0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم تو خونه خوابیده بود داداشم ازراه اومده میگه خوابه؟  میگم پَـــ نَ پَـــ رفته رو اسکرین سیور لگد بزنی روشن میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم خونمون بود هی سروصداشون میومد*دوستم گفت عروسیه؟  پـَـ نـَـ پـَـ همسایمون سرخ پوسته مراسم خاص خودشونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم میرفتم باشگاه وسط راه یادم اومد یه چیزی رو یادم رفته، برگشتم خونه*در زدم داداشم در رو بازکرده با تعجب میپرسه قاسم تویی؟!!!نرفتی باشگاه؟  میگم:پَــــ نَ پَــــ قاسم رسید من دیلیوریشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستم رفتیم باغ وحش ، جلوی قفسِ شیر وایسادیم . دوستم میگه: شیرِه ؟  میگم:پَــــ نَـــ پَــــ… گربه اس باباش مرده ریش گذاشته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از چند ساعت عمل بچم به دنیا اومده با کلی ذوق به بابام نشونش می دم . میگه بچته؟؟؟!!  میگم پَــــ نَ پَــــ اینو الان از اینترنت دانلود کردم نسخه آزمایشیه واسه تست تا اصلش بیاد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو جاده بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده ۴ لیتری تکون میدیم ! طرف اومده میگه بنزین تمام کردین ؟  میگیم: پـَـَـــ نه میگیم هورا ! ما هم از این دبـــّه ها داریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

4 ساعته از بیرون صدای قار قار میاد…داداشم میگه صدای کلاغه ؟  میگم پــَ نَ پـــَ قناریه متال میخونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم کوه … دارم چوب جمع میکنم … میگه می خوای با چوبا آتیش درست کنی؟  پَـــ نَ پَـــ پشت دریاها شهریست قایقی خواهم ساخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت در اتاق عمل وایستادم منتظر دکترم که برم برای زایمان پرستاره اومده نگام میکنه میگه زائو شمایی ؟  میگم پـَـ نـَـ پـَـ خواهرمه . ترسیده منو فرستاده جاش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوازده شب رسیدم دم خونه کلید نداشتم به داداشم زنگ زدم میگم یواش درو باز کن بقیه بیدار نشن *میگه در خونه رو؟  پَـــ نَ پَـــ در یخچالو!!! سر شب گرمم بود رفتم پشت تخم مرغها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون با دوستم داشتم راه می رفتم ، یارو موتوریه گوشیمو از دستم قاپید دوستم گفت گوشیتو دزدید ؟  گفتم پـَـــ نَ پـَــ برد سیستم عاملشو آپدیت کنه فردا میاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حل این تمرین به عهدی دانش آموز است.  پ نه پ می خواست حل این تمرین بر عهده مادر بزرگم باشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم داشته یه سوال درسی رو برام توضیح می داده بهش میگم از اول بگو متوجه نشدم. میگه از اول سوال؟  پ نه پ از جمع و تفریق اول ابتدایی شروع کن پایه ام قوی بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو با ۱۶۰ تا سرعت زده به یه عابر پیاده ، عابره پرت شده ۲۰ متر اونطرفتر افتاده زمین هیچ تکونیم نمیخوره*دوستم میگه یعنی مرده؟  میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ داره تمارض میکنه پنالتی بگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توالت بودم و تو حال خودم ، یک هو یکی محکم زد به در …  گفتم بله ، دیدم داداشمه میگه اه تو اونجایی !!!  گفتم پـَـ نـَـ پـَـ این صدای منشی توالته ! لطفا بعد از شنیدن بوق بفرمایین داخل !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی منو دیده بهم میگه اسمت سحره؟  میگم پ نه پ لنگه ظهرم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم تو خونه خوابیده بود داداشم ازراه اومده میگه خوابه؟  میگم پَـــ نَ پَـــ رفته رو اسکرین سیور لگد بزنی روشن میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم خونمون بود هی سروصداشون میومد*دوستم گفت عروسیه؟  پـَـ نـَـ پـَـ همسایمون سرخ پوسته مراسم خاص خودشونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم میرفتم باشگاه وسط راه یادم اومد یه چیزی رو یادم رفته، برگشتم خونه*در زدم داداشم در رو بازکرده با تعجب میپرسه قاسم تویی؟!!!نرفتی باشگاه؟  میگم:پَــــ نَ پَــــ قاسم رسید من دیلیوریشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستم رفتیم باغ وحش ، جلوی قفسِ شیر وایسادیم . دوستم میگه: شیرِه ؟  میگم:پَــــ نَـــ پَــــ… گربه اس باباش مرده ریش گذاشته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از چند ساعت عمل بچم به دنیا اومده با کلی ذوق به بابام نشونش می دم . میگه بچته؟؟؟!!  میگم پَــــ نَ پَــــ اینو الان از اینترنت دانلود کردم نسخه آزمایشیه واسه تست تا اصلش بیاد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو جاده بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده ۴ لیتری تکون میدیم ! طرف اومده میگه بنزین تمام کردین ؟  میگیم: پـَـَـــ نه میگیم هورا ! ما هم از این دبـــّه ها داریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

4 ساعته از بیرون صدای قار قار میاد…داداشم میگه صدای کلاغه ؟  میگم پــَ نَ پـــَ قناریه متال میخونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم کوه … دارم چوب جمع میکنم … میگه می خوای با چوبا آتیش درست کنی؟  پَـــ نَ پَـــ پشت دریاها شهریست قایقی خواهم ساخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت در اتاق عمل وایستادم منتظر دکترم که برم برای زایمان پرستاره اومده نگام میکنه میگه زائو شمایی ؟  میگم پـَـ نـَـ پـَـ خواهرمه . ترسیده منو فرستاده جاش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوازده شب رسیدم دم خونه کلید نداشتم به داداشم زنگ زدم میگم یواش درو باز کن بقیه بیدار نشن *میگه در خونه رو؟  پَـــ نَ پَـــ در یخچالو!!! سر شب گرمم بود رفتم پشت تخم مرغها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون با دوستم داشتم راه می رفتم ، یارو موتوریه گوشیمو از دستم قاپید دوستم گفت گوشیتو دزدید ؟  گفتم پـَـــ نَ پـَــ برد سیستم عاملشو آپدیت کنه فردا میاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حل این تمرین به عهدی دانش آموز است.  پ نه پ می خواست حل این تمرین بر عهده مادر بزرگم باشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم داشته یه سوال درسی رو برام توضیح می داده بهش میگم از اول بگو متوجه نشدم. میگه از اول سوال؟  پ نه پ از جمع و تفریق اول ابتدایی شروع کن پایه ام قوی بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو با ۱۶۰ تا سرعت زده به یه عابر پیاده ، عابره پرت شده ۲۰ متر اونطرفتر افتاده زمین هیچ تکونیم نمیخوره*دوستم میگه یعنی مرده؟  میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ داره تمارض میکنه پنالتی بگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توالت بودم و تو حال خودم ، یک هو یکی محکم زد به در …  گفتم بله ، دیدم داداشمه میگه اه تو اونجایی !!!  گفتم پـَـ نـَـ پـَـ این صدای منشی توالته ! لطفا بعد از شنیدن بوق بفرمایین داخل !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی منو دیده بهم میگه اسمت سحره؟  میگم پ نه پ لنگه ظهرم !

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران