0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم بیمارستان ملاقات عموم گل بردم میگه برای مریضتون اوردی میگم پ ن پ اومدم خاستگاری ببینم جواب مثبتو میدن بهشون گل رو بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقد : النکاح سنتی.... دوشیزه خانم... با مهریه مذکور عایا وکیلم عروس خانم : پ ن پ وزیرید خخخخخخخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوساعت (جديدا...) دونباله يه فايلي گشتم پاكش كنم، پيدا كردم زدم حذف نوشته واقعا ميخواي پاكش كني؟؟؟؟؟(آيا متمعني...) گفتم نه صبر كن برم استخاره بگيرم بعدا جوابت ميدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم واسه امتحان درس میخوندم مامانم اومده میگه داری درس میخونی می گم پ ن پ دارم با گوشی بازی میکنم گذاشتمش لای کتاب کسی شک نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم چای دم میکنم داداشم اومده میگه داری چای درست میکنی؟ میگم په نه په دارم غنی سازی 40 درصد میکنم ! این منم:>_< این داداشه:0_0

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم درس می خوندم داداشم میگه:برو کتمو بیار من:کتِ کت شلوارت رو میگی؟ داداشم:پ ن پ کتِ زیرشلوارمو میگم!! من:( داداشم:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مغازه میگم نوشابه میخام.میگه برو بردار.رفتم برداشتم میگم این که دوسال از تاریخ مصرفش گذشته ،میگه یعنی فاصد شده؟میگم پ ن پ مونده جا افتاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاستم برم سر جلسه امتحان نهایی مدیره گفت کارتت ببینم.گفتم کارت ورود به جلسه؟گفت پ ن پ کارت دامپزشکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مادرم می گم یه لیوان آب بده می گه تشنه ته؟! می گم پـَـ نـَـ پـَـ گرممه می خوام برم توش شنا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلو توالت عمومی..........آقا ببخشید شما هم تو صف توالت وایسادید؟ پ ن پ ما سوسکیم اومدیم نهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچیدیم تو یه خیابون مامانم میگه برا پارک(پارک ماشین)اومدیم؟ میگم پ ن پ اومدیم بریم شهربازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرکلاس ساختمان داده بودیم تودانشگاه یه دختراومدپرسیدببخشیدکلاس ساختمان داده است گفتم په نه په ساختمانوخراب کردیم داریم برج میسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با پ جمله بساز: میگه پ نه پ میگن مگه پ ن پ جملس؟ میگه:پ نه پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سم بخرم واسه سوسک یارو میگه میخواین سریع بمیره؟ گفتم پَ نَ پَ میخوام شکنجش کنم ازش اعتراف بگیرم.......................................! اگه تو خونتون سوسک ندارین بده لایکو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقت پیش از مدرسه اومدم. مامانم میگه:کاپشنتو از مدرسه آوردی؟میگم:پ ن پ گذاشتم تو مدرسه یکی از مستضعفای مدرسه مون برداره استفاده کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستم داشتم از خیابون رد می شدم بش گفتم بیا از خط عابر پیاده بریم .رسیدیم به خط عابر پیاده گفت این خط عابر پیاده است؟؟؟ گفتم پ ن پ شهرداری برای زیبایی طرح گور خر رو خیابون ها میزنه!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم بیمارستان ملاقات عموم گل بردم میگه برای مریضتون اوردی میگم پ ن پ اومدم خاستگاری ببینم جواب مثبتو میدن بهشون گل رو بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقد : النکاح سنتی.... دوشیزه خانم... با مهریه مذکور عایا وکیلم عروس خانم : پ ن پ وزیرید خخخخخخخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوساعت (جديدا...) دونباله يه فايلي گشتم پاكش كنم، پيدا كردم زدم حذف نوشته واقعا ميخواي پاكش كني؟؟؟؟؟(آيا متمعني...) گفتم نه صبر كن برم استخاره بگيرم بعدا جوابت ميدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم واسه امتحان درس میخوندم مامانم اومده میگه داری درس میخونی می گم پ ن پ دارم با گوشی بازی میکنم گذاشتمش لای کتاب کسی شک نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم چای دم میکنم داداشم اومده میگه داری چای درست میکنی؟ میگم په نه په دارم غنی سازی 40 درصد میکنم ! این منم:>_< این داداشه:0_0

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم درس می خوندم داداشم میگه:برو کتمو بیار من:کتِ کت شلوارت رو میگی؟ داداشم:پ ن پ کتِ زیرشلوارمو میگم!! من:( داداشم:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مغازه میگم نوشابه میخام.میگه برو بردار.رفتم برداشتم میگم این که دوسال از تاریخ مصرفش گذشته ،میگه یعنی فاصد شده؟میگم پ ن پ مونده جا افتاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاستم برم سر جلسه امتحان نهایی مدیره گفت کارتت ببینم.گفتم کارت ورود به جلسه؟گفت پ ن پ کارت دامپزشکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مادرم می گم یه لیوان آب بده می گه تشنه ته؟! می گم پـَـ نـَـ پـَـ گرممه می خوام برم توش شنا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلو توالت عمومی..........آقا ببخشید شما هم تو صف توالت وایسادید؟ پ ن پ ما سوسکیم اومدیم نهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچیدیم تو یه خیابون مامانم میگه برا پارک(پارک ماشین)اومدیم؟ میگم پ ن پ اومدیم بریم شهربازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرکلاس ساختمان داده بودیم تودانشگاه یه دختراومدپرسیدببخشیدکلاس ساختمان داده است گفتم په نه په ساختمانوخراب کردیم داریم برج میسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با پ جمله بساز: میگه پ نه پ میگن مگه پ ن پ جملس؟ میگه:پ نه پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سم بخرم واسه سوسک یارو میگه میخواین سریع بمیره؟ گفتم پَ نَ پَ میخوام شکنجش کنم ازش اعتراف بگیرم.......................................! اگه تو خونتون سوسک ندارین بده لایکو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقت پیش از مدرسه اومدم. مامانم میگه:کاپشنتو از مدرسه آوردی؟میگم:پ ن پ گذاشتم تو مدرسه یکی از مستضعفای مدرسه مون برداره استفاده کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوستم داشتم از خیابون رد می شدم بش گفتم بیا از خط عابر پیاده بریم .رسیدیم به خط عابر پیاده گفت این خط عابر پیاده است؟؟؟ گفتم پ ن پ شهرداری برای زیبایی طرح گور خر رو خیابون ها میزنه!!!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران