0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گداهه دستشو دراز کرده جلوم میگم پول میخوایی؟ میگه پ ن پ بزن قدش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم میپرسه تو هم مثل من به طبیعت و دریا و گل و چیزای رمانتیک علاقه داری؟ پـــ نه پـــ من فقط به زباله دونی و آشغال و توالت عمومی و چیزای چندش آور علاقه دارم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح بلند شدم دارم میمیرم از دندون درد به مامانم میگم یه قرص مسکن بده دارم میمیرم میگه واسه دندونت میخوای گفتم پ ن پ میخوام بکارمش زیر زبونم شاید درخت قرص مسکن سبز شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابجیمو بردیم دکتر دکتر ه می گه مریض شدی په نه په گفتیم بیاریمش یه سر به شما بزنه ببینید داریم می ریم بیرون چیزی لازم نداری برات بخریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام از بیرون امده خونه.بعداز سلام و احوال پرسی بهش توجه کردم دیدم سیبلاشو زده.بهش گفتم بابا سیبلاتوزدی؟گفت؛پ ن پ فرستادمشون مزرعه تا علف بشن و غذای گوسفندها بشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيفون تصويري خونمون رو زدم مامانم برداشته ميگه سعيد تويي؟ ميگم پـَـــ نــه پـَـــ من مامور منکراتم لطفا درو باز کنيد ميخام بيام حجابتونو چک کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالم شب ساعت 12 زنگیده بهم منم با صدای خواب آلود جواب دادم بلههههه؟!!!برگشته میگه ای وای خواب بودی!!!؟؟؟ گفتم پ ن پ داشتم ورزش صبح گاهی میکردم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم تو کوچه راه میرم یه خانمه با ماشین رفت تو چاله آب پاشید همه صورتم و لباسام خیس شد، وایساده میگه وای خیس شدید ؟ . . . گفتم:پ ن پ دیدم یه خانم محترمی مثل شما رانندگی یاد گرفته...اینا اشک شوقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پسر خالم میگم:‏your age?‎‏ میگه:سنمو میپرسی؟میگم:پ ن پ میگم عصر یخبندان داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم میرم دستشویی ، طرف میگه میری دستشویی؟ من: پ ن پ دارم میرم تو سرزمین عجایب !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم برای نهار فردای بابام غذا میذاشتم بهش گفتم طبقه بالارم غذا بذارم (ظرف دو طبقه س)گفت پ ن پ طبقه بالا رو خالی بذار میخام اجاره بدم!!!! یعنی در این حد به اونام سرایت کرده؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دبیرفیزیک روتخته یه فرمول نوشت.پشت سریم برگشته میگه:ببخشید این فرموله؟معلمه نه گذاشت نه برداشت گفت:پَ نَ پَ ساندویچ همبرگره،برو دوتا سُس بگیر بریزیم روش باهم بخوریمش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادر انداختم روم بخوابم مامانم میگه میخوای بخوابی؟ میگم پ ن پ دارم واسه مراسم قاشق زنی چهار شنبه سوری اماده میشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سر كار خسته برگشتم خونه داداشم منو ديده ميگه با اتوبوس اومدي؟ ميگم پ ن پ با اف 14 اومدم دم در پاركش كردم برو ببين ي دور باهاش بزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت كامپيوتر تو اتاق نشستم پدرم وارد شد تو چشم من زل زد گفت علي خوابي ؟؟ . . . هرچي فكر كردم نتونستم يه پَ نَ پَ درست و حسابي پيدا كنم بنابراين با افتخار گفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم ایبوک 4جوک رو میخوندم و میخندیدم گودزیلای خانواده گفت:داری جوک میخونی؟ گفتم به تو چه فضول! ها چته منتظر پ ن پ بودی خو ضایع شدی به همیـــــــن سادگی به همیــــــــن خوشمزگی :) روانی هم خودتی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گداهه دستشو دراز کرده جلوم میگم پول میخوایی؟ میگه پ ن پ بزن قدش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم میپرسه تو هم مثل من به طبیعت و دریا و گل و چیزای رمانتیک علاقه داری؟ پـــ نه پـــ من فقط به زباله دونی و آشغال و توالت عمومی و چیزای چندش آور علاقه دارم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح بلند شدم دارم میمیرم از دندون درد به مامانم میگم یه قرص مسکن بده دارم میمیرم میگه واسه دندونت میخوای گفتم پ ن پ میخوام بکارمش زیر زبونم شاید درخت قرص مسکن سبز شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابجیمو بردیم دکتر دکتر ه می گه مریض شدی په نه په گفتیم بیاریمش یه سر به شما بزنه ببینید داریم می ریم بیرون چیزی لازم نداری برات بخریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام از بیرون امده خونه.بعداز سلام و احوال پرسی بهش توجه کردم دیدم سیبلاشو زده.بهش گفتم بابا سیبلاتوزدی؟گفت؛پ ن پ فرستادمشون مزرعه تا علف بشن و غذای گوسفندها بشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيفون تصويري خونمون رو زدم مامانم برداشته ميگه سعيد تويي؟ ميگم پـَـــ نــه پـَـــ من مامور منکراتم لطفا درو باز کنيد ميخام بيام حجابتونو چک کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالم شب ساعت 12 زنگیده بهم منم با صدای خواب آلود جواب دادم بلههههه؟!!!برگشته میگه ای وای خواب بودی!!!؟؟؟ گفتم پ ن پ داشتم ورزش صبح گاهی میکردم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم تو کوچه راه میرم یه خانمه با ماشین رفت تو چاله آب پاشید همه صورتم و لباسام خیس شد، وایساده میگه وای خیس شدید ؟ . . . گفتم:پ ن پ دیدم یه خانم محترمی مثل شما رانندگی یاد گرفته...اینا اشک شوقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پسر خالم میگم:‏your age?‎‏ میگه:سنمو میپرسی؟میگم:پ ن پ میگم عصر یخبندان داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم میرم دستشویی ، طرف میگه میری دستشویی؟ من: پ ن پ دارم میرم تو سرزمین عجایب !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم برای نهار فردای بابام غذا میذاشتم بهش گفتم طبقه بالارم غذا بذارم (ظرف دو طبقه س)گفت پ ن پ طبقه بالا رو خالی بذار میخام اجاره بدم!!!! یعنی در این حد به اونام سرایت کرده؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دبیرفیزیک روتخته یه فرمول نوشت.پشت سریم برگشته میگه:ببخشید این فرموله؟معلمه نه گذاشت نه برداشت گفت:پَ نَ پَ ساندویچ همبرگره،برو دوتا سُس بگیر بریزیم روش باهم بخوریمش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادر انداختم روم بخوابم مامانم میگه میخوای بخوابی؟ میگم پ ن پ دارم واسه مراسم قاشق زنی چهار شنبه سوری اماده میشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سر كار خسته برگشتم خونه داداشم منو ديده ميگه با اتوبوس اومدي؟ ميگم پ ن پ با اف 14 اومدم دم در پاركش كردم برو ببين ي دور باهاش بزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت كامپيوتر تو اتاق نشستم پدرم وارد شد تو چشم من زل زد گفت علي خوابي ؟؟ . . . هرچي فكر كردم نتونستم يه پَ نَ پَ درست و حسابي پيدا كنم بنابراين با افتخار گفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم ایبوک 4جوک رو میخوندم و میخندیدم گودزیلای خانواده گفت:داری جوک میخونی؟ گفتم به تو چه فضول! ها چته منتظر پ ن پ بودی خو ضایع شدی به همیـــــــن سادگی به همیــــــــن خوشمزگی :) روانی هم خودتی

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران