0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا قضیه چیه توی دعوا فقط وسایل منه که به چشم میخوره وخوش دسته واسه پرتاب کردن؟حالا هرچی باشه حتی به کفشم هم رحم میکنن!والا یکم مراعات کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از همکارای مامانم هر وقت منو می بینه بهم میگه: سلیمانی قربونت بشه! شاید فکر کنین سلیمانی اسم خودشه ولی نه! اسم یکی از همکاراشه که ازش خوشش نمیاد! یعنی از کیسه ی خلیفه می بخشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولا که ست تاب باکس اومده بود و شبکه نمایش پخش آزمایشی بود بابام فکر میکرد اسم شبکه آزمایش هست !!!!!!!!! تا تلویزیون رو روشن میکردیم میگفت بزن شبکه آزمایش فیلمای قشنگی داره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت مهمون میخواد بیاد خونمون مامانم اولین کاری که میکنه اینه که میاد تو اتاق ما پسرا اسپری خوشبو کننده میزنه … یعنی رسمن ما رو به چشم راسو میبینه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه وقتی بچه بودم من و خواهرم(من و اون دوقولوییم)با دختر عمم داشتیم قایم موشک بازی میکردیم بعد تو این همه صد تا جا دختر عمم رفته تو یخچال قایم شده نمی دونم چه شکلی جاش شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَز وَختــــــی نـــامـــزد کــــردم ... اَ داداش ٍ 6ســـالم میپــــرسن : میخـــوای در آینـــده چیـــکاره شی؟؟ میـــگه : میخـــوام شـــوهَــــر شم!!! داداش ٍ دارم مـــن ؟؟؟؟ ;-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چن سال پیش حال مادر بزرگم بهم می خوره بعد تا بیمارستان نرسیده ........... خدا رحمتش کنه بعد یکی تو بیمارستان از عموم می پرسه حال مادرت چطور ه عموم میگه بد نیست فعلاً که مرده !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتری اومده واسه خونه میگه : بدی خونه اینه که در دستشویی تو حال باز میشه … بابام برگشته میگه : میخوای زیرگذر بزنیم از تو آشپزخونه بیای بیرون ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی داداش گلمون" امیر 21"که بعد چند ماه برگشه بزن اون لایک قشنگه روو...!!من که خودم خیلی دوس داشتم دوباره برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم رپ میگوشم. بابام اومدہ میگه:خوانندش کيه؟ ميگم:هيچکس! يکي پس کلم ميزنه و ميگه:به بابات درس جواب بده احمق! من :| بابام :-€

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندایی من با افتخار تعریف میکنه ک اولین باری ک پیتزا خوردم با نون بربری خوردم!!!!!!! واقعا که

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـواهـرزادم تـو مـراسـم خـتـم قـرآن بـرگـشـتـه بـم مـیـگـه: خـالـه آهـنـگ مـذهـبـی بـذار!!!!:^) بـچـم مـنـظـورش مـداحـی بـود....!!!:^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خونه ما یه قانونی داریم که هرچی رو هم که من نخورده باشم ولی فحشش رو من میخورم....هرکاری هم نکرده باشم درهرصورت افتخار فحش هاش مال منه....فک و فامیل شما هم اینجورین آیا؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه مامان بابام اجازه نمیدن بچه های زیر پونزده ساله فامیل به نصیحتای گوهربار و جوکهای من گوش کنن به معنی بی ادبی من نیس ! به معنی بی جنبه گی اوناس !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـابـام مـیـگـم بـابـا خـیـلـی دوسـت دارم.... دسـتـشـو گـذاشـتـه رو شـونه هـام مـیـگـه : بـیـا دوسـت مـعـمـولـی،بـاشـیـم !!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم خمیازه میکشم دختر داییم میگه: تا دهنت بازه این داداشه مارم صدا کن!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا قضیه چیه توی دعوا فقط وسایل منه که به چشم میخوره وخوش دسته واسه پرتاب کردن؟حالا هرچی باشه حتی به کفشم هم رحم میکنن!والا یکم مراعات کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از همکارای مامانم هر وقت منو می بینه بهم میگه: سلیمانی قربونت بشه! شاید فکر کنین سلیمانی اسم خودشه ولی نه! اسم یکی از همکاراشه که ازش خوشش نمیاد! یعنی از کیسه ی خلیفه می بخشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولا که ست تاب باکس اومده بود و شبکه نمایش پخش آزمایشی بود بابام فکر میکرد اسم شبکه آزمایش هست !!!!!!!!! تا تلویزیون رو روشن میکردیم میگفت بزن شبکه آزمایش فیلمای قشنگی داره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت مهمون میخواد بیاد خونمون مامانم اولین کاری که میکنه اینه که میاد تو اتاق ما پسرا اسپری خوشبو کننده میزنه … یعنی رسمن ما رو به چشم راسو میبینه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه وقتی بچه بودم من و خواهرم(من و اون دوقولوییم)با دختر عمم داشتیم قایم موشک بازی میکردیم بعد تو این همه صد تا جا دختر عمم رفته تو یخچال قایم شده نمی دونم چه شکلی جاش شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَز وَختــــــی نـــامـــزد کــــردم ... اَ داداش ٍ 6ســـالم میپــــرسن : میخـــوای در آینـــده چیـــکاره شی؟؟ میـــگه : میخـــوام شـــوهَــــر شم!!! داداش ٍ دارم مـــن ؟؟؟؟ ;-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چن سال پیش حال مادر بزرگم بهم می خوره بعد تا بیمارستان نرسیده ........... خدا رحمتش کنه بعد یکی تو بیمارستان از عموم می پرسه حال مادرت چطور ه عموم میگه بد نیست فعلاً که مرده !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتری اومده واسه خونه میگه : بدی خونه اینه که در دستشویی تو حال باز میشه … بابام برگشته میگه : میخوای زیرگذر بزنیم از تو آشپزخونه بیای بیرون ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی داداش گلمون" امیر 21"که بعد چند ماه برگشه بزن اون لایک قشنگه روو...!!من که خودم خیلی دوس داشتم دوباره برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم رپ میگوشم. بابام اومدہ میگه:خوانندش کيه؟ ميگم:هيچکس! يکي پس کلم ميزنه و ميگه:به بابات درس جواب بده احمق! من :| بابام :-€

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندایی من با افتخار تعریف میکنه ک اولین باری ک پیتزا خوردم با نون بربری خوردم!!!!!!! واقعا که

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـواهـرزادم تـو مـراسـم خـتـم قـرآن بـرگـشـتـه بـم مـیـگـه: خـالـه آهـنـگ مـذهـبـی بـذار!!!!:^) بـچـم مـنـظـورش مـداحـی بـود....!!!:^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خونه ما یه قانونی داریم که هرچی رو هم که من نخورده باشم ولی فحشش رو من میخورم....هرکاری هم نکرده باشم درهرصورت افتخار فحش هاش مال منه....فک و فامیل شما هم اینجورین آیا؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه مامان بابام اجازه نمیدن بچه های زیر پونزده ساله فامیل به نصیحتای گوهربار و جوکهای من گوش کنن به معنی بی ادبی من نیس ! به معنی بی جنبه گی اوناس !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـابـام مـیـگـم بـابـا خـیـلـی دوسـت دارم.... دسـتـشـو گـذاشـتـه رو شـونه هـام مـیـگـه : بـیـا دوسـت مـعـمـولـی،بـاشـیـم !!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم خمیازه میکشم دختر داییم میگه: تا دهنت بازه این داداشه مارم صدا کن!!!!!!!