0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم دارم واسه چند روز میرم آبادان. میگه واسه کار داری میری؟  په نه په یه دماسنج خریدم دارم میرم دمای اونجارو اندازه بگیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم من عاشق این ماشین شاسی بلندام، میگه منظورت پرادو و رونیزو ایناست؟  په نه په منظورم کامیونو تراکتورو ایناست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همكارم گوشيشو ورداشته رو صفحش ""ها"" ميكنه. ميگم ميخواي تميزش كني؟  ميگه: په نه په واسه يكي پيام صوتي بدون متن ميزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشین رو پارک کردم شمارمو گذاشتم زیر برف پاک کن، زنگ زده میگه پراید مال شماست؟ په نه په بی ام و بقلی مال منه ! شماره مو گذاشتم رو پرایده ریا نشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر دانش آموزِ اومده مدرسه....  معلم بهش میگه با بچتون ریاضی تمرین کنین. میگه تو خونه؟ په نه په تو زمین های خاکی ، اکثر قهرمانا از زمین های خاکی شروع کردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم ميپرسه تو هم مثل من به طبيعت و دريا و گل و چيزاي رمانتيک علاقه داري؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ من فقط به زباله دوني و آشغال و توالت عمومي و چيزاي چندش آور علاقه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگم گوشيم تو خيابون رفت زير كاميون  ميگه شكست؟!  پ ن پ اومد بيرون گفت اخ قولنجم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو جاده بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده 4 لیتری تکون میدیم ! طرف اومده میگه بنزین تمام کردین ؟  میگیم:پ نه پ میگیم هورا ! ما هم از این دبـــّه ها داریم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم داشت مسواك ميزد...  بهش ميگم داري مسواك ميزني؟ ميگه اره . ميگم با چي؟  ميگه با خمير دندون.....  گفتم خاك تو سرت اينهمه بهت فرصت پ نه پ دادم استفاده نكردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم یه ذره حجابتو درست کن ، میگیرنت... میگه کی؟ پلیس..؟  میگم : پـَـ نـَـ پـَـ ، دست اندر کاران شبکه فشن تی وی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم کوله پشتی ام رو میبندم که بریم کوه ، مامانم اومده میگه کوله بستی بری کوه؟  گفتم پ ن پ کوله بارت بربند شاید این چند سحر فرصت آخر باشد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم می گه امروز چندمه؟ می گم یکم. می گه یکم مرداد؟  پـَـ نه پَــ، امروز یکم فروردینه... عیدت مبارک عمو جون یه بوس بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار قلم را به غزل بسپارم  شاید گره ای باز شود از کارم  پرسید: مگر تو هم غزل می گوئی؟  گفتم: په نه په! فقط رباعی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ماشینو از پارکینگ بگیرم یارو میپرسه میرید داخل؟  میگم پ نه په دیگه مزاحمتون نمیشم فقط به ماشینم بگید من دم در منتظرشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟!  پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدربزرگم فوت کرده تو قبرستونیم دوستم زنگ زده میگه کجایی؟ میگم بهشت زهرا ! میگه واسه چی ؟ میگم واسه پدر بزرگم* میگه اِ ؟ فوت کرده ؟  میگم پـَـــ نَ پـَـــــ تمرینی اومدیم مانور !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم دارم واسه چند روز میرم آبادان. میگه واسه کار داری میری؟  په نه په یه دماسنج خریدم دارم میرم دمای اونجارو اندازه بگیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم من عاشق این ماشین شاسی بلندام، میگه منظورت پرادو و رونیزو ایناست؟  په نه په منظورم کامیونو تراکتورو ایناست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همكارم گوشيشو ورداشته رو صفحش ""ها"" ميكنه. ميگم ميخواي تميزش كني؟  ميگه: په نه په واسه يكي پيام صوتي بدون متن ميزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشین رو پارک کردم شمارمو گذاشتم زیر برف پاک کن، زنگ زده میگه پراید مال شماست؟ په نه په بی ام و بقلی مال منه ! شماره مو گذاشتم رو پرایده ریا نشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر دانش آموزِ اومده مدرسه....  معلم بهش میگه با بچتون ریاضی تمرین کنین. میگه تو خونه؟ په نه په تو زمین های خاکی ، اکثر قهرمانا از زمین های خاکی شروع کردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم ميپرسه تو هم مثل من به طبيعت و دريا و گل و چيزاي رمانتيک علاقه داري؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ من فقط به زباله دوني و آشغال و توالت عمومي و چيزاي چندش آور علاقه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگم گوشيم تو خيابون رفت زير كاميون  ميگه شكست؟!  پ ن پ اومد بيرون گفت اخ قولنجم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو جاده بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده 4 لیتری تکون میدیم ! طرف اومده میگه بنزین تمام کردین ؟  میگیم:پ نه پ میگیم هورا ! ما هم از این دبـــّه ها داریم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم داشت مسواك ميزد...  بهش ميگم داري مسواك ميزني؟ ميگه اره . ميگم با چي؟  ميگه با خمير دندون.....  گفتم خاك تو سرت اينهمه بهت فرصت پ نه پ دادم استفاده نكردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم یه ذره حجابتو درست کن ، میگیرنت... میگه کی؟ پلیس..؟  میگم : پـَـ نـَـ پـَـ ، دست اندر کاران شبکه فشن تی وی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم کوله پشتی ام رو میبندم که بریم کوه ، مامانم اومده میگه کوله بستی بری کوه؟  گفتم پ ن پ کوله بارت بربند شاید این چند سحر فرصت آخر باشد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم می گه امروز چندمه؟ می گم یکم. می گه یکم مرداد؟  پـَـ نه پَــ، امروز یکم فروردینه... عیدت مبارک عمو جون یه بوس بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار قلم را به غزل بسپارم  شاید گره ای باز شود از کارم  پرسید: مگر تو هم غزل می گوئی؟  گفتم: په نه په! فقط رباعی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ماشینو از پارکینگ بگیرم یارو میپرسه میرید داخل؟  میگم پ نه په دیگه مزاحمتون نمیشم فقط به ماشینم بگید من دم در منتظرشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟!  پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدربزرگم فوت کرده تو قبرستونیم دوستم زنگ زده میگه کجایی؟ میگم بهشت زهرا ! میگه واسه چی ؟ میگم واسه پدر بزرگم* میگه اِ ؟ فوت کرده ؟  میگم پـَـــ نَ پـَـــــ تمرینی اومدیم مانور !

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران