0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم تصمیم گرفتم زن بگیرم میگه:میشناسیش؟ میگم:آره میگه:مجرده؟ میگم:پ ن پ منتظرم شوهرش اجازه بده بریم خواستگاری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون موتوریه اومد کیفم رو قاپید ، یارو میپرسه: دزد بود؟ میگم:پ ن پ اومده بود امانتیش رو ببره فقط خواست هیجانش بیشتر باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيد شبى زحال من دلدارم * گفتم ز رنگ بوى تو بيزارم * گفتا نكند دو تا شده شلوارت * گفتم پ ن پ فقط تو رو دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پام گرفت به سنگ افتادم تو چاله صورتم گلی شد رفیقم میگه گلی شدی میگم پ ن پ سرمو فرو کردم توی کاکائوی داغ ، بشم بستنی عروسکی بدم داداش کوچولوت منو بخوره!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهرام رادان از یه بابایی آدرس پرسید ، طرف میگه ببخشید شما بازیگر نیستین ؟ رادان میگه پ ن پ پیک موتوریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم به خواهر زاده ام دیکته می گم... رسیده آخر خط، می گه برم سر خط؟ پـَـ نه پَــ، بقیشو رو فرش بنویس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آشپزخونه استکان و قندون از دستم افتاد شکست با صدای خفن. مامان اومده می گه چیزی شکوندی؟ پـَـ نه پَــ، شیشه نازک تنهایی دلم بود منتها صداش رو گذاشتم رو اکو حال کنین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کله صبحی رفیقم می‌خواست بیاد درس بخونیم، بهش زنگ زدم گفتم دوتا نون هم بگیر بیار. گفت واسه صبحونه؟ پـَـ نه پَــ، واسه ذخیره سازی تو روزای سخت زمستون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم از بیرون میاد خونه... می‌بینه پشت سیستمم... می گه کامپیوتر روشن کردی؟ پـَـ نه پَــ، دکتر گفته بشین جلوی مانیتور خاموش زل بزن بهش واسه چشات خوبه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هواپیما نشستم دارم دعا می‌خونم بغل دستیم می‌گه دعا می‌کنی سالم برسی؟ پـَـ نه پ َــ، دوست دارم صحنه سقوط هواپیما رو از نزدیک ببینم دعا می‌کنم سقوط کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنه شکمش اومده جلو، رفیق ما می پرسه این خانم حامله است؟ پـَـ نه پَــ، این زن آقا گرگه ‌است، شنگول رو خودش خورده، منگول رو داده به شوهرش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم دستشویی عمومی ایستاده ام تا نفر قبلی بیاد بیرون، اومده بیرون، می بینه دارم پیچ و تاب می خورم می گه دستشویی داری؟ پـَـ نه پَــ، دارم با صدای موزیکی که نواختی تمرین رقص عربی می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسته سیگارمو گرفته که از توش سیگار برداره... می گه اِ اِ اِ همین یه نخه؟ پـَـ نه پَــ، این یه دونه چشم گذاشته، بقیه رفتن قایم شدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم می گه امروز چندمه؟ می گم یکم. می گه یکم مرداد؟ پـَـ نه پَــ، امروز یکم فروردینه... عیدت مبارک عمو جون یه بوس بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به برادرم می گم تلویزیون رو بزن کانال دو... می گه روشنش کنم؟ پـَـ نه پَــ، تو بزن دو... من هُل می دم روشن شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم می گم برو عصای آقاجون رو بیار؛ می گه مگه آقاجون می خواد بره؟ پـَـ نه پَــ، می خواد به اذن پروردگار عصا رو تبدیل به اژدها کنه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم تصمیم گرفتم زن بگیرم میگه:میشناسیش؟ میگم:آره میگه:مجرده؟ میگم:پ ن پ منتظرم شوهرش اجازه بده بریم خواستگاری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون موتوریه اومد کیفم رو قاپید ، یارو میپرسه: دزد بود؟ میگم:پ ن پ اومده بود امانتیش رو ببره فقط خواست هیجانش بیشتر باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيد شبى زحال من دلدارم * گفتم ز رنگ بوى تو بيزارم * گفتا نكند دو تا شده شلوارت * گفتم پ ن پ فقط تو رو دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پام گرفت به سنگ افتادم تو چاله صورتم گلی شد رفیقم میگه گلی شدی میگم پ ن پ سرمو فرو کردم توی کاکائوی داغ ، بشم بستنی عروسکی بدم داداش کوچولوت منو بخوره!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهرام رادان از یه بابایی آدرس پرسید ، طرف میگه ببخشید شما بازیگر نیستین ؟ رادان میگه پ ن پ پیک موتوریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم به خواهر زاده ام دیکته می گم... رسیده آخر خط، می گه برم سر خط؟ پـَـ نه پَــ، بقیشو رو فرش بنویس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آشپزخونه استکان و قندون از دستم افتاد شکست با صدای خفن. مامان اومده می گه چیزی شکوندی؟ پـَـ نه پَــ، شیشه نازک تنهایی دلم بود منتها صداش رو گذاشتم رو اکو حال کنین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کله صبحی رفیقم می‌خواست بیاد درس بخونیم، بهش زنگ زدم گفتم دوتا نون هم بگیر بیار. گفت واسه صبحونه؟ پـَـ نه پَــ، واسه ذخیره سازی تو روزای سخت زمستون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم از بیرون میاد خونه... می‌بینه پشت سیستمم... می گه کامپیوتر روشن کردی؟ پـَـ نه پَــ، دکتر گفته بشین جلوی مانیتور خاموش زل بزن بهش واسه چشات خوبه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هواپیما نشستم دارم دعا می‌خونم بغل دستیم می‌گه دعا می‌کنی سالم برسی؟ پـَـ نه پ َــ، دوست دارم صحنه سقوط هواپیما رو از نزدیک ببینم دعا می‌کنم سقوط کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنه شکمش اومده جلو، رفیق ما می پرسه این خانم حامله است؟ پـَـ نه پَــ، این زن آقا گرگه ‌است، شنگول رو خودش خورده، منگول رو داده به شوهرش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم دستشویی عمومی ایستاده ام تا نفر قبلی بیاد بیرون، اومده بیرون، می بینه دارم پیچ و تاب می خورم می گه دستشویی داری؟ پـَـ نه پَــ، دارم با صدای موزیکی که نواختی تمرین رقص عربی می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسته سیگارمو گرفته که از توش سیگار برداره... می گه اِ اِ اِ همین یه نخه؟ پـَـ نه پَــ، این یه دونه چشم گذاشته، بقیه رفتن قایم شدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم می گه امروز چندمه؟ می گم یکم. می گه یکم مرداد؟ پـَـ نه پَــ، امروز یکم فروردینه... عیدت مبارک عمو جون یه بوس بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به برادرم می گم تلویزیون رو بزن کانال دو... می گه روشنش کنم؟ پـَـ نه پَــ، تو بزن دو... من هُل می دم روشن شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم می گم برو عصای آقاجون رو بیار؛ می گه مگه آقاجون می خواد بره؟ پـَـ نه پَــ، می خواد به اذن پروردگار عصا رو تبدیل به اژدها کنه!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران