0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پام گرفت به سنگ افتادم تو چاله صورتم گلی شد رفیقم میگه گلی شدی  میگم پ ن پ سرمو فرو کردم توی کاکائوی داغ ، بشم بستنی عروسکی بدم داداش کوچولوت منو بخوره!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم به خواهر زاده ام دیکته می گم... رسیده آخر خط، می گه برم سر خط؟  پـَـ نه پَــ، بقیشو رو فرش بنویس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام می گم برو تو حموم و نگا کن سوسک نباشه … میگه دکککی .. می ترسی؟!؟!  پَ نه پَ با احساساتم بازی کرده نمی خوام ریختشو ببینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مترو واسه دانشگاه تاکسی گذاشتن...سوار شدیم...دوستم میگه پول میگیرن؟؟  پ نه پ فی سبیل لالله کار میکنن... واسه تولید علم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم ببین تن ماهی تاریخ انقضاش کیه؟ میگه یعنی تاریخ خراب شدنش؟  گفتم پـَـَـ نــه پـَـَــــ تاریخ عروسی ننه بابای ماهی اس میخوام واسشون جشن سالگرد بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارت سوخت ماشینو برداشتم دارم میرم ، بابام میگه میری بنزین بزنی؟؟؟  پـَـَـ نــه پـَـَــ میرم آب هویچ بریزم تو باکش نور چراغاش زیاد شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ١١ اومدم خونه مامانم ميگه الان اومدي؟  ميگم.پَ نَ پَ ٢ساعت پيش اومدم الان تكرارش داره پخش ميكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم بانک میگم میخوام حساب باز کنم ...متصدی میگه اومدی حساب باز کنی ؟؟؟  میگم پ نه پ اومدم 3000 میلیارد دیگه اختلاص کنم !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدم ۱۱۰، یارو پرسید اتفاقی‌ افتاده؟  گفتم: پـَـــ نَ پـَـــ شما زنگ نزدید نگران شدم، گفتم حتما اونجا اتفاقی‌ افتاده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده خونه رو ببینه واسه خرید. تا طبقه سوم با پله اومده میگه پس اینجا کلا آسانسور نداره!!  پَـــ نَ پَــــ آسانسور داره ولی از طبقه چهارم شروع میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر دانش آموزِ اومده مدرسه....معلم بهش میگه با بچتون ریاضی تمرین کنین....میگه تو خونه؟  پَـــ نَ پــــ تو زمین های خاکی ! اکثر قهرمانا از زمین های خاکی شروع کردن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام گفتم سوئیچ ماشینو بده ...... گفت : می خوای بری جایی؟ ... گفتم : بله پدر عزیزم  (ستاد مبارزه با پَ نَ پَ - واحد فرزند صالح)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سر خاک خدا بیامرزی دارم خرما تعارف می کنم ، طرف برداشته میگه فاتحه است دیگه نه؟ پَ نه پَ خدا بیامرز زنده شده داریم جشن می گیریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستم توى خيابون داشتيم ميرفتيم،مأمور راهنمائی و رانندگى داشت يكى رو جريمه ميكرد  دوستم به راننده گفت داره جريمه ت ميكنه؟  گفتم پ نه پ داره باهاش احوال پرسى ميكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده مغازه یه حوله برداشته میگه آقا اینا حوله ست؟  میگم پ ن پ نون بربریه ، کنجدی هم دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی داشتم کمد اتاقمو جابجا میکردم مثل هرکول دودستی کمدمو تو بغل میگرفتم جابجاش میکردم مادرم از راه رسید پرسید کمدتو جابجا میکنی؟  گفتم پ ن پ دلش گرفته بود بغلش کردم دلداریش بدم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پام گرفت به سنگ افتادم تو چاله صورتم گلی شد رفیقم میگه گلی شدی  میگم پ ن پ سرمو فرو کردم توی کاکائوی داغ ، بشم بستنی عروسکی بدم داداش کوچولوت منو بخوره!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم به خواهر زاده ام دیکته می گم... رسیده آخر خط، می گه برم سر خط؟  پـَـ نه پَــ، بقیشو رو فرش بنویس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام می گم برو تو حموم و نگا کن سوسک نباشه … میگه دکککی .. می ترسی؟!؟!  پَ نه پَ با احساساتم بازی کرده نمی خوام ریختشو ببینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مترو واسه دانشگاه تاکسی گذاشتن...سوار شدیم...دوستم میگه پول میگیرن؟؟  پ نه پ فی سبیل لالله کار میکنن... واسه تولید علم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم ببین تن ماهی تاریخ انقضاش کیه؟ میگه یعنی تاریخ خراب شدنش؟  گفتم پـَـَـ نــه پـَـَــــ تاریخ عروسی ننه بابای ماهی اس میخوام واسشون جشن سالگرد بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارت سوخت ماشینو برداشتم دارم میرم ، بابام میگه میری بنزین بزنی؟؟؟  پـَـَـ نــه پـَـَــ میرم آب هویچ بریزم تو باکش نور چراغاش زیاد شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ١١ اومدم خونه مامانم ميگه الان اومدي؟  ميگم.پَ نَ پَ ٢ساعت پيش اومدم الان تكرارش داره پخش ميكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم بانک میگم میخوام حساب باز کنم ...متصدی میگه اومدی حساب باز کنی ؟؟؟  میگم پ نه پ اومدم 3000 میلیارد دیگه اختلاص کنم !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدم ۱۱۰، یارو پرسید اتفاقی‌ افتاده؟  گفتم: پـَـــ نَ پـَـــ شما زنگ نزدید نگران شدم، گفتم حتما اونجا اتفاقی‌ افتاده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده خونه رو ببینه واسه خرید. تا طبقه سوم با پله اومده میگه پس اینجا کلا آسانسور نداره!!  پَـــ نَ پَــــ آسانسور داره ولی از طبقه چهارم شروع میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر دانش آموزِ اومده مدرسه....معلم بهش میگه با بچتون ریاضی تمرین کنین....میگه تو خونه؟  پَـــ نَ پــــ تو زمین های خاکی ! اکثر قهرمانا از زمین های خاکی شروع کردن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام گفتم سوئیچ ماشینو بده ...... گفت : می خوای بری جایی؟ ... گفتم : بله پدر عزیزم  (ستاد مبارزه با پَ نَ پَ - واحد فرزند صالح)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سر خاک خدا بیامرزی دارم خرما تعارف می کنم ، طرف برداشته میگه فاتحه است دیگه نه؟ پَ نه پَ خدا بیامرز زنده شده داریم جشن می گیریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستم توى خيابون داشتيم ميرفتيم،مأمور راهنمائی و رانندگى داشت يكى رو جريمه ميكرد  دوستم به راننده گفت داره جريمه ت ميكنه؟  گفتم پ نه پ داره باهاش احوال پرسى ميكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده مغازه یه حوله برداشته میگه آقا اینا حوله ست؟  میگم پ ن پ نون بربریه ، کنجدی هم دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی داشتم کمد اتاقمو جابجا میکردم مثل هرکول دودستی کمدمو تو بغل میگرفتم جابجاش میکردم مادرم از راه رسید پرسید کمدتو جابجا میکنی؟  گفتم پ ن پ دلش گرفته بود بغلش کردم دلداریش بدم !

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران