0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يارو راننده ميگم: آقا اگه ميشه يکم سريعتر ، الان هواپيما ميپره... ميگه: بسلامتى مسافرين؟ پــ نه پـــ فندک هواپيما ديشب دستم جامونده، ميرم بدم به رانندش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم نبود با صورت رفتم تو در، ميگه نديديش؟ ميگم پـــ نه پــــــ من دارکوبم مى خوام با منقار يه سوراخ برا خودم باز کنم برم تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر کلاس دستمو بلند کردم استاد میگه سوال داری ؟ پَــ نَ پَـــ " های هیتلر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاو اولی : ماااااااااااااااا گاو دومی : مااااااااااااا؟؟؟؟؟ گاو اولی : پَ نــه پَ اونا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- آخه تو آدمی؟؟؟؟؟ - پَ نه پَ؛ تو آدمی! بخشهایی از مکالمه آدم و حوا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ۲ ماهه رو بردیم دکتر میگم دلش درد میکنه ، دکتر میگه شیر خورده ؟ میگم : پـَـ نـَـ پـَـ جاتون خالی ظهر آبگوشت با پیاز زده به بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توالت بودم و تو حال خودم … یک هو یکی محکم زد به در … گفتم بله … ؟ دیدم داداشمه میگه اه تو اونجایی !؟!؟! گفتم پـَـ نـَـ پـَـ این صدای منشی توالته … لطفا بعد از شنیدن بوق بفرمایین داخل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی باشگاه یارو داره مثل اسب روی تردمیل میدوه رفیقم میگه میخواد لاغر کنه ؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ میخواد ببینه تردمیل کِی خراب میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم تو رستوران زنگ میزو زدم که گارسون بیاد ، یارو اومده میگه می خواین سفارش بدین ؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ زنگه تفریحه گفتم خسته شدی یه استراحتی کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست زدم به لوله بخاری گفتم این که سرده !!! مامانم گفت یعنی خاموشش کنیم ؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ وایسیم الان آقای ایمنی میاد میگه اشکال کجاست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ایستگاه اتوبوس شهید فهمیده اهواز یکی ازم پرسید اینجا آخرشه ؟گفتم پـَـ نـَـ پـَـ نیم ساعت برای ناهار و نماز نگه داشته بعد دوباره راه میوفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بابام رفتیم بنگاه میگم آقا مزرعه دارین؟ میگه میخواین بخرین؟ پ نه پ ما مترسکیم اومدیم مارو تو یه مزرعه نصب کنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم با دوستام راه میرم پام پیچ خورد،خوردم زمین. میگه کمک می‌خوای؟میگم پـَـ نه پـَـ شماها خودتونو نجات بدین من اینجا میمونم مقاومت می‌کنم، بریییید برییییییید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه میکشم دوستم میگه دلت گرفته ؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ آه شادیه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون کبوتر رو سر دوستم طرح زده، دست زده میگه ااااااااه! کبوتر بود؟ میگم پـ نه پـ! پری دریایی بود بوس فرستاد برات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم سیفون دستشویی خرابه، آب نمیده میگه میخوای بری دستشویی؟ میگم پـ نه پـ میخوام ازش آب بخورم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يارو راننده ميگم: آقا اگه ميشه يکم سريعتر ، الان هواپيما ميپره... ميگه: بسلامتى مسافرين؟ پــ نه پـــ فندک هواپيما ديشب دستم جامونده، ميرم بدم به رانندش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم نبود با صورت رفتم تو در، ميگه نديديش؟ ميگم پـــ نه پــــــ من دارکوبم مى خوام با منقار يه سوراخ برا خودم باز کنم برم تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر کلاس دستمو بلند کردم استاد میگه سوال داری ؟ پَــ نَ پَـــ " های هیتلر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاو اولی : ماااااااااااااااا گاو دومی : مااااااااااااا؟؟؟؟؟ گاو اولی : پَ نــه پَ اونا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- آخه تو آدمی؟؟؟؟؟ - پَ نه پَ؛ تو آدمی! بخشهایی از مکالمه آدم و حوا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ۲ ماهه رو بردیم دکتر میگم دلش درد میکنه ، دکتر میگه شیر خورده ؟ میگم : پـَـ نـَـ پـَـ جاتون خالی ظهر آبگوشت با پیاز زده به بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توالت بودم و تو حال خودم … یک هو یکی محکم زد به در … گفتم بله … ؟ دیدم داداشمه میگه اه تو اونجایی !؟!؟! گفتم پـَـ نـَـ پـَـ این صدای منشی توالته … لطفا بعد از شنیدن بوق بفرمایین داخل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی باشگاه یارو داره مثل اسب روی تردمیل میدوه رفیقم میگه میخواد لاغر کنه ؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ میخواد ببینه تردمیل کِی خراب میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم تو رستوران زنگ میزو زدم که گارسون بیاد ، یارو اومده میگه می خواین سفارش بدین ؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ زنگه تفریحه گفتم خسته شدی یه استراحتی کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست زدم به لوله بخاری گفتم این که سرده !!! مامانم گفت یعنی خاموشش کنیم ؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ وایسیم الان آقای ایمنی میاد میگه اشکال کجاست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ایستگاه اتوبوس شهید فهمیده اهواز یکی ازم پرسید اینجا آخرشه ؟گفتم پـَـ نـَـ پـَـ نیم ساعت برای ناهار و نماز نگه داشته بعد دوباره راه میوفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بابام رفتیم بنگاه میگم آقا مزرعه دارین؟ میگه میخواین بخرین؟ پ نه پ ما مترسکیم اومدیم مارو تو یه مزرعه نصب کنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم با دوستام راه میرم پام پیچ خورد،خوردم زمین. میگه کمک می‌خوای؟میگم پـَـ نه پـَـ شماها خودتونو نجات بدین من اینجا میمونم مقاومت می‌کنم، بریییید برییییییید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه میکشم دوستم میگه دلت گرفته ؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ آه شادیه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون کبوتر رو سر دوستم طرح زده، دست زده میگه ااااااااه! کبوتر بود؟ میگم پـ نه پـ! پری دریایی بود بوس فرستاد برات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم سیفون دستشویی خرابه، آب نمیده میگه میخوای بری دستشویی؟ میگم پـ نه پـ میخوام ازش آب بخورم!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران