0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گودزیلامون میگم: ازاین بعد باید حجابت رعایت کنی اگه یه تارموتم بیرون باشه ازهمون یکی تو آتیش جهنم آویزونت میکنن!  میگه: یه تار مو که دردش خیلیه پس بذار همش بیرون باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکالمه ی خواهرزاده ی کلاس اولم با مامان همکلاسیش : منزل آقای شکوری ؟ بله بفرمایید ! شکوری هست ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻛﺪﻭﻡ ﮔﻨﺎﻫﻤﻪ؟ ! ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﻛﺎﻟﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﻮ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻭﻟﻲ ﭘﻴﺪﺍﺵ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ!!! :)))) مامانه دارم کجا قایمش کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو خونه همیشه از کنار دسته پارچ آبو سرمیکشیدم؛فک میکردم زرنگم! دیروز فهمیدم تقریبا همه همینکارو میکنن،حالا موندم ازکجاش آب بخورم که دهنی نباشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻭ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺨﺘﯿﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺷﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻦ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم میخواست زنگ بزنه به خالم، شماره رو اشتباه گرفت یارو گوشی رو از اون ور برداشت گفت: بله؟ مامانم هول کرد گفت: ببخشید مثل این که معذرت میخوام :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم شیییییش ساعت تو اتاق آرایش کردم اومدم بیرون میگم نظرتون چیه؟ گودزیلای هفت ساله ی عمم میگه ممنونم که موجبات خنده ی مارو فراهم میکنی :| من:-((((((( همه:-)))))))))))))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فامیلامون منو دیده میگه چقد شبیه مامانتی ! مامانم نه گذاشت نه برداشت میگه اخه این دماغ گنده کجاش شبیه منه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر عمم رفته سربازی افتاده راهنمایی رانندگی‌ روز دوم گفتن بازداشت شده، گفتیم چرا؟ گفتن به تشخیص خودش خیابون لاله زار رو دو طرفه کرده :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز تو اتاق درس ميخوندم ، بابام اومد يه چرخى تو اتاق زد ، ديد کولر که روشن نيست تا خاموشش کنه ، شوفاژم که شکرخدا خراب بود ، اونم نميتونست ببنده . چراغ و خاموش کرد و رفت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عموم داره میره مسافرت.بش میگم حالا کی برمیگردی؟ میگه:هر وق مسافرتم تموم شد و برگشتم!!! O_O فک و فامیله داریم؟!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا عروسی یکی از فامیلامونه زنگ زده میگه:"میای؟" میگم: "احتمالا میام!" میگه: "سعی ک بیای! ما رو شلوغ کاری ها و دلغک بازی ها دیوونه بازی هات حساب کردیم!!!" انتظار فامیل از من رو دارین؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ثابت کرده هرموقع ما میخواستیم بریم بیرون که "فقط" بستنی بخوریم , آخرش به شام ختم شده! بیچاره بابام تا میگیم بریم بستنی بخوریم , سکته ی ناقص میزنه :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روز پیش یکی از فامیلای دورمون که از حج اومده بود واسه من سوغاتی کلیپس آورده بود . اخه سوعاتی حج کلیپسه  فک و فامیله داریم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداش كوچيكم هرموقع از حموم مياد بيرون حوله به كمر مياد تو هال بشكن بشكن ميزنه قرميده به خودش!!!!!!!!!!!! هميشه هم ميرم به حموم سرميزنم ميگم شايد تو حموم عروسي بوده!!!!!!!!!!!! 0_0

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روز دختر داییم اومد بهم گف بلدی سی دی رایت کنی؟ گفتم پـَـــ نـــَــ پـــَـــ فک کرد دارم بهش فش میدم قهر کرد رفت؟! خدایا مارو با کی کردی 75میلیون؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گودزیلامون میگم: ازاین بعد باید حجابت رعایت کنی اگه یه تارموتم بیرون باشه ازهمون یکی تو آتیش جهنم آویزونت میکنن!  میگه: یه تار مو که دردش خیلیه پس بذار همش بیرون باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکالمه ی خواهرزاده ی کلاس اولم با مامان همکلاسیش : منزل آقای شکوری ؟ بله بفرمایید ! شکوری هست ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻛﺪﻭﻡ ﮔﻨﺎﻫﻤﻪ؟ ! ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﻛﺎﻟﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﻮ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻭﻟﻲ ﭘﻴﺪﺍﺵ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ!!! :)))) مامانه دارم کجا قایمش کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو خونه همیشه از کنار دسته پارچ آبو سرمیکشیدم؛فک میکردم زرنگم! دیروز فهمیدم تقریبا همه همینکارو میکنن،حالا موندم ازکجاش آب بخورم که دهنی نباشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻭ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺨﺘﯿﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺷﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻦ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم میخواست زنگ بزنه به خالم، شماره رو اشتباه گرفت یارو گوشی رو از اون ور برداشت گفت: بله؟ مامانم هول کرد گفت: ببخشید مثل این که معذرت میخوام :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم شیییییش ساعت تو اتاق آرایش کردم اومدم بیرون میگم نظرتون چیه؟ گودزیلای هفت ساله ی عمم میگه ممنونم که موجبات خنده ی مارو فراهم میکنی :| من:-((((((( همه:-)))))))))))))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فامیلامون منو دیده میگه چقد شبیه مامانتی ! مامانم نه گذاشت نه برداشت میگه اخه این دماغ گنده کجاش شبیه منه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر عمم رفته سربازی افتاده راهنمایی رانندگی‌ روز دوم گفتن بازداشت شده، گفتیم چرا؟ گفتن به تشخیص خودش خیابون لاله زار رو دو طرفه کرده :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز تو اتاق درس ميخوندم ، بابام اومد يه چرخى تو اتاق زد ، ديد کولر که روشن نيست تا خاموشش کنه ، شوفاژم که شکرخدا خراب بود ، اونم نميتونست ببنده . چراغ و خاموش کرد و رفت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عموم داره میره مسافرت.بش میگم حالا کی برمیگردی؟ میگه:هر وق مسافرتم تموم شد و برگشتم!!! O_O فک و فامیله داریم؟!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا عروسی یکی از فامیلامونه زنگ زده میگه:"میای؟" میگم: "احتمالا میام!" میگه: "سعی ک بیای! ما رو شلوغ کاری ها و دلغک بازی ها دیوونه بازی هات حساب کردیم!!!" انتظار فامیل از من رو دارین؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ثابت کرده هرموقع ما میخواستیم بریم بیرون که "فقط" بستنی بخوریم , آخرش به شام ختم شده! بیچاره بابام تا میگیم بریم بستنی بخوریم , سکته ی ناقص میزنه :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روز پیش یکی از فامیلای دورمون که از حج اومده بود واسه من سوغاتی کلیپس آورده بود . اخه سوعاتی حج کلیپسه  فک و فامیله داریم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداش كوچيكم هرموقع از حموم مياد بيرون حوله به كمر مياد تو هال بشكن بشكن ميزنه قرميده به خودش!!!!!!!!!!!! هميشه هم ميرم به حموم سرميزنم ميگم شايد تو حموم عروسي بوده!!!!!!!!!!!! 0_0

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روز دختر داییم اومد بهم گف بلدی سی دی رایت کنی؟ گفتم پـَـــ نـــَــ پـــَـــ فک کرد دارم بهش فش میدم قهر کرد رفت؟! خدایا مارو با کی کردی 75میلیون؟