به شيشه ميگه: شماهم ميخواي گازبزني؟ ميگم: پ ن پ! ميخوام ليس بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتيم غار عليصدر به رفيقم خفاش نشون دادم، ميگه: واي خفاشه؟! ميگم:پ ن پ! بتمن بود،اجاره خونه ��رونه اينجا سكونت دارن فعلأ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مترو با دوست دخترم نشستم يكدفه بابام منو ديده ميگه  تويي پسرم !؟ گفتم پ ن پ ، من يه پرندم آرزو دارم تو باغم باشي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم درمونگاه , منشیه میگه : مریض شمایید؟ گفتم پَــــ نَ پَــــ من میکروبم ,اومدم خودمو معرفی کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبقه بالایی داره توی خونه گل کوچیک بازی میکنه ، رفتم درشونو زدم میگه صدای ما اذیتتون میکنه ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ اومدم بگم مواظب باشید بازیکن دو اخطاره توی زمین نفرستید که بعدا گندش دربیاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ۸ صبح کلاس داریم .منم خمیازه میکشم و دهنم یه متر باز میشه . استاد میگه چیه خوابت میاد؟ پـَـ نـَـ پـَـ میخوام بخورمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگم حاجی, بزن تو دنده من هول میدم روشن شه.  میگه بزنم ۲ ؟ پَـــ نَ پَـــ بزن ۳ فوتبال داره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوابیدن . بابا بزرگم خروپف میکنه . داداشم میگه بابابزرگه خروپوف می کنه؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ صدا مودم بابا بزرگه داره کانکت میشه به اینترنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستم رفتیم بام تهران ... یه یارو تو بانجی جامپینگ داشت بالا پایین میرفت ... دوستم میگه اگه این کش پاره بشه می خوره زمین داغون می شه؟ پَ نه پَ، می خوره زمین هوا میره نمی دونی تا کجا میره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم با ماشین از کوچه رد میشم یارو با وانتش وسط کوچه وایساده! میاد بهم میگه میخوای رد بشی؟ میگم پ ن پ می خوام پشت تو پارک کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم تو خونه خوابيده بود داداشم اومد میگه خوابه؟ گفتم: پ نه پ رو اسكرين سيوره لگد بزنى روشن ميشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزن بر سر ناتوان دست زور...پ نه پ! بزن سنگ بر سرش از راه دور!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ اولی :غار کلاغ دومی:غار؟؟؟؟ کلاغ اولی : په نه په هتل پنج ستاره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشینمو پارک کردم یهو یه ماشین اومد بهم زد و من هم 2 متر رو هم پرواز کردم و افتادم زمین یارو اومده میگه:(آقا چیزیتون شد؟) گفتم:پـَـ نـَـ پـَـ  تمارض کردم ! خودمو انداختم زمین داور پنالتی بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمو كچل كردم ميخوام برم خدمت دوستم ديده ميگه ميخواي بري خدمت ؟ پ ن پ سرم شپش داشت عمدا كچل كردم تا از دست شپش ها راحت بشم! از ابهر