0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۲ باز زنگ زدم به همکارم گوشی رو برنداشت. چند دقیقه بعد خودش زنگ زد میگه کار داشتی؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ زنگ زدم آهنگ پیشوازتو گوشی بدم یه خورده گریه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذای نذری بردم برا همسایه مون، میگه نذریه؟ په نه په بیکار بودم گفتم برا شماهم غذا درست کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دکترمیگم: دو روزه کتفم خیلی دردمیکنه! بعد از ۱۰دقیقه معاینه، میگه: میخوای واست دارو بنویسم؟! پ ن پ! میخوای واسم دعابنویس تا خوب بشم!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشغالارو گذاشتم تو كيسه مي خوام ببرم جلو در بابام ميگه آشغاله ؟ گفتن پ ن پ كيسه جادوييه كريس آنجله الان مي خوام از توش خرگوش بيارم بيرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون اومده خونمون جلوش پا شديم، ميگه بشينيد توروخدا براي من پاشديد؟ په نه په همينجوري خوشحاليم، داريم موج مكزيكي ميريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاتون خالي رفتيم شيشليك زديم، رفتم چندتا خلال دندون آوردم، دوستم ميگه: ايول خلال دندونه؟ پ ن پ زمستون نزديكه، دارم هيزم جمع ميكنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرجلسه امتحان به كناريم ميگم داداش برسونيا! ميگه تقلب؟ پ ن پ مواد،يه وقت خمار نشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر امتحان برگه تقلبي رو دآوردم دارم مينويسم، مراقبه ديده ميگه تقلبه؟؟ پ ن پ دعاي ابوحمزه ثماليه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همکارم میگم همین الان یه فیلم دانلود کردم ؛ میگه از تو اینترنت ؟ میگم پ نه پ از تو کانال کولر ، اتفاقا پهنای باندشم زیاده قطعی هم نداره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم میگم مگس نشسته رو مانیتور ، میگه بکشمش ؟ میگم پ نه پ بهش بگو بیاد عقب وگرنه چشماش ضعیف میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم جواب آزمایش زنمو بگیرم ، طرف برگشته میگه مبارکه ! میگم پدر شدم ؟ میگه پَ نَ پَ مادر شدی خودت خبر نداری ! . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داره میمیره بچه هاشو جمع کرده دور خودش ! یکی از فامیلا میگه داره وصیت میکنه ؟ گفتم : پَ نَ پَ میخواد دسته بیل بده بشکونن و بعد یاد اون جک بیفتن و هرهر بخندن ! . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم الكتريكي مي گم آقا سه راهي دارين؟ ميگه سه راه برق؟! په نه په سه راه آذري، دربست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم عروسي ديدم گوسفند بستن به درخت ميگم اوخي ميخوان قربونيت كنند گوسفنده ميگه پ ن پ من اوردن دي جي باشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو چاقو خورده درحد بنز داره ازش خون ميره،بردنش اورژانس،پرستار ميگه؛ آمدين بستريش كنين؟ پ ن پ! آورديم خون بده بريم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصادف کردم، طرف شاگرد از جلو تا عقب کلا مرخص شده. عکسشو به دوستم نشون دادم. میپرسه: تصادف کردی؟ پـَـــ نــه پـَـــ دادم صافکاری اینجوریش کرده که راحت تر بتونم بپیچم تو کوچه.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۲ باز زنگ زدم به همکارم گوشی رو برنداشت. چند دقیقه بعد خودش زنگ زد میگه کار داشتی؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ زنگ زدم آهنگ پیشوازتو گوشی بدم یه خورده گریه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذای نذری بردم برا همسایه مون، میگه نذریه؟ په نه په بیکار بودم گفتم برا شماهم غذا درست کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دکترمیگم: دو روزه کتفم خیلی دردمیکنه! بعد از ۱۰دقیقه معاینه، میگه: میخوای واست دارو بنویسم؟! پ ن پ! میخوای واسم دعابنویس تا خوب بشم!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشغالارو گذاشتم تو كيسه مي خوام ببرم جلو در بابام ميگه آشغاله ؟ گفتن پ ن پ كيسه جادوييه كريس آنجله الان مي خوام از توش خرگوش بيارم بيرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون اومده خونمون جلوش پا شديم، ميگه بشينيد توروخدا براي من پاشديد؟ په نه په همينجوري خوشحاليم، داريم موج مكزيكي ميريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاتون خالي رفتيم شيشليك زديم، رفتم چندتا خلال دندون آوردم، دوستم ميگه: ايول خلال دندونه؟ پ ن پ زمستون نزديكه، دارم هيزم جمع ميكنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرجلسه امتحان به كناريم ميگم داداش برسونيا! ميگه تقلب؟ پ ن پ مواد،يه وقت خمار نشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر امتحان برگه تقلبي رو دآوردم دارم مينويسم، مراقبه ديده ميگه تقلبه؟؟ پ ن پ دعاي ابوحمزه ثماليه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همکارم میگم همین الان یه فیلم دانلود کردم ؛ میگه از تو اینترنت ؟ میگم پ نه پ از تو کانال کولر ، اتفاقا پهنای باندشم زیاده قطعی هم نداره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم میگم مگس نشسته رو مانیتور ، میگه بکشمش ؟ میگم پ نه پ بهش بگو بیاد عقب وگرنه چشماش ضعیف میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم جواب آزمایش زنمو بگیرم ، طرف برگشته میگه مبارکه ! میگم پدر شدم ؟ میگه پَ نَ پَ مادر شدی خودت خبر نداری ! . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داره میمیره بچه هاشو جمع کرده دور خودش ! یکی از فامیلا میگه داره وصیت میکنه ؟ گفتم : پَ نَ پَ میخواد دسته بیل بده بشکونن و بعد یاد اون جک بیفتن و هرهر بخندن ! . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم الكتريكي مي گم آقا سه راهي دارين؟ ميگه سه راه برق؟! په نه په سه راه آذري، دربست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم عروسي ديدم گوسفند بستن به درخت ميگم اوخي ميخوان قربونيت كنند گوسفنده ميگه پ ن پ من اوردن دي جي باشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو چاقو خورده درحد بنز داره ازش خون ميره،بردنش اورژانس،پرستار ميگه؛ آمدين بستريش كنين؟ پ ن پ! آورديم خون بده بريم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصادف کردم، طرف شاگرد از جلو تا عقب کلا مرخص شده. عکسشو به دوستم نشون دادم. میپرسه: تصادف کردی؟ پـَـــ نــه پـَـــ دادم صافکاری اینجوریش کرده که راحت تر بتونم بپیچم تو کوچه.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران