0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 رفتم ساعت سازی به یارو می گم ساعتم کار نمی کنه، میپرسه یعنی درستش کنم؟ پـــ نه پـــ باهاش صحبت کن سر عقل بیاد بره سر کار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کف گرگی زدم تو صورتش میگه: خواستی عصبانیتتو روم خالی کنی؟ گفتم : پـَـ نـَـ پـَـ خواستم بگم آی لاو یو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستم تو صف عابر بانک وایستادیم یارو با موتور اومده بقلمون میگه عابر بانک سالمه؟ گفتم: پـَـ نـَـ پـَـ خرابه ما اینجا وایستادیم نوبتمون بشه با دکمه هاش اتل متل توتوله بازی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي رو دماغش چسب زده بود . دوسش بهش ميكه دماغتو عمل كردي ميگه :پــ نــ پــ زنبور نيش زده قايمش كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي داشته ماهي ميگرفته دوسش ميگه داري ماهي ميگري ميگه:پــ نــ پــ دارم پشتك ميزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشي موبايلم تو دستم بود . دوستم ميگه :اين گوشيته؟ ميگم:پــ نــ پــ كنترل تلوزيونمونه گرفتم تو دسم گم نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدم اورژانس، می گم تصادف شده... آقاهه می پرسه کسی هم صدمه دیده؟ میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ فقط زنگ زدم بگم همه سالمن، از نگرانی درتون بیارم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم بانک به کارمنده می گم: ببخشید شما صندوقدار هستید؟ میگه پَ نه پَ! هاچ بکم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن کریستف کلمب وقتی رسید به آمریکا سرش رو از پنجره کشتی کرد بیرون از یک سرخ پوست پرسید داداش اینجا آمریکاست؟ سرخ پوسته گفت: پ ن پ ژاپونه، ما هم چون شلوار پامون نیست از خجالت قرمز شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت 3 نصف شب زنگ زدم به يه نفر! فوت ميكنم تو گوشي. ميگه مزاحمي ؟ ميگم پ نه پ انجلينا جولي هستم خواستم بهت بگم دوستت دارم خيلي زياد الهي كه خوشت بياد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستم رفتیم تو یه مغازه ی شلوغ که عسل طبیعی میفروشه؛ نوبت ما که میشه طرف میگه:شمام عسل میخواین!؟ ، پـَـَـــ نــه پـَـَـــ دوتا زنبوریم اومدیم استخدام شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فرودگاه دارم با رفیقم حرف میزنم یارو داره رد میشه میپرسه: شما ایرانی هستین؟ میگم: پـَـــ نــه پـَـَــــ ما چینی هستیم فقط روی ما فارسی ساز نصب کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم یه چیز بنداز رو بابا خوابه … میگه پتو خوبه؟ پ نه پ میز ، میز خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نفس زنون خودم رو رسوندم به اتوبوس راننده میگه می خوای سوارشی؟ پَ نه پَ اومدم سفر خوشی رو براتون آرزو کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتيم كبابي، گربه زل زده تو چشمام! دوستم ميگه آخي گشنشه گوشت ميخواد؟! په نه په گارسونه اومده ببينه كمي كسري چيزي نداشته باشيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم کتاب فروشی میگم بوف کور دارین؟ میگه کتابشو؟ گفتم : پ ن پ خودشو ، یه فرد خیر پیدا شده که حاضر تمامِ هزینه های درمانشو متقبل شه…..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 رفتم ساعت سازی به یارو می گم ساعتم کار نمی کنه، میپرسه یعنی درستش کنم؟ پـــ نه پـــ باهاش صحبت کن سر عقل بیاد بره سر کار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کف گرگی زدم تو صورتش میگه: خواستی عصبانیتتو روم خالی کنی؟ گفتم : پـَـ نـَـ پـَـ خواستم بگم آی لاو یو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستم تو صف عابر بانک وایستادیم یارو با موتور اومده بقلمون میگه عابر بانک سالمه؟ گفتم: پـَـ نـَـ پـَـ خرابه ما اینجا وایستادیم نوبتمون بشه با دکمه هاش اتل متل توتوله بازی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي رو دماغش چسب زده بود . دوسش بهش ميكه دماغتو عمل كردي ميگه :پــ نــ پــ زنبور نيش زده قايمش كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي داشته ماهي ميگرفته دوسش ميگه داري ماهي ميگري ميگه:پــ نــ پــ دارم پشتك ميزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشي موبايلم تو دستم بود . دوستم ميگه :اين گوشيته؟ ميگم:پــ نــ پــ كنترل تلوزيونمونه گرفتم تو دسم گم نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدم اورژانس، می گم تصادف شده... آقاهه می پرسه کسی هم صدمه دیده؟ میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ فقط زنگ زدم بگم همه سالمن، از نگرانی درتون بیارم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم بانک به کارمنده می گم: ببخشید شما صندوقدار هستید؟ میگه پَ نه پَ! هاچ بکم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن کریستف کلمب وقتی رسید به آمریکا سرش رو از پنجره کشتی کرد بیرون از یک سرخ پوست پرسید داداش اینجا آمریکاست؟ سرخ پوسته گفت: پ ن پ ژاپونه، ما هم چون شلوار پامون نیست از خجالت قرمز شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت 3 نصف شب زنگ زدم به يه نفر! فوت ميكنم تو گوشي. ميگه مزاحمي ؟ ميگم پ نه پ انجلينا جولي هستم خواستم بهت بگم دوستت دارم خيلي زياد الهي كه خوشت بياد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستم رفتیم تو یه مغازه ی شلوغ که عسل طبیعی میفروشه؛ نوبت ما که میشه طرف میگه:شمام عسل میخواین!؟ ، پـَـَـــ نــه پـَـَـــ دوتا زنبوریم اومدیم استخدام شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فرودگاه دارم با رفیقم حرف میزنم یارو داره رد میشه میپرسه: شما ایرانی هستین؟ میگم: پـَـــ نــه پـَـَــــ ما چینی هستیم فقط روی ما فارسی ساز نصب کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم یه چیز بنداز رو بابا خوابه … میگه پتو خوبه؟ پ نه پ میز ، میز خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نفس زنون خودم رو رسوندم به اتوبوس راننده میگه می خوای سوارشی؟ پَ نه پَ اومدم سفر خوشی رو براتون آرزو کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتيم كبابي، گربه زل زده تو چشمام! دوستم ميگه آخي گشنشه گوشت ميخواد؟! په نه په گارسونه اومده ببينه كمي كسري چيزي نداشته باشيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم کتاب فروشی میگم بوف کور دارین؟ میگه کتابشو؟ گفتم : پ ن پ خودشو ، یه فرد خیر پیدا شده که حاضر تمامِ هزینه های درمانشو متقبل شه…..!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران