0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصادف کردم، زنگ زدم ۱۱۰ … پلیسه اومده میگه تصادف کردی؟! گفتم پـــ نَ پَـــــ اینا همش نقشه بود بیای ببینمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حل این تمرین به عهدی دانش آموز است. پ نه پ می خواست حل این تمرین بر عهده مادر بزرگم باشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم یه ذره حجابتو درست کن ، میگیرنت... میگه کی؟ پلیس..؟ میگم : پـَـ نـَـ پـَـ ، دست اندر کاران شبکه فشن تی وی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم کوله پشتی ام رو میبندم که بریم کوه ، مامانم اومده میگه کوله بستی بری کوه؟ گفتم پ ن پ کوله بارت بربند شاید این چند سحر فرصت آخر باشد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو جاده بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده 4 لیتری تکون میدیم ! طرف اومده میگه بنزین تمام کردین ؟ میگیم:پ نه پ میگیم هورا ! ما هم از این دبـــّه ها داریم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگم گوشيم تو خيابون رفت زير كاميون ميگه شكست؟! پ ن پ اومد بيرون گفت اخ قولنجم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط ريشمو زدم دوستم ميه اه خط ريشتو چه بد زدي مگيم : آره خودم زدم ميگه با ماشين زدي ميگم پ نه پ با ليفتراك زدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسره وایستاده سر چهار راه داره با تایمر چراغ راهنمای ور میره دوستم دیده میگه اه ناکس داره زمانشو دستکاری میکنه؟ میگم: پـَـــ نــه پـَـــ داه استریت تیپس میره مردم پشت چراغ حوصلشون سر نره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکي از دوستام داره از دربند به سمت تجریش میرم باکوله پشتی .دختره اونو دیده میگه:شما کوهنوردید؟! دوستم ميگه پـَـــ نــه پـَـــ کارم باربریه.بار خورد سمت کوه .الانم دارم برمیگردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زده گیر داده بیا بریم بیرون میگم کار دارم میخوام برم تعمیرگاه میگه واسه ماشین؟ پـَـــ نــه پـَـــ یکی دو روزه گلوم درد میکنه میرم نشون بدم ببینم از کجاشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارن گوسفندرو قربونی میکنن … یه آفتابه آوردن که بش آب بدن اومده میگه میخوان با آفتابه بش آب بدن؟ پـَـــ نــه پـَـــ آفتابه آوردن ببرنش دستشویی استرسش از بین بره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سوپری میپرسم قهوه تلخ جدید نیومده ؟ میگه قهوه تلخ؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ چای محسن میخواستم از اینا که آهنربا جایزه داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم سبزی خورد می کنم … دستم بریده … میگم مامان چسب داری؟ میگه دستتو بریدی؟! پـَـــ نــه پـَـــ می خوام کارم تموم شد دوباره سبزیارو بچسبونم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال پرسیده ، یکم مکـث کردم ، میگه داری فکر میکنی ؟! میگم پـَـــ نــه پـَـــ please wait <<<<<>>>>>>loading...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار قلم را به غزل بسپارم شاید گره ای باز شود از کارم پرسید: مگر تو هم غزل می گوئی؟ گفتم: په نه په! فقط رباعی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ماشینو از پارکینگ بگیرم یارو میپرسه میرید داخل؟ میگم پ نه په دیگه مزاحمتون نمیشم فقط به ماشینم بگید من دم در منتظرشم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصادف کردم، زنگ زدم ۱۱۰ … پلیسه اومده میگه تصادف کردی؟! گفتم پـــ نَ پَـــــ اینا همش نقشه بود بیای ببینمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حل این تمرین به عهدی دانش آموز است. پ نه پ می خواست حل این تمرین بر عهده مادر بزرگم باشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم یه ذره حجابتو درست کن ، میگیرنت... میگه کی؟ پلیس..؟ میگم : پـَـ نـَـ پـَـ ، دست اندر کاران شبکه فشن تی وی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم کوله پشتی ام رو میبندم که بریم کوه ، مامانم اومده میگه کوله بستی بری کوه؟ گفتم پ ن پ کوله بارت بربند شاید این چند سحر فرصت آخر باشد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو جاده بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده 4 لیتری تکون میدیم ! طرف اومده میگه بنزین تمام کردین ؟ میگیم:پ نه پ میگیم هورا ! ما هم از این دبـــّه ها داریم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگم گوشيم تو خيابون رفت زير كاميون ميگه شكست؟! پ ن پ اومد بيرون گفت اخ قولنجم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط ريشمو زدم دوستم ميه اه خط ريشتو چه بد زدي مگيم : آره خودم زدم ميگه با ماشين زدي ميگم پ نه پ با ليفتراك زدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسره وایستاده سر چهار راه داره با تایمر چراغ راهنمای ور میره دوستم دیده میگه اه ناکس داره زمانشو دستکاری میکنه؟ میگم: پـَـــ نــه پـَـــ داه استریت تیپس میره مردم پشت چراغ حوصلشون سر نره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکي از دوستام داره از دربند به سمت تجریش میرم باکوله پشتی .دختره اونو دیده میگه:شما کوهنوردید؟! دوستم ميگه پـَـــ نــه پـَـــ کارم باربریه.بار خورد سمت کوه .الانم دارم برمیگردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زده گیر داده بیا بریم بیرون میگم کار دارم میخوام برم تعمیرگاه میگه واسه ماشین؟ پـَـــ نــه پـَـــ یکی دو روزه گلوم درد میکنه میرم نشون بدم ببینم از کجاشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارن گوسفندرو قربونی میکنن … یه آفتابه آوردن که بش آب بدن اومده میگه میخوان با آفتابه بش آب بدن؟ پـَـــ نــه پـَـــ آفتابه آوردن ببرنش دستشویی استرسش از بین بره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سوپری میپرسم قهوه تلخ جدید نیومده ؟ میگه قهوه تلخ؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ چای محسن میخواستم از اینا که آهنربا جایزه داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم سبزی خورد می کنم … دستم بریده … میگم مامان چسب داری؟ میگه دستتو بریدی؟! پـَـــ نــه پـَـــ می خوام کارم تموم شد دوباره سبزیارو بچسبونم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال پرسیده ، یکم مکـث کردم ، میگه داری فکر میکنی ؟! میگم پـَـــ نــه پـَـــ please wait <<<<<>>>>>>loading...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار قلم را به غزل بسپارم شاید گره ای باز شود از کارم پرسید: مگر تو هم غزل می گوئی؟ گفتم: په نه په! فقط رباعی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ماشینو از پارکینگ بگیرم یارو میپرسه میرید داخل؟ میگم پ نه په دیگه مزاحمتون نمیشم فقط به ماشینم بگید من دم در منتظرشم!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران