0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون اومده خونمون مرغ عشق هامو ديده رو لوستر ميگه : مرغ عشقن اينا ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ گونه نادري از ميمون هاي بالدارن که فقط در شمال خونه ما رو لوستر زندگی مي کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بقاله می گم هزاری بهتر از این نداری؟ میگه پاره‌ س؟ پ ن پ من ازش خاطره دارم … من ازش خاطره دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي خوامم برم اروپا طرف ميگه که ميري عشق و حال؟ پ ن پ مي خوام فرار مغز کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام داره با شیر و دوش حموم ور میره سه ساعت دم در حموم یه لنگه پا وایسادم بر می گرده می گه : اِ اِ اِ …! می خوای بری حموم؟ پ نه پ اومدم مسابقات پرورش اندام ، منتظرم برگردی برات فیگور بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارو میبینه تو دستما…! بازم سوال میکنه سیگار میکشی؟ پ نــه پ میخوام با دودش مثل سرخپوستا باهات رمزی حرف بزنم ببینم به چند زبان غیر زنده تسلط داری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مرکز اهدای خون دختره بهم میگه اومدین خون بدین؟ گفتم پ نه پ خوناشامم اومدم یه ۴لیتری خون بگیرم شب دور هم با بچه ها شب نشینی داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم تو کوچه دارم ماشین می شورم همسایه مون اومده میگه ماشین می شوری پ نه پ حوصله ام سر رفته دارم با ماشینم آب بازی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون از یه دختره خوشم اومد بعد از کلی دردسر تونستم راضیش کنم آدرس خونشون رو برای امر خیر بده بهم گفت حالا واقعا از من خوشت اومده ؟ پ نه پ شما در مقابل دوربین مخفی قرار دارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم می گم گرفتنم بردن پاسگاه می گه بازداشتگاه؟ پ نه پ اونجا نشسته بودیم با رئیس پاسگاه از خاطراتمون صحبت می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم من میرم کارواش میگه ماشینم میبری؟ میگم پ نه پ دارم میرم اونجا دوش بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگم حاجی بزن تو دنده من هول میدم روشن شه میگه بزنم ۲ ؟ پ ن پ بزن ۳ فوتبال داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه ثبت نام 1 ساعت وایسادم یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟ پ ن پاومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس نیمه ی راست صورتم رو گذاشتم پروفایلم اومده میگه : عکس نصفه گذاشتی رو پروفایلت ؟ میگم : پ نه پ توی حراج بودم ۵۰ در ۱۰۰ تخفیف بهم خورده این شکلی شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته پیش مریض شدم، رفتم آمپول بزنم آمپولا رو دادم به پرستاره میگه آمپول بزنم؟ پَ نه پَ توش آب پر کن تفنگ بازی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسایمون ساعت ۱ شب پیانو زدنش گرفته رفتم دم خونش میگه صدای پیانو اذیتتون می‌کنه؟ میگم پ نه پ می‌خواستم آهنگ سلطان قلبها رو درخواست کنم برامون بزنی‌ حالشو‌ ببریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم رستوران یارو میگه غذا میل دارید قربان؟ پ نه پ اومدم ببینم اینجا حقوق خوبه؟ از کارت راضی هستی یا نه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون اومده خونمون مرغ عشق هامو ديده رو لوستر ميگه : مرغ عشقن اينا ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ گونه نادري از ميمون هاي بالدارن که فقط در شمال خونه ما رو لوستر زندگی مي کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بقاله می گم هزاری بهتر از این نداری؟ میگه پاره‌ س؟ پ ن پ من ازش خاطره دارم … من ازش خاطره دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي خوامم برم اروپا طرف ميگه که ميري عشق و حال؟ پ ن پ مي خوام فرار مغز کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام داره با شیر و دوش حموم ور میره سه ساعت دم در حموم یه لنگه پا وایسادم بر می گرده می گه : اِ اِ اِ …! می خوای بری حموم؟ پ نه پ اومدم مسابقات پرورش اندام ، منتظرم برگردی برات فیگور بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارو میبینه تو دستما…! بازم سوال میکنه سیگار میکشی؟ پ نــه پ میخوام با دودش مثل سرخپوستا باهات رمزی حرف بزنم ببینم به چند زبان غیر زنده تسلط داری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مرکز اهدای خون دختره بهم میگه اومدین خون بدین؟ گفتم پ نه پ خوناشامم اومدم یه ۴لیتری خون بگیرم شب دور هم با بچه ها شب نشینی داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم تو کوچه دارم ماشین می شورم همسایه مون اومده میگه ماشین می شوری پ نه پ حوصله ام سر رفته دارم با ماشینم آب بازی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون از یه دختره خوشم اومد بعد از کلی دردسر تونستم راضیش کنم آدرس خونشون رو برای امر خیر بده بهم گفت حالا واقعا از من خوشت اومده ؟ پ نه پ شما در مقابل دوربین مخفی قرار دارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم می گم گرفتنم بردن پاسگاه می گه بازداشتگاه؟ پ نه پ اونجا نشسته بودیم با رئیس پاسگاه از خاطراتمون صحبت می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم من میرم کارواش میگه ماشینم میبری؟ میگم پ نه پ دارم میرم اونجا دوش بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگم حاجی بزن تو دنده من هول میدم روشن شه میگه بزنم ۲ ؟ پ ن پ بزن ۳ فوتبال داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه ثبت نام 1 ساعت وایسادم یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟ پ ن پاومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس نیمه ی راست صورتم رو گذاشتم پروفایلم اومده میگه : عکس نصفه گذاشتی رو پروفایلت ؟ میگم : پ نه پ توی حراج بودم ۵۰ در ۱۰۰ تخفیف بهم خورده این شکلی شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته پیش مریض شدم، رفتم آمپول بزنم آمپولا رو دادم به پرستاره میگه آمپول بزنم؟ پَ نه پَ توش آب پر کن تفنگ بازی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسایمون ساعت ۱ شب پیانو زدنش گرفته رفتم دم خونش میگه صدای پیانو اذیتتون می‌کنه؟ میگم پ نه پ می‌خواستم آهنگ سلطان قلبها رو درخواست کنم برامون بزنی‌ حالشو‌ ببریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم رستوران یارو میگه غذا میل دارید قربان؟ پ نه پ اومدم ببینم اینجا حقوق خوبه؟ از کارت راضی هستی یا نه

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران