0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه رفتم دمه یخچال دیدم سالاد الویه تو یخچاله. خواستم برم از تو کوچه ببینم واقعا خونه مونه؟ درست اومدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه محرم پارسال بود ، شوهر عمم رو شيشه ماشينش نوشته بود: يزيد خيلي بدي. خودتان قضاوت كنيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دايي داريم كه مگس رو تو هوا ميگيره تو مشتش تكون تكونش ميده ميندازدش بيچاره مگس سرگيجه ميگيره زن داييم هم فرصت پيدا ميكنه با مگس كش بزنه لهش كنه چه همكاري صميمانه اي نه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نامزدم میگم امتحان ریاضی رو خیلی بد دادم احتمالا بیفتم مثلا خواست دلداری بده:عزیزم تواگربیفتی هم من بازم دوست دارم.اخه نامزده من دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم موبایلم رو میدی؟؟؟ کنترل تلوزیون رو داده!!! میگم این کنترله... میگه شماره بگیر بره حوصله داری!!! به خدا نمیدونم چکار کنم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم رستوران شیر دستشویی اتوماتیک بود پسر خالم با چه ذوقی اومده داد میزنه:شیرهاش خودش قطع و وصل میشه... ملت برگشتن نگاه میکنن والله ابرو نمیذارن اینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیلمون یه اس.ام.اس فلسفی فرستاده بود؛ نمیدونم چی شد replay رو اشتباهی زدم اس.ام.اس خالی براش سند شد. جواب داد: دنیایی از حرفهای نگفته… مرسی! ینی یه آدم سالم دور و برمون نیست به خدا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم ترم ۲ پرستاریه ، رفته بانک پول واریز کرده رو فیش نوشته دکتر میلاد ! فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مینی بوس آدم از شهرستان میان . تو یه خونه 50 متری میخوان 3 هفته بمونن . اونوقت ما مجبوریم بریم خونه دوستامون بمونیم . فک و فامیله ما داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادرم اومده تو اتاقم کوبونده پس کلم میگم چرا میزنی؟ میگه: حوصلم سر رفته بود گفتم بیام یکم تفریح کنم.!!! ای خدا این دیگه چه فک و فامیلیه اخه.!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رو باز کردم اومدم تو مامانم صدام کرد منم گفتم:بله میگه تویی؟ گفتم:نه!! بابا آخه غیر من کی میتونه باشه؟!!! 2 ساعت هم اخم کرده که منو مسخره میکنی! فک فامیله داریم؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر زادم زنگ زده میگه بزن persian toon داره تو رو نشون میده میگم چی هست خودت بگو میگه نه بزن خودت میفهمی زدم دیدم داره شرک نشون میده.!!!! فک و فامیله دیگه کاریشم نمیشه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرعموم از خواهرم میپرسه تو چکار کردی ک بچه هات شبیه تو شدن؟؟ اخه این چه سوالی؟؟؟ها؟؟ فک و فامیله داریم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فامیل ما هر جا سخن از انحراف است ، نام زيباي من ميدرخشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم اومده کنارم میگه این همه پست میذاری آخر چی بهت میدن منم اشک تو چشمام جمع شد گفتم . . . لایک ! یعنی یه همچین آدمه احساساتییم من:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهرم اومده خونه می خواد ازم تعریف کنه قربون صدقم بره میاد میگه قربون موی پر سوسکیک برم (رنگ موهام شبیه پر سوسکه)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه رفتم دمه یخچال دیدم سالاد الویه تو یخچاله. خواستم برم از تو کوچه ببینم واقعا خونه مونه؟ درست اومدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه محرم پارسال بود ، شوهر عمم رو شيشه ماشينش نوشته بود: يزيد خيلي بدي. خودتان قضاوت كنيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دايي داريم كه مگس رو تو هوا ميگيره تو مشتش تكون تكونش ميده ميندازدش بيچاره مگس سرگيجه ميگيره زن داييم هم فرصت پيدا ميكنه با مگس كش بزنه لهش كنه چه همكاري صميمانه اي نه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نامزدم میگم امتحان ریاضی رو خیلی بد دادم احتمالا بیفتم مثلا خواست دلداری بده:عزیزم تواگربیفتی هم من بازم دوست دارم.اخه نامزده من دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم موبایلم رو میدی؟؟؟ کنترل تلوزیون رو داده!!! میگم این کنترله... میگه شماره بگیر بره حوصله داری!!! به خدا نمیدونم چکار کنم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم رستوران شیر دستشویی اتوماتیک بود پسر خالم با چه ذوقی اومده داد میزنه:شیرهاش خودش قطع و وصل میشه... ملت برگشتن نگاه میکنن والله ابرو نمیذارن اینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیلمون یه اس.ام.اس فلسفی فرستاده بود؛ نمیدونم چی شد replay رو اشتباهی زدم اس.ام.اس خالی براش سند شد. جواب داد: دنیایی از حرفهای نگفته… مرسی! ینی یه آدم سالم دور و برمون نیست به خدا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم ترم ۲ پرستاریه ، رفته بانک پول واریز کرده رو فیش نوشته دکتر میلاد ! فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مینی بوس آدم از شهرستان میان . تو یه خونه 50 متری میخوان 3 هفته بمونن . اونوقت ما مجبوریم بریم خونه دوستامون بمونیم . فک و فامیله ما داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادرم اومده تو اتاقم کوبونده پس کلم میگم چرا میزنی؟ میگه: حوصلم سر رفته بود گفتم بیام یکم تفریح کنم.!!! ای خدا این دیگه چه فک و فامیلیه اخه.!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رو باز کردم اومدم تو مامانم صدام کرد منم گفتم:بله میگه تویی؟ گفتم:نه!! بابا آخه غیر من کی میتونه باشه؟!!! 2 ساعت هم اخم کرده که منو مسخره میکنی! فک فامیله داریم؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر زادم زنگ زده میگه بزن persian toon داره تو رو نشون میده میگم چی هست خودت بگو میگه نه بزن خودت میفهمی زدم دیدم داره شرک نشون میده.!!!! فک و فامیله دیگه کاریشم نمیشه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرعموم از خواهرم میپرسه تو چکار کردی ک بچه هات شبیه تو شدن؟؟ اخه این چه سوالی؟؟؟ها؟؟ فک و فامیله داریم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فامیل ما هر جا سخن از انحراف است ، نام زيباي من ميدرخشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم اومده کنارم میگه این همه پست میذاری آخر چی بهت میدن منم اشک تو چشمام جمع شد گفتم . . . لایک ! یعنی یه همچین آدمه احساساتییم من:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهرم اومده خونه می خواد ازم تعریف کنه قربون صدقم بره میاد میگه قربون موی پر سوسکیک برم (رنگ موهام شبیه پر سوسکه)