0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه گنجشک مرده رو یکی از دوستام داره خاکش میکنه داداشم میگه دارن خاکش میکنن؟  میگم پـَـــ نــه پـَـــ دارن میکارنش واسه سال بعد محصول بده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه عید قربون گوسفند گرفتیم..همسایمون اومده میگه میخوای قربونی بدین ؟  میگم پ نه پ گذاشتیم دم در حاجی که از مکه اومد یاد داستان اسماعیل و پدرش بیفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم اس ام اس زدم میگم کلاس تشکیل نمیشه.. جواب داده یعنی اوستاد نیومده ؟  بش میگم پ نه پ رفته قایم شده همه دارن دنبالش میگردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم میگه با گوشی برم اینترنت از شارژم کم میشه ؟  میگم پ نه پ از صندوق ذخیره ارزی سازمان اوپک کم میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم پریده تو استخر داد میزنه میگه شنـــا کنم؟  میگم پـــ ن پـــــــ بزار آهنگ تـایتـانیک بزارم آروم غرق شو..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز رفتم نون بربری گرفتم اومدم خونه بابام گفت نون بربریه؟  گفتم پـَـــ نــه پـَـــ بیسکویت خانوادست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساندویچی..نوشابه آورده ..میگه نی بذارم؟؟  پـَـــ نــه پـَـــ فلوت بذار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو دیوار مارمولک بود،داداشم دیده میگه مارمولکه؟  پـَـــ نــه پـَـــ سوسماره معتاد شده به این روز افتاده ببین عبرت بگیر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوایم بریم خونه ی جدیدمون ، مامانم میگه این همه اثاثو باید با کامیون ببریم ؟!!  میگم : پـَـــ نــه پـَـــ راست کلیک کن ، کات کنشون ، برو تو خونه جدیده پیست کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم تو خونه رو ترد میل میدوام …. بابام میاد میگه داری میدویی لاغر کنی …؟!؟!  پَ نه پَ کلاسم دیر شده عجله دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کمر رفتم تو موتور ماشینم که ببینم چه مرگشه ، رفیقم اومده میگه داری تعمیرش میکنی ؟! پَ نه پَ دارم با گِیج روغن درد و دل میکنم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … تو این دنیای کثیف… این قلب پاک چی بود اخه به ما دادی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم یه خط ایرانسل خریدم ، همراه اول بهم اس داده فکر نمیکردم یه روزی بیاد که بهم خیانت کنی . بای . ایشششش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم ميگه بريم آب بخرم ميگه تو اين گرما سگ آب ميخوره............................خب من چي بگم بهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره توافق هسته ای بین ایران و1+5 روی میز مذاکره انجام شد . . . . . .قرار شد بجای پرتاب میوه بسوی هم از هسته میوه استفاده کنند والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کمر رفتم تو موتور ماشینم که ببینم چه مرگشه ، رفیقم اومده میگه داری تعمیرش میکنی ؟! پَ نه پَ دارم با گِیج روغن درد و دل میکنم !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه گنجشک مرده رو یکی از دوستام داره خاکش میکنه داداشم میگه دارن خاکش میکنن؟  میگم پـَـــ نــه پـَـــ دارن میکارنش واسه سال بعد محصول بده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه عید قربون گوسفند گرفتیم..همسایمون اومده میگه میخوای قربونی بدین ؟  میگم پ نه پ گذاشتیم دم در حاجی که از مکه اومد یاد داستان اسماعیل و پدرش بیفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم اس ام اس زدم میگم کلاس تشکیل نمیشه.. جواب داده یعنی اوستاد نیومده ؟  بش میگم پ نه پ رفته قایم شده همه دارن دنبالش میگردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم میگه با گوشی برم اینترنت از شارژم کم میشه ؟  میگم پ نه پ از صندوق ذخیره ارزی سازمان اوپک کم میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم پریده تو استخر داد میزنه میگه شنـــا کنم؟  میگم پـــ ن پـــــــ بزار آهنگ تـایتـانیک بزارم آروم غرق شو..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز رفتم نون بربری گرفتم اومدم خونه بابام گفت نون بربریه؟  گفتم پـَـــ نــه پـَـــ بیسکویت خانوادست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساندویچی..نوشابه آورده ..میگه نی بذارم؟؟  پـَـــ نــه پـَـــ فلوت بذار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو دیوار مارمولک بود،داداشم دیده میگه مارمولکه؟  پـَـــ نــه پـَـــ سوسماره معتاد شده به این روز افتاده ببین عبرت بگیر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوایم بریم خونه ی جدیدمون ، مامانم میگه این همه اثاثو باید با کامیون ببریم ؟!!  میگم : پـَـــ نــه پـَـــ راست کلیک کن ، کات کنشون ، برو تو خونه جدیده پیست کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم تو خونه رو ترد میل میدوام …. بابام میاد میگه داری میدویی لاغر کنی …؟!؟!  پَ نه پَ کلاسم دیر شده عجله دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کمر رفتم تو موتور ماشینم که ببینم چه مرگشه ، رفیقم اومده میگه داری تعمیرش میکنی ؟! پَ نه پَ دارم با گِیج روغن درد و دل میکنم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … تو این دنیای کثیف… این قلب پاک چی بود اخه به ما دادی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم یه خط ایرانسل خریدم ، همراه اول بهم اس داده فکر نمیکردم یه روزی بیاد که بهم خیانت کنی . بای . ایشششش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم ميگه بريم آب بخرم ميگه تو اين گرما سگ آب ميخوره............................خب من چي بگم بهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره توافق هسته ای بین ایران و1+5 روی میز مذاکره انجام شد . . . . . .قرار شد بجای پرتاب میوه بسوی هم از هسته میوه استفاده کنند والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کمر رفتم تو موتور ماشینم که ببینم چه مرگشه ، رفیقم اومده میگه داری تعمیرش میکنی ؟! پَ نه پَ دارم با گِیج روغن درد و دل میکنم !!