0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرکلاس آسیب شناسی روانی، استاد هر بیماریه روانی ای رو که توضیح میداد من یاد یکی ازاعضای فامیل میفتادم:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا ميدانيد تمام بانكهاي خصوصي ايران، نخستين بانك خصوصي ايران هستند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر دایی گودزیلای ما xboxمیخواد الان یه هفته اعتصاب غذا کرده واسه گوشیش هم تهدید کرده بود به تک گرفتن وا... ما بچه بودیم واسه یه توپ 1ماه کارمیکردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مراسم عزاداری برای یکی از اقوام مرحوم داشتن شکلات میاوردن پسرخالم بلند شد جیغ کشید آخ جون خوراکیارو آوردن!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امیرعلی میگم : مامانی گوشیمو میاری کارش دارم ؟ یه نیگاه بهم میندازه خودشو مظلوم میکنه ،میگه : دوست دارم بیارم ولی من که کوچولو ام خسته میشم.. وجدانا شما بگین پسر زبون درازه من دارم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت به مدت یه ساعت از اتاقم بیرون نمیام مادرم با یه خوراکی که همش بهونه س میاد ببینه چه غلطی میکنم … مامان شمام اينجوريه عايا؟؟ راستي دوستان منم تازه عضو شدم، بهم خوشامد نميگين؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مامانم دارم اسم فامیل بازی میکنم با حرف ( گ ) قسمت شغل که رسید با اعتماد به نفس کامل میگه : گودال حفر کن ! من:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کپک هم پنی سیلین ساختن ولی تو آخرشم به هیچ دردی نخوردی از سری سرکوفت های مامانم به من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با داداشم دعوام شده بود بابام اومد بهم گفت بیخیال برو باهاش آشتی کن منم بهش گفتم لازم نکرده گور باباش! هیچی دیگه الان با یه دست و یه پای شکسته دارم براتون مینویسم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم : بزرگترین آرزوت چیه؟ میگه : زودتر زنت بدم با زنت دعوا کنم حوصلم از این یکنواختی زندگی سر رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضد حال یعنی می نویسی «با تمام وجود دوستت دارم» رو مانیتور میبینی «fh jlhl, [, n n, sjj nhvl»!! ینی ته مونده اعصابو بالا میکشه این کیبورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۱۸ سالمه، واسه خودم مَردی شدم سیبیل دارم، صبحا میرم نون میگیرم واسه خونه باز شیرینی و آجیل رو ازم قایم میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خواهر ما از وقتی بهش گفتم ما تنها گودزیلای سایت فور جوکیم وقتی تو خونه دعوامون میشه بهم میگه گودزیلا. از دست شما سوسمارا (دهه هفتادی)  تو رو خدا فک و فامیله ما داریم ؟  خواهر ما داریم؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر عموم پاش شکسته میگم چی شده گفت از رو جاکولری افتادم م:چطور؟ اون:داشتم می بریدمش من:چه ربطی داره؟ اون:آخه رو جاکولری نشسته بدوومی بریدمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دخترخاله ی من هی سوتی میده دیروزداشته بادوستش تلفن حرف میزد به دوستش میگه :سه ساعت دارم برات داستان یوسف کرد شبستانی میگم اونوقت تومیگی تایتانیک زن بودیامرد؟ من:oo !!!! جک ورز:))))))))) !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سگم عکس گرفتم گذاشتمش تو فیسبوک. پسر خالم زیر عکسم نوشته کدوم تویی؟ چرا من از هیچکی شانس نیاوردم عاخه؟ اصن ی وضی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرکلاس آسیب شناسی روانی، استاد هر بیماریه روانی ای رو که توضیح میداد من یاد یکی ازاعضای فامیل میفتادم:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا ميدانيد تمام بانكهاي خصوصي ايران، نخستين بانك خصوصي ايران هستند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر دایی گودزیلای ما xboxمیخواد الان یه هفته اعتصاب غذا کرده واسه گوشیش هم تهدید کرده بود به تک گرفتن وا... ما بچه بودیم واسه یه توپ 1ماه کارمیکردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مراسم عزاداری برای یکی از اقوام مرحوم داشتن شکلات میاوردن پسرخالم بلند شد جیغ کشید آخ جون خوراکیارو آوردن!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امیرعلی میگم : مامانی گوشیمو میاری کارش دارم ؟ یه نیگاه بهم میندازه خودشو مظلوم میکنه ،میگه : دوست دارم بیارم ولی من که کوچولو ام خسته میشم.. وجدانا شما بگین پسر زبون درازه من دارم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت به مدت یه ساعت از اتاقم بیرون نمیام مادرم با یه خوراکی که همش بهونه س میاد ببینه چه غلطی میکنم … مامان شمام اينجوريه عايا؟؟ راستي دوستان منم تازه عضو شدم، بهم خوشامد نميگين؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مامانم دارم اسم فامیل بازی میکنم با حرف ( گ ) قسمت شغل که رسید با اعتماد به نفس کامل میگه : گودال حفر کن ! من:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کپک هم پنی سیلین ساختن ولی تو آخرشم به هیچ دردی نخوردی از سری سرکوفت های مامانم به من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با داداشم دعوام شده بود بابام اومد بهم گفت بیخیال برو باهاش آشتی کن منم بهش گفتم لازم نکرده گور باباش! هیچی دیگه الان با یه دست و یه پای شکسته دارم براتون مینویسم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم : بزرگترین آرزوت چیه؟ میگه : زودتر زنت بدم با زنت دعوا کنم حوصلم از این یکنواختی زندگی سر رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضد حال یعنی می نویسی «با تمام وجود دوستت دارم» رو مانیتور میبینی «fh jlhl, [, n n, sjj nhvl»!! ینی ته مونده اعصابو بالا میکشه این کیبورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۱۸ سالمه، واسه خودم مَردی شدم سیبیل دارم، صبحا میرم نون میگیرم واسه خونه باز شیرینی و آجیل رو ازم قایم میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خواهر ما از وقتی بهش گفتم ما تنها گودزیلای سایت فور جوکیم وقتی تو خونه دعوامون میشه بهم میگه گودزیلا. از دست شما سوسمارا (دهه هفتادی)  تو رو خدا فک و فامیله ما داریم ؟  خواهر ما داریم؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر عموم پاش شکسته میگم چی شده گفت از رو جاکولری افتادم م:چطور؟ اون:داشتم می بریدمش من:چه ربطی داره؟ اون:آخه رو جاکولری نشسته بدوومی بریدمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دخترخاله ی من هی سوتی میده دیروزداشته بادوستش تلفن حرف میزد به دوستش میگه :سه ساعت دارم برات داستان یوسف کرد شبستانی میگم اونوقت تومیگی تایتانیک زن بودیامرد؟ من:oo !!!! جک ورز:))))))))) !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سگم عکس گرفتم گذاشتمش تو فیسبوک. پسر خالم زیر عکسم نوشته کدوم تویی؟ چرا من از هیچکی شانس نیاوردم عاخه؟ اصن ی وضی