0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم می گه امروز چندمه؟ می گم یکم. می گه یکم مرداد؟  پـَـ نه پَــ، امروز یکم فروردینه... عیدت مبارک عمو جون یه بوس بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به برادرم می گم تلویزیون رو بزن کانال دو... می گه روشنش کنم؟  پـَـ نه پَــ، تو بزن دو... من هُل می دم روشن شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم می گم برو عصای آقاجون رو بیار؛ می گه مگه آقاجون می خواد بره؟  پـَـ نه پَــ، می خواد به اذن پروردگار عصا رو تبدیل به اژدها کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته پیش مریض شدم، رفتم آمپول بزنم... آمپولا رو دادم به پرستاره... می گه آمپول بزنم؟  پـَـ نه پَــ، توش آب پر کن تفنگ بازی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نفس زنون خودم رو رسوندم به اتوبوس. راننده می گه: می خوای سوار شی؟  میگم پـَـ نه پَــ، اومدم سفر خوشی رو براتون آرزو کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسایه مون می گم تخم مرغ داری؟ می گه می خوای غذا درست کنی؟  پـَـ نه پَــ، می خوام بخوابم روشون تا جوجه بشن بفهمم مادر بودن چه حسی داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش می گم با من ازدواج می کنی؟ می گه داری بهم پیشنهاد می دی؟  پـَـ نه پَــ، می خوام غیر مستقیم حالیت کنم مامانت تصادف کرده بری بیمارستان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم توالت عمومی در میزنم ! مرده میگه: دستشویی داری؟  میگم : پ نه پ خواستم ببینم شما کم و کسری نداری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم‏‏ ‏دانشگاه‏...‏ ‏دم‏ ‏در‏ ‏ازم‏ ‏میپرسن‏ ‏شما‏ ‏دانشجوی‏ ‏این‏ ‏دانشگاهی؟  ‏ ‏پ‏ ‏نه‏ ‏پ‏ ‏دانشجوی‏ ‏آکسفوردم‏ ‏اومدم‏ ‏اینجا‏ ‏تفسیر‏ ‏قران‏ ‏بگذرونم‏ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر‏ ‏کلاس‏ ‏اقتصاد‏ ‏زنبور ‏‏‏اومده....‏ ‏‏ ‏استاد‏ ‏بعد‏ ‏نیم‏ ‏ساعت‏ ‏میگه‏ ‏زنبور‏ ‏بود؟  ‏پ‏ ‏نه‏ ‏پ‏ ‏هواپیما‏ اوباما‏ ‏بود‏ ‏اومده‏ ‏از‏ ‏ما‏ ‏نظام‏ ‏اقتصادی‏ ‏بیاموزه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقد:عروس خانم آیا وکیلم شما را به عقد دائم آقای .....در بیاورم ؟  عروس خانم: با اجازه بزرگترها بله  (ستاد مبارزه با فتنه پ ن پ واحد سیار مستقر در دفاتر ثبت ازدواج)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اتاق عمل نوزاد تازه به دنيا اومده به دستيار ميگم چاقو رو بده ميگه ميخواي بند نافو ببري؟  پ ن پ ميخوام رقص چاقو كنم ازمامان بچه شاباش بگيرم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقد سر سفره عقد: عروس خانوم وكيلم؟  پ ن پ دكتري! دعوت كرديم سطح مجلس بره بالا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ عشقم مرده و درحالی که پاهاش روبه بالاس افتاده کف قفس دوستم اومده میگه : اِ اِ اِ مرغ عشقت مرد ؟  پـَـــ نــه پـَـــ کمر درد داشت ، دکتر گفته باید طاق باز دراز بکشه کف قفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم تصمیم گرفتم زن بگیرم میگه:میشناسیش؟ میگم:آره میگه:مجرده؟  میگم:پ ن پ منتظرم شوهرش اجازه بده بریم خواستگاری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون موتوریه اومد کیفم رو قاپید ، یارو میپرسه: دزد بود؟  میگم:پ ن پ اومده بود امانتیش رو ببره فقط خواست هیجانش بیشتر باشه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم می گه امروز چندمه؟ می گم یکم. می گه یکم مرداد؟  پـَـ نه پَــ، امروز یکم فروردینه... عیدت مبارک عمو جون یه بوس بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به برادرم می گم تلویزیون رو بزن کانال دو... می گه روشنش کنم؟  پـَـ نه پَــ، تو بزن دو... من هُل می دم روشن شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم می گم برو عصای آقاجون رو بیار؛ می گه مگه آقاجون می خواد بره؟  پـَـ نه پَــ، می خواد به اذن پروردگار عصا رو تبدیل به اژدها کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ا�� اس

:

ارسال پیامک

:

هفته پیش مریض شدم، رفتم آمپول بزنم... آمپولا رو دادم به پرستاره... می گه آمپول بزنم؟  پـَـ نه پَــ، توش آب پر کن تفنگ بازی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نفس زنون خودم رو رسوندم به اتوبوس. راننده می گه: می خوای سوار شی؟  میگم پـَـ نه پَــ، اومدم سفر خوشی رو براتون آرزو کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسایه مون می گم تخم مرغ داری؟ می گه می خوای غذا درست کنی؟  پـَـ نه پَــ، می خوام بخوابم روشون تا جوجه بشن بفهمم مادر بودن چه حسی داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش می گم با من ازدواج می کنی؟ می گه داری بهم پیشنهاد می دی؟  پـَـ نه پَــ، می خوام غیر مستقیم حالیت کنم مامانت تصادف کرده بری بیمارستان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم توالت عمومی در میزنم ! مرده میگه: دستشویی داری؟  میگم : پ نه پ خواستم ببینم شما کم و کسری نداری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم‏‏ ‏دانشگاه‏...‏ ‏دم‏ ‏در‏ ‏ازم‏ ‏میپرسن‏ ‏شما‏ ‏دانشجوی‏ ‏این‏ ‏دانشگاهی؟  ‏ ‏پ‏ ‏نه‏ ‏پ‏ ‏دانشجوی‏ ‏آکسفوردم‏ ‏اومدم‏ ‏اینجا‏ ‏تفسیر‏ ‏قران‏ ‏بگذرونم‏ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر‏ ‏کلاس‏ ‏اقتصاد‏ ‏زنبور ‏‏‏اومده....‏ ‏‏ ‏استاد‏ ‏بعد‏ ‏نیم‏ ‏ساعت‏ ‏میگه‏ ‏زنبور‏ ‏بود؟  ‏پ‏ ‏نه‏ ‏پ‏ ‏هواپیما‏ اوباما‏ ‏بود‏ ‏اومده‏ ‏از‏ ‏ما‏ ‏نظام‏ ‏اقتصادی‏ ‏بیاموزه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقد:عروس خانم آیا وکیلم شما را به عقد دائم آقای .....در بیاورم ؟  عروس خانم: با اجازه بزرگترها بله  (ستاد مبارزه با فتنه پ ن پ واحد سیار مستقر در دفاتر ثبت ازدواج)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اتاق عمل نوزاد تازه به دنيا اومده به دستيار ميگم چاقو رو بده ميگه ميخواي بند نافو ببري؟  پ ن پ ميخوام رقص چاقو كنم ازمامان بچه شاباش بگيرم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقد سر سفره عقد: عروس خانوم وكيلم؟  پ ن پ دكتري! دعوت كرديم سطح مجلس بره بالا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ عشقم مرده و درحالی که پاهاش روبه بالاس افتاده کف قفس دوستم اومده میگه : اِ اِ اِ مرغ عشقت مرد ؟  پـَـــ نــه پـَـــ کمر درد داشت ، دکتر گفته باید طاق باز دراز بکشه کف قفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم تصمیم گرفتم زن بگیرم میگه:میشناسیش؟ میگم:آره میگه:مجرده؟  میگم:پ ن پ منتظرم شوهرش اجازه بده بریم خواستگاری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون موتوریه اومد کیفم رو قاپید ، یارو میپرسه: دزد بود؟  میگم:پ ن پ اومده بود امانتیش رو ببره فقط خواست هیجانش بیشتر باشه!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران