0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مغازه میگم نوشابه میخام.میگه برو بردار.رفتم برداشتم میگم این که دوسال از تاریخ مصرفش گذشته ،میگه یعنی فاصد شده؟میگم پ ن پ مونده جا افتاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاستم برم سر جلسه امتحان نهایی مدیره گفت کارتت ببینم.گفتم کارت ورود به جلسه؟گفت پ ن پ کارت دامپزشکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مادرم می گم یه لیوان آب بده می گه تشنه ته؟! می گم پـَـ نـَـ پـَـ گرممه می خوام برم توش شنا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستام رفتیم رستوران... گارسونه غذا رو اورده میگم غذای ماس؟ میگه پ ن پ غذای دوغ...سفارش شماس دیگه خانوم... گفتم گارسونید دیگه؟میگه پ ن پ سر اشپز اریک هستم در خدمت شما... هیچی دیگه کم اوردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالم شب ساعت 12 زنگیده بهم منم با صدای خواب آلود جواب دادم بلههههه؟!!!برگشته میگه ای وای خواب بودی!!!؟؟؟ گفتم پ ن پ داشتم ورزش صبح گاهی میکردم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پسر خالم میگم:‏your age?‎‏ میگه:سنمو میپرسی؟میگم:پ ن پ میگم عصر یخبندان داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم میرم دستشویی ، طرف میگه میری دستشویی؟ من: پ ن پ دارم میرم تو سرزمین عجایب !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم برای نهار فردای بابام غذا میذاشتم بهش گفتم طبقه بالارم غذا بذارم (ظرف دو طبقه س)گفت پ ن پ طبقه بالا رو خالی بذار میخام اجاره بدم!!!! یعنی در این حد به اونام سرایت کرده؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دبیرفیزیک روتخته یه فرمول نوشت.پشت سریم برگشته میگه:ببخشید این فرموله؟معلمه نه گذاشت نه برداشت گفت:پَ نَ پَ ساندویچ همبرگره،برو دوتا سُس بگیر بریزیم روش باهم بخوریمش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادر انداختم روم بخوابم مامانم میگه میخوای بخوابی؟ میگم پ ن پ دارم واسه مراسم قاشق زنی چهار شنبه سوری اماده میشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سر كار خسته برگشتم خونه داداشم منو ديده ميگه با اتوبوس اومدي؟ ميگم پ ن پ با اف 14 اومدم دم در پاركش كردم برو ببين ي دور باهاش بزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم بانک چک نقد کنم ( الان فهمیدین من شر خرم دیگه ) یارو میگه پول نقد بدم ؟؟؟ گفتم پـَ نـَ پـَ پسته بده دور هم حال کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز از آرایشگاه که میومدم ، تو راه یه دختر حدوداً سه ساله و مامانش راه میرفتن......... یهو دختره به من اشاره کرد و گفت: پسر...... منم گفتم: پـــ نه پـــ دیو دو سر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مغازه تبلتمو بزارم برا فروش دوختره امده مگه این چیه تبلته !!!! منم جو گیر شدم گفتم پ ن پ سینی چایی بگیر ترمین کن واسه خاستگاریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گداهه دستشو دراز کرده جلوم میگم پول میخوایی؟ میگه پ ن پ بزن قدش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح بلند شدم دارم میمیرم از دندون درد به مامانم میگم یه قرص مسکن بده دارم میمیرم میگه واسه دندونت میخوای گفتم پ ن پ میخوام بکارمش زیر زبونم شاید درخت قرص مسکن سبز شه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مغازه میگم نوشابه میخام.میگه برو بردار.رفتم برداشتم میگم این که دوسال از تاریخ مصرفش گذشته ،میگه یعنی فاصد شده؟میگم پ ن پ مونده جا افتاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاستم برم سر جلسه امتحان نهایی مدیره گفت کارتت ببینم.گفتم کارت ورود به جلسه؟گفت پ ن پ کارت دامپزشکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مادرم می گم یه لیوان آب بده می گه تشنه ته؟! می گم پـَـ نـَـ پـَـ گرممه می خوام برم توش شنا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستام رفتیم رستوران... گارسونه غذا رو اورده میگم غذای ماس؟ میگه پ ن پ غذای دوغ...سفارش شماس دیگه خانوم... گفتم گارسونید دیگه؟میگه پ ن پ سر اشپز اریک هستم در خدمت شما... هیچی دیگه کم اوردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالم شب ساعت 12 زنگیده بهم منم با صدای خواب آلود جواب دادم بلههههه؟!!!برگشته میگه ای وای خواب بودی!!!؟؟؟ گفتم پ ن پ داشتم ورزش صبح گاهی میکردم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پسر خالم میگم:‏your age?‎‏ میگه:سنمو میپرسی؟میگم:پ ن پ میگم عصر یخبندان داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم میرم دستشویی ، طرف میگه میری دستشویی؟ من: پ ن پ دارم میرم تو سرزمین عجایب !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم برای نهار فردای بابام غذا میذاشتم بهش گفتم طبقه بالارم غذا بذارم (ظرف دو طبقه س)گفت پ ن پ طبقه بالا رو خالی بذار میخام اجاره بدم!!!! یعنی در این حد به اونام سرایت کرده؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دبیرفیزیک روتخته یه فرمول نوشت.پشت سریم برگشته میگه:ببخشید این فرموله؟معلمه نه گذاشت نه برداشت گفت:پَ نَ پَ ساندویچ همبرگره،برو دوتا سُس بگیر بریزیم روش باهم بخوریمش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادر انداختم روم بخوابم مامانم میگه میخوای بخوابی؟ میگم پ ن پ دارم واسه مراسم قاشق زنی چهار شنبه سوری اماده میشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سر كار خسته برگشتم خونه داداشم منو ديده ميگه با اتوبوس اومدي؟ ميگم پ ن پ با اف 14 اومدم دم در پاركش كردم برو ببين ي دور باهاش بزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم بانک چک نقد کنم ( الان فهمیدین من شر خرم دیگه ) یارو میگه پول نقد بدم ؟؟؟ گفتم پـَ نـَ پـَ پسته بده دور هم حال کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز از آرایشگاه که میومدم ، تو راه یه دختر حدوداً سه ساله و مامانش راه میرفتن......... یهو دختره به من اشاره کرد و گفت: پسر...... منم گفتم: پـــ نه پـــ دیو دو سر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مغازه تبلتمو بزارم برا فروش دوختره امده مگه این چیه تبلته !!!! منم جو گیر شدم گفتم پ ن پ سینی چایی بگیر ترمین کن واسه خاستگاریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گداهه دستشو دراز کرده جلوم میگم پول میخوایی؟ میگه پ ن پ بزن قدش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح بلند شدم دارم میمیرم از دندون درد به مامانم میگم یه قرص مسکن بده دارم میمیرم میگه واسه دندونت میخوای گفتم پ ن پ میخوام بکارمش زیر زبونم شاید درخت قرص مسکن سبز شه

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران