0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سر قبر بابابزرگم یارو اومده پیشم نشسته میگه فوت کردن؟ پ ن پ فردا امتحان ریاضی داره خودشو زده به خواب که نره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گم صبح ساعت 5 دارم میرم تنگ كوه میگه اه با دوستات؟ پ ن پ با فرشته هایی که صبح های زود برا شمارش ثواب ها دورم جمع می شن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویه پشت بوم خونشونو داشتند اسفالت میکردنند یکم اسفالت اضافه میاد پسرش میگه بابا میخوای بریزش دور پ ن پ یه سرعت گیر می زنیم رو پشت بوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمِ تلفن همگانی به یارو میگم : میشه بدین منم یه زنگ بزنم؟ میگه : کارت تلفونو؟ پ ن پ شماره اونی که باهاش حرف میزدیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سرِ خاكِ مادربزرگم دارم با یه تیكه سنگ كوچولو میزنم به سنگِ قبرش خانومه اومده میگه می خواى فاتحه بخونى؟ میگم پ ن پ كلید نیاوردم موندم پشتِ در

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم کفاشی میگم : آقا واکس دارید؟ میگه: واسه کفشت میخوای؟ میگم : پ ن پ رنجرم برای استتار صورتم می خوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر به مریضش میگه متاسفانه تو عکس پاتون از دو ناحیه شکسته یارو میگه یعنی میخوایید گچ بگیریدش؟ پ ن پ می خوام بدم بچه ها با فتوشاپ درستش کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل دردهای شدید دارم دکتر نوشته سونوگرافی رفتم یارو میگه به خاطر دل دردهات سونوگرافی اومدی پ ن پ اومدم ببینم بچه ام اگه دختره بندازمش آخه شوهرم دختر دوست نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مراسم خواستگاری بودم که دختر خانم با سینی چایی اومد داخل ! شروع کرد به چایی دادن رسید به من سینی رو گرفت جلوم و گفت بفرمایین گفتم ممنون اهلش نیستم گفت منظرتون چاییه؟ پ ن پ ازدواجو میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب خونه ی پسرخالم بودم داشتیم فیلم میدیدیم خالم میاد تو اتاق منو میبینه میگه : تویی؟ پ ن پ دزدم اومدم یه فیلم ببینم برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگم رو بردم پیش دامپزشک منشیش میگه سگتون مریضه؟ میگم پ نَ پ خودم هاری گرفتم سگم گفت آشنا داره منو آورد اینجا معالجه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کلی عشق و علاقه به یه بنده خدا گفتم I love you میگه با منی منم گفتم پـَـ نه پـَـ با پی ام سی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر همسایمون تو پارک داشت بریک دنس می کرد یکی اومده بعد نیم ساعت تماشا میگه ایشون داره میرقصه؟ گفتم: پ نه پ شربت خاکشیر خورده می خواد ته نشین نشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم میگم سر رات داری میای یه لیوان آبم بیار ! بهم میگه تشنته ؟ پَ نَ پَ من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگه خاک تو سرت این همه موقعیت پ ن پ درست کردم واست استفاده نکردی منم گفتم پ ن پ خز شده مامان جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج نفری رفتیم پیتزا سفارش دادیم یارو میگه تو سالن میخورید؟ پ نه پ میریم تو دستشویی که آب خوردنم دم دستمون باشه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سر قبر بابابزرگم یارو اومده پیشم نشسته میگه فوت کردن؟ پ ن پ فردا امتحان ریاضی داره خودشو زده به خواب که نره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گم صبح ساعت 5 دارم میرم تنگ كوه میگه اه با دوستات؟ پ ن پ با فرشته هایی که صبح های زود برا شمارش ثواب ها دورم جمع می شن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویه پشت بوم خونشونو داشتند اسفالت میکردنند یکم اسفالت اضافه میاد پسرش میگه بابا میخوای بریزش دور پ ن پ یه سرعت گیر می زنیم رو پشت بوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمِ تلفن همگانی به یارو میگم : میشه بدین منم یه زنگ بزنم؟ میگه : کارت تلفونو؟ پ ن پ شماره اونی که باهاش حرف میزدیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سرِ خاكِ مادربزرگم دارم با یه تیكه سنگ كوچولو میزنم به سنگِ قبرش خانومه اومده میگه می خواى فاتحه بخونى؟ میگم پ ن پ كلید نیاوردم موندم پشتِ در

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم کفاشی میگم : آقا واکس دارید؟ میگه: واسه کفشت میخوای؟ میگم : پ ن پ رنجرم برای استتار صورتم می خوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر به مریضش میگه متاسفانه تو عکس پاتون از دو ناحیه شکسته یارو میگه یعنی میخوایید گچ بگیریدش؟ پ ن پ می خوام بدم بچه ها با فتوشاپ درستش کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل دردهای شدید دارم دکتر نوشته سونوگرافی رفتم یارو میگه به خاطر دل دردهات سونوگرافی اومدی پ ن پ اومدم ببینم بچه ام اگه دختره بندازمش آخه شوهرم دختر دوست نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مراسم خواستگاری بودم که دختر خانم با سینی چایی اومد داخل ! شروع کرد به چایی دادن رسید به من سینی رو گرفت جلوم و گفت بفرمایین گفتم ممنون اهلش نیستم گفت منظرتون چاییه؟ پ ن پ ازدواجو میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب خونه ی پسرخالم بودم داشتیم فیلم میدیدیم خالم میاد تو اتاق منو میبینه میگه : تویی؟ پ ن پ دزدم اومدم یه فیلم ببینم برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگم رو بردم پیش دامپزشک منشیش میگه سگتون مریضه؟ میگم پ نَ پ خودم هاری گرفتم سگم گفت آشنا داره منو آورد اینجا معالجه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کلی عشق و علاقه به یه بنده خدا گفتم I love you میگه با منی منم گفتم پـَـ نه پـَـ با پی ام سی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر همسایمون تو پارک داشت بریک دنس می کرد یکی اومده بعد نیم ساعت تماشا میگه ایشون داره میرقصه؟ گفتم: پ نه پ شربت خاکشیر خورده می خواد ته نشین نشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم میگم سر رات داری میای یه لیوان آبم بیار ! بهم میگه تشنته ؟ پَ نَ پَ من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگه خاک تو سرت این همه موقعیت پ ن پ درست کردم واست استفاده نکردی منم گفتم پ ن پ خز شده مامان جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج نفری رفتیم پیتزا سفارش دادیم یارو میگه تو سالن میخورید؟ پ نه پ میریم تو دستشویی که آب خوردنم دم دستمون باشه !

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران