0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صندوق دار بانک میگم ببخشید شما صندوق دار بانک هستید؟ میگه پ ن پ من هاچ بک بانکم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم به همسایه میگم فرغون دارید؟ میگه:میخواید چیزی رو جابه جا کنید؟؟ گفتم:پـــــ نــــ پــــ میخوایم سوارش بشیم با خانواده بریم شمال!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم قصابی میگم زبون دارید یارو گفت پ ن پ لالیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف شب ميبينم سعيد داره يچيزايي ميگه فك كردم توخواب داره حرف ميزنه برگشتم ميگم سعيد بيداري ؟؟ ميگه پ ن پ خوابم خودمو زدم به بيداري!!!!!! راستش كم آوردم فقط تونستم چشامو ببندم خودمو بزنم به خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره نونوایی شاتر بهش میگه نون میخوایی؟ میگه پ ن پ امدم دستامو اردی کنم برم شنگول و منگول رو گول بزنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح اومدم دفتربه منشیم میگم ی خودکاروآچاربده. میپرسه کاغذآچار؟ گفتم: پ ن پ آچار فرانسه!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم داروخونه ميگم؛خميردندون سفيدکننده دارين!؟ميگه واسه دندونات ميخاي ميگم پ ن پ ميخام کاسه توالت روبرق بندازم;-) واسه دلخوشيمم که شده بخندديگه....يالا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به معلمم گفتم جلسه ی بعد میپرسی؟؟؟؟؟؟ . . گفت :پـــ نــ پـــ میشینیم خاله بازی میکنیم.. ((اینم معلم ماداریم))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر کلاس خوابیده بودم استادمون اومد گفت: خوابیدی؟ گفتم پ ن پ زدم کنار استراحت کنم که پشت فرمون خوابم نبره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند بار پشت سر هم میرم دستشویی.. مادرم میگه اسهالی؟؟ میگم: پ ن پ یبوست دارم..هی میرم شاید خودش خجالت بکشه بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگم قالپاق ریو دارین؟ می پرسه ماشینت ریو هست ؟ پ نــه پ لامبورگینیه قالپاق ریو می ندازم ریا نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از در دانشگاه میرم داخل نگهبان میپرسه کلاس داری پ ن پ دختر همسایه ام براتون آش ندری اوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـواهـرم ازم پـرسـیـد داداش اگـه دخـتـر رویـاهـاتـو پـیـدا کـنـی بـهـش مـیـگـی کـه بـاهـات ازدواج کـنـه..... گـفـتـم: پــ نــ پـــ مـیـزنـم تـو گـوشــش مـیـگـم تـا حـالـا کـجـا بـودی..... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز اب خونمون قطع شده بود . یه سطل ماست برداشتم که برم اب بیارم .  بعد داشتم می رفتم پیرمرد میگه میخوای بری اب بیاری . به یارو گفتم پ ن پ  می خواستم برم گدایی ظرف خوب نداشتیم این رو برداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم کوه هوا هم خیلی سرده به دوستام میگم چوب جمع کنین میگه میخوای آتیش روشن کنی؟ پ نه پ قایقی خواهم ساخت پشت دریاها شهری هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سر پست همکارم میگه شیفتی؟ گفتم پـ نـ پـ من Alt-Ctrl-Delete هستم در مواقع ضروری جهت رفع هنگی ازم استفاده میشه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صندوق دار بانک میگم ببخشید شما صندوق دار بانک هستید؟ میگه پ ن پ من هاچ بک بانکم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم به همسایه میگم فرغون دارید؟ میگه:میخواید چیزی رو جابه جا کنید؟؟ گفتم:پـــــ نــــ پــــ میخوایم سوارش بشیم با خانواده بریم شمال!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم قصابی میگم زبون دارید یارو گفت پ ن پ لالیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف شب ميبينم سعيد داره يچيزايي ميگه فك كردم توخواب داره حرف ميزنه برگشتم ميگم سعيد بيداري ؟؟ ميگه پ ن پ خوابم خودمو زدم به بيداري!!!!!! راستش كم آوردم فقط تونستم چشامو ببندم خودمو بزنم به خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره نونوایی شاتر بهش میگه نون میخوایی؟ میگه پ ن پ امدم دستامو اردی کنم برم شنگول و منگول رو گول بزنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح اومدم دفتربه منشیم میگم ی خودکاروآچاربده. میپرسه کاغذآچار؟ گفتم: پ ن پ آچار فرانسه!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم داروخونه ميگم؛خميردندون سفيدکننده دارين!؟ميگه واسه دندونات ميخاي ميگم پ ن پ ميخام کاسه توالت روبرق بندازم;-) واسه دلخوشيمم که شده بخندديگه....يالا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به معلمم گفتم جلسه ی بعد میپرسی؟؟؟؟؟؟ . . گفت :پـــ نــ پـــ میشینیم خاله بازی میکنیم.. ((اینم معلم ماداریم))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر کلاس خوابیده بودم استادمون اومد گفت: خوابیدی؟ گفتم پ ن پ زدم کنار استراحت کنم که پشت فرمون خوابم نبره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند بار پشت سر هم میرم دستشویی.. مادرم میگه اسهالی؟؟ میگم: پ ن پ یبوست دارم..هی میرم شاید خودش خجالت بکشه بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگم قالپاق ریو دارین؟ می پرسه ماشینت ریو هست ؟ پ نــه پ لامبورگینیه قالپاق ریو می ندازم ریا نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از در دانشگاه میرم داخل نگهبان میپرسه کلاس داری پ ن پ دختر همسایه ام براتون آش ندری اوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـواهـرم ازم پـرسـیـد داداش اگـه دخـتـر رویـاهـاتـو پـیـدا کـنـی بـهـش مـیـگـی کـه بـاهـات ازدواج کـنـه..... گـفـتـم: پــ نــ پـــ مـیـزنـم تـو گـوشــش مـیـگـم تـا حـالـا کـجـا بـودی..... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز اب خونمون قطع شده بود . یه سطل ماست برداشتم که برم اب بیارم .  بعد داشتم می رفتم پیرمرد میگه میخوای بری اب بیاری . به یارو گفتم پ ن پ  می خواستم برم گدایی ظرف خوب نداشتیم این رو برداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم کوه هوا هم خیلی سرده به دوستام میگم چوب جمع کنین میگه میخوای آتیش روشن کنی؟ پ نه پ قایقی خواهم ساخت پشت دریاها شهری هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سر پست همکارم میگه شیفتی؟ گفتم پـ نـ پـ من Alt-Ctrl-Delete هستم در مواقع ضروری جهت رفع هنگی ازم استفاده میشه!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران