0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره به مامانم میگم مرسی مامان ... سر تکون میده !!!!!!!! بعدش بابام گفت مرسی خانوم ... مامانمم گفت نووووشه جونت عزیزم!!!!!!!! عاغافک و فامیله عایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟  منم باید به افق بپیوندم هعی خداااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری را در مادری دیدم که طلاهایش را برای صاف کردن طلب هایم فروخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای روضه زنای همسایمون به قدری زیاده که داداشم ازتو اتاقش سینه میزنه‏!‏‏!‏ 0‏_‏0

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا من ازاول آبان هرروز که میرفتم تو حیاط ها میکردم ببینم بخار ازدهنم میاد بیرون یانه‏!‏ امروز که بارون اومد بالاخره دراومد یووهوو‏!‏‏!‏ بیکارم خودتونین‏!‏‏!‏ ‏ آهو خوشحال‏¤‏_‏_‏‏_‏‏¤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازحموم اومدم بیرون.. اومدم برقو خاموش کنم برق گرفتتم..واسه مادربزرگم تعریف کردم ی دقیقه فکر کرد بعد گفت:برقم برقای قدیم !میگرفت درجا طرفو خشک میکرد!!یعنی محبت میچکه ازشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(مثل چيزي كه يه چيزا چيز ميكنه)!! جمله ي پر مغز و معناي مامان بزرگم وقتي ميخاد رمزي با مامانم صحبت كنه و ما نفهميم : ))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرعموم با مربی مهدشون دعواش شده سر این که چرا خورشید باید خانم باشه؟ مربی نتونست قانعش کنه، بعد از اون روز تو نقاشیاش واسه خورشید ریش و سبیل میذاره اما خداییش با مزه ان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرعموم با مربی مهدشون دعواش شده سر این که چرا خورشید باید خانم باشه؟ مربی نتونست قانعش کنه، بعد از اون روز تو نقاشیاش واسه خورشید ریش و سبیل میذاره اما خداییش با مزه ان نقاشیاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغااااااا این چند روزه که ارسال بسته بود اینقدر این چیزایی که میخواستم بفرستمو باخودم تکرار کردم که حالم از اونا وخودم به هم خورد‏!‏‏!‏ اینم 4jokeما داریم‏?‏‏?‏‏?‏‏?‏ ‏ آهو عصبانی‏<‏‏>‏‏_‏‏<‏‏>‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابای شما هم آمار هوا رو لب پنجره ثانیه به ثانیه داره یا فقط بابای من این جوریه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار ساعت ۱۱ شب بود داشتیم فیلم نگاه میکردیم یه دفعه بابام گفت بزنید اخبار بیست و سی ببینم چی میگه!!! بابا ما داریم :((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر کلاس آسیب شناسی استاد هر بیماری رو که میگفت یاد یکی از فامیلامون می افتادم اصن یه وضعیه فک و فامیله ما داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عموم به پسرش میگه خب دیگه مصطفی بایدیه زن خوب بران پیداکنیم مصطفی میگه بروباباپدرمن ماتوهمین دوس دخترشم موندیم زن میخایم چیکار؟ من:0_0 دخترایه ترشیده فامیل:////////////

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشی از سخنرانی پدرم برای تشویق بنده به اشتغال : پسرم ! دوره زمونه عوض شده ؛ تو باید دستت تو جیب خودت باشه ؛ اصلا هم نترس ... انقدر بی شعورتر از تو هستن که الآن سرکار می رن ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا به دوستم زنگ زدم میگم ناهار میام خونتون میگه بیا اتفاقا کلی غذا نذری داریم داغ میکنیم دوره هم می خوریممممم آخه اینم دوست من دارممممممم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب مهمون داشتیم ، زنگ آیفون “اف اف” رو زدن … بابام به خواهرزاده ام میگه بدو ببین کیه … میگه ولش کن تک زنگ بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره به مامانم میگم مرسی مامان ... سر تکون میده !!!!!!!! بعدش بابام گفت مرسی خانوم ... مامانمم گفت نووووشه جونت عزیزم!!!!!!!! عاغافک و فامیله عایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟  منم باید به افق بپیوندم هعی خداااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری را در مادری دیدم که طلاهایش را برای صاف کردن طلب هایم فروخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای روضه زنای همسایمون به قدری زیاده که داداشم ازتو اتاقش سینه میزنه‏!‏‏!‏ 0‏_‏0

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا من ازاول آبان هرروز که میرفتم تو حیاط ها میکردم ببینم بخار ازدهنم میاد بیرون یانه‏!‏ امروز که بارون اومد بالاخره دراومد یووهوو‏!‏‏!‏ بیکارم خودتونین‏!‏‏!‏ ‏ آهو خوشحال‏¤‏_‏_‏‏_‏‏¤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازحموم اومدم بیرون.. اومدم برقو خاموش کنم برق گرفتتم..واسه مادربزرگم تعریف کردم ی دقیقه فکر کرد بعد گفت:برقم برقای قدیم !میگرفت درجا طرفو خشک میکرد!!یعنی محبت میچکه ازشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(مثل چيزي كه يه چيزا چيز ميكنه)!! جمله ي پر مغز و معناي مامان بزرگم وقتي ميخاد رمزي با مامانم صحبت كنه و ما نفهميم : ))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرعموم با مربی مهدشون دعواش شده سر این که چرا خورشید باید خانم باشه؟ مربی نتونست قانعش کنه، بعد از اون روز تو نقاشیاش واسه خورشید ریش و سبیل میذاره اما خداییش با مزه ان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرعموم با مربی مهدشون دعواش شده سر این که چرا خورشید باید خانم باشه؟ مربی نتونست قانعش کنه، بعد از اون روز تو نقاشیاش واسه خورشید ریش و سبیل میذاره اما خداییش با مزه ان نقاشیاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغااااااا این چند روزه که ارسال بسته بود اینقدر این چیزایی که میخواستم بفرستمو باخودم تکرار کردم که حالم از اونا وخودم به هم خورد‏!‏‏!‏ اینم 4jokeما داریم‏?‏‏?‏‏?‏‏?‏ ‏ آهو عصبانی‏<‏‏>‏‏_‏‏<‏‏>‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابای شما هم آمار هوا رو لب پنجره ثانیه به ثانیه داره یا فقط بابای من این جوریه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار ساعت ۱۱ شب بود داشتیم فیلم نگاه میکردیم یه دفعه بابام گفت بزنید اخبار بیست و سی ببینم چی میگه!!! بابا ما داریم :((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر کلاس آسیب شناسی استاد هر بیماری رو که میگفت یاد یکی از فامیلامون می افتادم اصن یه وضعیه فک و فامیله ما داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عموم به پسرش میگه خب دیگه مصطفی بایدیه زن خوب بران پیداکنیم مصطفی میگه بروباباپدرمن ماتوهمین دوس دخترشم موندیم زن میخایم چیکار؟ من:0_0 دخترایه ترشیده فامیل:////////////

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشی از سخنرانی پدرم برای تشویق بنده به اشتغال : پسرم ! دوره زمونه عوض شده ؛ تو باید دستت تو جیب خودت باشه ؛ اصلا هم نترس ... انقدر بی شعورتر از تو هستن که الآن سرکار می رن ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا به دوستم زنگ زدم میگم ناهار میام خونتون میگه بیا اتفاقا کلی غذا نذری داریم داغ میکنیم دوره هم می خوریممممم آخه اینم دوست من دارممممممم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب مهمون داشتیم ، زنگ آیفون “اف اف” رو زدن … بابام به خواهرزاده ام میگه بدو ببین کیه … م��گه ولش کن تک زنگ بود

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران