0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم اومده میگه سوئــیچ ماشینتو بده ، لطفـــاً . بهش گفتم : می خوای ببریش بیرون باهاش بگردی ؟ میگه : پـَ نَـــ پَـ ، میخوام برم قــفل درش رو امتحان کنم به موقــع خراب نشده باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده نونوایی می پرسه:صفه؟ می خواستم بگم په نه په این همه جمعیت واسه پیشکشی واسه شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم رو تردمیل عین خر مدووم یارو میگه اینجوری میدویی لاغر کنی؟؟ میگم پ ن پ دارم واسه نقش آفرینی تو سری جدید میگ میگ آماده میشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دستشویی اومدم بیرون همکارم منتظر وایستاده منو دیده میگه تو بودی تو دستشویی ؟؟ میگم پ ن پ 3 نفر دیگه هم هست من اول شدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم در خونه رفیقم ... از پشت آیفون میگه... تنهایی؟ پ ن پ خونه محاصره ست بهتره خودتو تصلیم کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم بقالی میگم بهم سیگار بده  میگه یه بسته کافیه میگم پ ن پ یه گونی بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كلاس بسكتبال انگشتم در رفته رفتم پيش مربي  مي گه جا بندازمش؟؟ پ ن پ خود ترميمي مزمن داره خودش جا ميفته!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشتم با بچه ها يه قل دو قل بازي مي كردم داداشم اومده مي گه سنگه؟؟؟ پ ن پ تيله ي نشُسته است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم سوخته دارم مي بندمش دوستم اومده ميگه سوخته؟؟؟؟ پ ن پ خوابش مياد دارم پتو ميپيچم دورش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشته ما رو دیده رفته تو لاکش دوستم میگه ترسیده ؟ میگم پ ن پ ! چشم گذاشته ما بریم قایم شیم ! بدو بریم بدو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال كاغذي گرد كردم گذاشتم تو بيني م مامان بزرگم ميگه:از بينيت خون اومده؟ پ ن پ ديدم از دماغم داره هوا مياد گفتم حتما پنچر شدم فعلا اينو رد كنم تا بادم خالي نشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم سیگار دخانیات محسوب میشه؟ میگه پ ن پ ! جز پروتئین های بدن حساب میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوش روی دماغم زده اندازه گلابی!  دوستم دیده میگه جوشه؟ میگم پ ن پ قسمت های مهم صورتم رو علامت زدم تو امتحان میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره اومده کافی نت میشینه پای سیستم میگه ببخشید سیستمتون خاموشه ؟ میگم بله میگه روشنش کنم ؟ میگم پــ نــــ پـــــ در حالت خاموش کارتو انجام بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس رياضيات مهندسي رو شدم 9. رفيقم ميگه افتادي؟ ميگم:پ ن پ استاد گفته دستم تنگه اين 9 نمره رو بگير بقيه ش هم سر برج بهت ميدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم اومده میگه شلوارک پوشیدی؟!! میگم پ ن پ پول نداشتم بخرم اومدم شلوارمو تا زانو با قیچی بریدم  شده این

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم اومده میگه سوئــیچ ماشینتو بده ، لطفـــاً . بهش گفتم : می خوای ببریش بیرون باهاش بگردی ؟ میگه : پـَ نَـــ پَـ ، میخوام برم قــفل درش رو امتحان کنم به موقــع خراب نشده باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده نونوایی می پرسه:صفه؟ می خواستم بگم په نه په این همه جمعیت واسه پیشکشی واسه شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم رو تردمیل عین خر مدووم یارو میگه اینجوری میدویی لاغر کنی؟؟ میگم پ ن پ دارم واسه نقش آفرینی تو سری جدید میگ میگ آماده میشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دستشویی اومدم بیرون همکارم منتظر وایستاده منو دیده میگه تو بودی تو دستشویی ؟؟ میگم پ ن پ 3 نفر دیگه هم هست من اول شدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم در خونه رفیقم ... از پشت آیفون میگه... تنهایی؟ پ ن پ خونه محاصره ست بهتره خودتو تصلیم کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم بقالی میگم بهم سیگار بده  میگه یه بسته کافیه میگم پ ن پ یه گونی بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كلاس بسكتبال انگشتم در رفته رفتم پيش مربي  مي گه جا بندازمش؟؟ پ ن پ خود ترميمي مزمن داره خودش جا ميفته!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشتم با بچه ها يه قل دو قل بازي مي كردم داداشم اومده مي گه سنگه؟؟؟ پ ن پ تيله ي نشُسته است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم سوخته دارم مي بندمش دوستم اومده ميگه سوخته؟؟؟؟ پ ن پ خوابش مياد دارم پتو ميپيچم دورش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشته ما رو دیده رفته تو لاکش دوستم میگه ترسیده ؟ میگم پ ن پ ! چشم گذاشته ما بریم قایم شیم ! بدو بریم بدو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال كاغذي گرد كردم گذاشتم تو بيني م مامان بزرگم ميگه:از بينيت خون اومده؟ پ ن پ ديدم از دماغم داره هوا مياد گفتم حتما پنچر شدم فعلا اينو رد كنم تا بادم خالي نشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم سیگار دخانیات محسوب میشه؟ میگه پ ن پ ! جز پروتئین های بدن حساب میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوش روی دماغم زده اندازه گلابی!  دوستم دیده میگه جوشه؟ میگم پ ن پ قسمت های مهم صورتم رو علامت زدم تو امتحان میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره اومده کافی نت میشینه پای سیستم میگه ببخشید سیستمتون خاموشه ؟ میگم بله میگه روشنش کنم ؟ میگم پــ نــــ پـــــ در حالت خاموش کارتو انجام بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس رياضيات مهندسي رو شدم 9. رفيقم ميگه افتادي؟ ميگم:پ ن پ استاد گفته دستم تنگه اين 9 نمره رو بگير بقيه ش هم سر برج بهت ميدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم اومده میگه شلوارک پوشیدی؟!! میگم پ ن پ پول نداشتم بخرم اومدم شلوارمو تا زانو با قیچی بریدم  شده این

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران