0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستيم همه داريم فيلم مي بينيم، به رفيقم مي گم يکم تلويزيونو بچرخون ؛ ميگه سمت شما؟ پــــَ نــــَ پـــــَ بچرخون سمت قبله، باشد که مقبول درگاه احديت قرار بگيره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم کمرمو با نبش ديوار مي خارونم خواهرم ميگه کمرت مي خاره؟ ميگم پــــ نه پــــ دارم علامت گذاري مي کنم واسه خرس ها راهو گم نکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم چايي مي خورم داغ بود سوختم. بابام مي پرسه سوختي؟ مي گم پــــ نه پــــ رفتم مرحله بعد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همکارم مي گم همين الان يه فيلم باحال دانلود کردم، مي گه از تو اينترنت؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ از تو کانال کولر، اتفاقاً پهناي باندشم زياده، قطعي هم نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فرودگاه دارم با رفيقم حرف ميزنم يارو داره رد ميشه ميپرسه: شما ايراني هستين؟ مي گم: پـَـــ نــه پـَـَــــ ما چيني هستيم فقط روي ما فارسي ساز نصب کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم مي رم تو دانشگاه يارو دم در جلومو گرفته مي گه آقا شما دانشجوي همين دانشگاهيد؟ ميگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ دانشجوي دانشگاه آکسفوردم، درس اخلاق رو اينجا واحد ميهمان گرفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دکتر از منشيه مي پرسم دکتر هست؟ ميگه بله مي خواييد بريد پيششون؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ اومدم ببينم اگه اين وقت شب هنوز تو مطبند، تلاش شبانه روزيشون رو سرمشق زندگيم قرار بدم و برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم آزمایش ادرار یارو گفت: ادراره؟؟ گفتم:پَ نه پَ شربت پرتقاله!!! یارو گفت:پس بخور تا گرم نشده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقد: آيا بنده وکيلم؟ عروس: پـَـــ نــه پـَـــ متهمي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوسکه را کشتم جنازشو ورداشتم ببرم بندازم بیرون. همسرم بین راه نگاه میکنه میگه کشتیش؟ میگم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ تو دستشویی خوابش برده بود دارم میبرمش تو رختخوابش بخو ابه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدم میگم مامان بیا منو گرفتن … میگه خاک تو سرم, گشت ارشاد؟  گفتم پـَـَـ نــه پـَـَــــ مرکز نخبگان ایران!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لپ تاپم رو بردم نمایندگیش می گم ضربه خورده کار نمیکنه، یارو میگه ضربه فیزیکی؟!!پـَـَـ نــه پـَـَـــ بی محلی کردم یکم، ضربه روحـــی خورده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنا بلد نیستم طرف هولم داده تو آب دارم غرق میشم و دست و پا میزنم. می پرسه یعنی شنا بلد نیستی؟ می گم: په نه په! با آب شوخی دارم، داره قلقلکم میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم تو آشپزخونه سر غذا، مادرم ميپرسه چيه باز داري به غذا ناخنك ميزني؟  می گم: په نه په! دارم با مرغهاي توي قابلمه درد دل ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم غذا حاضره؟ میگه گرسنته؟  می گم: په نه په! می خوام تو لیست حضور غیاب واسش تیک بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم 2 کیلو گوشت بدون دنبه میخوام, میگه دنبه نمیخوای؟  په نه په! کلاً 2 کیلو دنبه منظورم بود اون گوشت نکته انحرافیش بود!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستيم همه داريم فيلم مي بينيم، به رفيقم مي گم يکم تلويزيونو بچرخون ؛ ميگه سمت شما؟ پــــَ نــــَ پـــــَ بچرخون سمت قبله، باشد که مقبول درگاه احديت قرار بگيره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم کمرمو با نبش ديوار مي خارونم خواهرم ميگه کمرت مي خاره؟ ميگم پــــ نه پــــ دارم علامت گذاري مي کنم واسه خرس ها راهو گم نکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم چايي مي خورم داغ بود سوختم. بابام مي پرسه سوختي؟ مي گم پــــ نه پــــ رفتم مرحله بعد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همکارم مي گم همين الان يه فيلم باحال دانلود کردم، مي گه از تو اينترنت؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ از تو کانال کولر، اتفاقاً پهناي باندشم زياده، قطعي هم نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فرودگاه دارم با رفيقم حرف ميزنم يارو داره رد ميشه ميپرسه: شما ايراني هستين؟ مي گم: پـَـــ نــه پـَـَــــ ما چيني هستيم فقط روي ما فارسي ساز نصب کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم مي رم تو دانشگاه يارو دم در جلومو گرفته مي گه آقا شما دانشجوي همين دانشگاهيد؟ ميگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ دانشجوي دانشگاه آکسفوردم، درس اخلاق رو اينجا واحد ميهمان گرفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دکتر از منشيه مي پرسم دکتر هست؟ ميگه بله مي خواييد بريد پيششون؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ اومدم ببينم اگه اين وقت شب هنوز تو مطبند، تلاش شبانه روزيشون رو سرمشق زندگيم قرار بدم و برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم آزمایش ادرار یارو گفت: ادراره؟؟ گفتم:پَ نه پَ شربت پرتقاله!!! یارو گفت:پس بخور تا گرم نشده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقد: آيا بنده وکيلم؟ عروس: پـَـــ نــه پـَـــ متهمي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوسکه را کشتم جنازشو ورداشتم ببرم بندازم بیرون. همسرم بین راه نگاه میکنه میگه کشتیش؟ میگم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ تو دستشویی خوابش برده بود دارم میبرمش تو رختخوابش بخو ابه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدم میگم مامان بیا منو گرفتن … میگه خاک تو سرم, گشت ارشاد؟  گفتم پـَـَـ نــه پـَـَــــ مرکز نخبگان ایران!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لپ تاپم رو بردم نمایندگیش می گم ضربه خورده کار نمیکنه، یارو میگه ضربه فیزیکی؟!!پـَـَـ نــه پـَـَـــ بی محلی کردم یکم، ضربه روحـــی خورده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنا بلد نیستم طرف هولم داده تو آب دارم غرق میشم و دست و پا میزنم. می پرسه یعنی شنا بلد نیستی؟ می گم: په نه په! با آب شوخی دارم، داره قلقلکم میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم تو آشپزخونه سر غذا، مادرم ميپرسه چيه باز داري به غذا ناخنك ميزني؟  می گم: په نه په! دارم با مرغهاي توي قابلمه درد دل ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم غذا حاضره؟ میگه گرسنته؟  می گم: په نه په! می خوام تو لیست حضور غیاب واسش تیک بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم 2 کیلو گوشت بدون دنبه میخوام, میگه دنبه نمیخوای؟  په نه په! کلاً 2 کیلو دنبه منظورم بود اون گوشت نکته انحرافیش بود!