0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب قطع شده بودبعدش که آب اومدیه آب زرد ازلوله اومدبیرون.دوستم میگه یعنی این زنگ لوله هاست. میگم پ ن پ سازمان اب اولش براعذرخواهی اب پرتقال میفرسته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم گل فروشی می گم ببخشیدکاکتوس هم دارید؟می گه واسه دکورمی خوای؟پ ن پ توخونمون شترپرورش میدیم می خوام یه وقت احساس غربت نکنه!حس کنه خونه ی خودشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومدم یه سوسکو تو آشپزخونه بکشم دوستم گفت میکشیش گفتم پ ن پ با حاش وارد مزاکره میشم تا با هم اجاره خونه رو بدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام میگه داری درس میخونی میگم پ ن پ کتاب انشرلی با موهای قرمز و دارم به جای درس میخونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم با دوستم ریاضی کار میکردم خیلی رو مخ بود گفتم میدونستی خیلی خری اونم عصبی شد گفت پ ن پ فک کردی فقط خودت خری هیچی دیگه الان چن وقته دنبال افقم گم شده://

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بنده خدا سوار ماشین میشه بعد که به مقصدش میرسه میگه آقا نگهدارین ... راننده میگه میخوای پیاده شی؟ میگه : بعله ..... (ستاد مبارزه با فتنه ی پ ن پ :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز مامانم اش پخته بود من: اش با جاش دیگه؟ . . . . . مامانم:پ ن پ با شاش قیافه من :l قیا فه مامانم :) مامان ضایع کن ما داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتا شبی به سوی خود دلدارم گفتم که ز رنگ بوی تو بی زارم گفتا نکند دوتا شده شلوارت گفتم پ ن پ فقط تو رو دوس دارم@!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصادف کردم، زنگ زدم ۱۱۰ ... پلیسه اومده میگه تصادف کردی؟! گفتم پـــ نَ پَـــــ اینا همش نقشه بود بیای ببینمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو با 160 تا سرعت زده به یه عابر پیاده ، عابره پرت شده 20 متر اونطرفتر افتاده زمین هیچ تکونیم نمیخوره.دوستم میگه یعنی مرده؟ میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ داره تمارض میکنه پنالتی بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از کلی کلنجار رفتن با مخطب خاصم بهش گفتم باید از هم جدا شیم ... میگه یعنی جداً ازهم جدا شیم؟ پَـــ نَ پَــــ من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم الکی بگم جدا شیم، تو بگی که نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز ۵۰متر دنبال اتوبوس دویدم :بعد راننده نگه داشته، میگه :میخوای سوار بشی...؟ . . . . . . . . گفتم :پ ن پ !!! میخواستم سفر خوبی رو براتون آرزو کنم. :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم میگم مگس نشسته رو مانیتور ، میگه بکشمش ؟ میگم پ نه پ بهش بگو بیاد عقب وگرنه چشماش ضعیف میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم چایی میخورم داغ داغ سوختم ، بابام میگه : سوختی ؟ میگم : پ نه پ رفتم مرحله بعد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧـــﻪ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ، ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﮔﻔــــﺖ : ﺗﻨﻬــــــﺎﯾﯽ ... ؟ ! ﮔﻔﺘــــــــﻢ : پ نه پ... ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺻــــــﺮﻩ ﺍﺳﺖ ... ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺗﺴﻠﯿـــــــﻢ بشی ﺑﺎﺑﺎ !! (((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لپ ﺗﺎﭘﻢ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ، ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﻪ : . . . . . . . . . . . ﺿﺮﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ؟ !! ﮔﻔﺘﻢ پ نه پ، ﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﯾﮑﻢ ، ﺿﺮﺑﻪ ﺭﻭﺣﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب قطع شده بودبعدش که آب اومدیه آب زرد ازلوله اومدبیرون.دوستم میگه یعنی این زنگ لوله هاست. میگم پ ن پ سازمان اب اولش براعذرخواهی اب پرتقال میفرسته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم گل فروشی می گم ببخشیدکاکتوس هم دارید؟می گه واسه دکورمی خوای؟پ ن پ توخونمون شترپرورش میدیم می خوام یه وقت احساس غربت نکنه!حس کنه خونه ی خودشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومدم یه سوسکو تو آشپزخونه بکشم دوستم گفت میکشیش گفتم پ ن پ با حاش وارد مزاکره میشم تا با هم اجاره خونه رو بدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام میگه داری درس میخونی میگم پ ن پ کتاب انشرلی با موهای قرمز و دارم به جای درس میخونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم با دوستم ریاضی کار میکردم خیلی رو مخ بود گفتم میدونستی خیلی خری اونم عصبی شد گفت پ ن پ فک کردی فقط خودت خری هیچی دیگه الان چن وقته دنبال افقم گم شده://

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بنده خدا سوار ماشین میشه بعد که به مقصدش میرسه میگه آقا نگهدارین ... راننده میگه میخوای پیاده شی؟ میگه : بعله ..... (ستاد مبارزه با فتنه ی پ ن پ :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز مامانم اش پخته بود من: اش با جاش دیگه؟ . . . . . مامانم:پ ن پ با شاش قیافه من :l قیا فه مامانم :) مامان ضایع کن ما داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتا شبی به سوی خود دلدارم گفتم که ز رنگ بوی تو بی زارم گفتا نکند دوتا شده شلوارت گفتم پ ن پ فقط تو رو دوس دارم@!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصادف کردم، زنگ زدم ۱۱۰ ... پلیسه اومده میگه تصادف کردی؟! گفتم پـــ نَ پَـــــ اینا همش نقشه بود بیای ببینمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو با 160 تا سرعت زده به یه عابر پیاده ، عابره پرت شده 20 متر اونطرفتر افتاده زمین هیچ تکونیم نمیخوره.دوستم میگه یعنی مرده؟ میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ داره تمارض میکنه پنالتی بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از کلی کلنجار رفتن با مخطب خاصم بهش گفتم باید از هم جدا شیم ... میگه یعنی جداً ازهم جدا شیم؟ پَـــ نَ پَــــ من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم الکی بگم جدا شیم، تو بگی که نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز ۵۰متر دنبال اتوبوس دویدم :بعد راننده نگه داشته، میگه :میخوای سوار بشی...؟ . . . . . . . . گفتم :پ ن پ !!! میخواستم سفر خوبی رو براتون آرزو کنم. :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم میگم مگس نشسته رو مانیتور ، میگه بکشمش ؟ میگم پ نه پ بهش بگو بیاد عقب وگرنه چشماش ضعیف میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم چایی میخورم داغ داغ سوختم ، بابام میگه : سوختی ؟ میگم : پ نه پ رفتم مرحله بعد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧـــﻪ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ، ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﮔﻔــــﺖ : ﺗﻨﻬــــــﺎﯾﯽ ... ؟ ! ﮔﻔﺘــــــــﻢ : پ نه پ... ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺻــــــﺮﻩ ﺍﺳﺖ ... ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺗﺴﻠﯿـــــــﻢ بشی ﺑﺎﺑﺎ !! (((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لپ ﺗﺎﭘﻢ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ، ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﻪ : . . . . . . . . . . . ﺿﺮﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ؟ !! ﮔﻔﺘﻢ پ نه پ، ﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﯾﮑﻢ ، ﺿﺮﺑﻪ ﺭﻭﺣﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ !!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران