0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساعت سازی به یارو میگم ساعتم کار نمیکنه میپرسه یعنی درستش کنم ؟  پـَـــ نــه پـَـــ باهاش صحبت کن سر عقل بیاد برگرده سر کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساندويچ بخرم،يارو ميگه:ميخواي بخوري؟  پ نه پ ميخوام بپوشم هركي منو ميبينه اشتهاش باز شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم انشامو خوندم،معلمه اومده میگه:اینو به سبکه خودت نوشتی؟  پـَـــ نــه پـَـــ به سبک استیل البرز نوشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم پمپ بنزین به یارو میگم ۲۰ تا بزن. میگه ۲۰ لیتر؟  پـَـــ نــه پـَـــ ۲۰ تا قاشق چای خوری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو دستم بود داشتم میرفتم اتاقمو جارو بزنم ... عمه ام دید گفت داری میری جارو بزنی؟  پَـــ نَ پَـــ زنگ زدم بچه ها بیان قسمت ده هری پاتر رو بسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رفيقم وايساديم كنار اتوبان يه موتوري با صد تا سرعت از كنارمون رد شد. دوستم ميگه موتور بود ؟  پ نه پ ميگ ميگ بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستیم داریم “سقوط آزاد” میبینیم ، داداشم میگه این دریا ئه واقعا کیشه؟؟؟  پـَـ نـَـ پـَـ دارن اسکلمون میکنن … شهرک سینمایی رو آب کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومدم یه سوسکو تو آشپزخونه بکشم … رفیقم می گه : می خوای بکشیش ؟  گفتم پـَـ نـَـ پـَـ می خوام باهاش وارده مذاکره بشم اجاره خونه رو شریکی بدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم . یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟  پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آشپزخونه استکان و قندون از دستم افتاد شکست با صدای خفن. مامان اومده می گه چیزی شکوندی؟  پـَـ نه پَــ، شیشه نازک تنهایی دلم بود منتها صداش رو گذاشتم رو اکو حال کنین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کله صبحی رفیقم می‌خواست بیاد درس بخونیم، بهش زنگ زدم گفتم دوتا نون هم بگیر بیار.  گفت واسه صبحونه؟  پـَـ نه پَــ، واسه ذخیره سازی تو روزای سخت زمستون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم از بیرون میاد خونه... می‌بینه پشت سیستمم... می گه کامپیوتر روشن کردی؟  پـَـ نه پَــ، دکتر گفته بشین جلوی مانیتور خاموش زل بزن بهش واسه چشات خوبه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هواپیما نشستم دارم دعا می‌خونم بغل دستیم می‌گه دعا می‌کنی سالم برسی؟  پـَـ نه پ َــ، دوست دارم صحنه سقوط هواپیما رو از نزدیک ببینم دعا می‌کنم سقوط کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنه شکمش اومده جلو، رفیق ما می پرسه این خانم حامله است؟  پـَـ نه پَــ، این زن آقا گرگه ‌است، شنگول رو خودش خورده، منگول رو داده به شوهرش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم دستشویی عمومی ایستاده ام تا نفر قبلی بیاد بیرون، اومده بیرون، می بینه دارم پیچ و تاب می خورم می گه دستشویی داری؟  پـَـ نه پَــ، دارم با صدای موزیکی که نواختی تمرین رقص عربی می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسته سیگارمو گرفته که از توش سیگار برداره... می گه اِ اِ اِ همین یه نخه؟  پـَـ نه پَــ، این یه دونه چشم گذاشته، بقیه رفتن قایم شدن!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساعت سازی به یارو میگم ساعتم کار نمیکنه میپرسه یعنی درستش کنم ؟  پـَـــ نــه پـَـــ باهاش صحبت کن سر عقل بیاد برگرده سر کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساندويچ بخرم،يارو ميگه:ميخواي بخوري؟  پ نه پ ميخوام بپوشم هركي منو ميبينه اشتهاش باز شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم انشامو خوندم،معلمه اومده میگه:اینو به سبکه خودت نوشتی؟  پـَـــ نــه پـَـــ به سبک استیل البرز نوشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم پمپ بنزین به یارو میگم ۲۰ تا بزن. میگه ۲۰ لیتر؟  پـَـــ نــه پـَـــ ۲۰ تا قاشق چای خوری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو دستم بود داشتم میرفتم اتاقمو جارو بزنم ... عمه ام دید گفت داری میری جارو بزنی؟  پَـــ نَ پَـــ زنگ زدم بچه ها بیان قسمت ده هری پاتر رو بسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رفيقم وايساديم كنار اتوبان يه موتوري با صد تا سرعت از كنارمون رد شد. دوستم ميگه موتور بود ؟  پ نه پ ميگ ميگ بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستیم داریم “سقوط آزاد” میبینیم ، داداشم میگه این دریا ئه واقعا کیشه؟؟؟  پـَـ نـَـ پـَـ دارن اسکلمون میکنن … شهرک سینمایی رو آب کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومدم یه سوسکو تو آشپزخونه بکشم … رفیقم می گه : می خوای بکشیش ؟  گفتم پـَـ نـَـ پـَـ می خوام باهاش وارده مذاکره بشم اجاره خونه رو شریکی بدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم . یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟  پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آشپزخونه استکان و قندون از دستم افتاد شکست با صدای خفن. مامان اومده می گه چیزی شکوندی؟  پـَـ نه پَــ، شیشه نازک تنهایی دلم بود منتها صداش رو گذاشتم رو اکو حال کنین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کله صبحی رفیقم می‌خواست بیاد درس بخونیم، بهش زنگ زدم گفتم دوتا نون هم بگیر بیار.  گفت واسه صبحونه؟  پـَـ نه پَــ، واسه ذخیره سازی تو روزای سخت زمستون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم از بیرون میاد خونه... می‌بینه پشت سیستمم... می گه کامپیوتر روشن کردی؟  پـَـ نه پَــ، دکتر گفته بشین جلوی مانیتور خاموش زل بزن بهش واسه چشات خوبه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هواپیما نشستم دارم دعا می‌خونم بغل دستیم می‌گه دعا می‌کنی سالم برسی؟  پـَـ نه پ َــ، دوست دارم صحنه سقوط هواپیما رو از نزدیک ببینم دعا می‌کنم سقوط کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنه شکمش اومده جلو، رفیق ما می پرسه این خانم حامله است؟  پـَـ نه پَــ، این زن آقا گرگه ‌است، شنگول رو خودش خورده، منگول رو داده به شوهرش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم دستشویی عمومی ایستاده ام تا نفر قبلی بیاد بیرون، اومده بیرون، می بینه دارم پیچ و تاب می خورم می گه دستشویی داری؟  پـَـ نه پَــ، دارم با صدای موزیکی که نواختی تمرین رقص عربی می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسته سیگارمو گرفته که از توش سیگار برداره... می گه اِ اِ اِ همین یه نخه؟  پـَـ نه پَــ، این یه دونه چشم گذاشته، بقیه رفتن قایم شدن!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران