0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب….. رفتیم خونه فک وفامیلامون, بیشورا هیچ کار خاصی نکردن که من بتونم اینجا بنویسم… ایندفعه واقعا از همتون یکصدا میپرسم: فک وفامیله داریم؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت منو برادم از کنارهم رد میشیم.یابه هم زیرپایی میزنیم.(معمولا من کله پا میشم) یا پس گردنی.یا جفت پا میریم.. یا مشت..این اتفاقا واس همه عادیه؟ یعنی نگران نباشم؟ ..عشق برادری همینه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار تو یه جمعی بودم مامانم زنگ زد گفت : یه سوالی ازت می پرسم اونجا تابلو نکن ! فقط با اره یا نه جواب منو بده ! باشه ؟ گفتم : باشه گفت: اوضاع اونجا چه جوریه ؟!!!!!!!!! فک و فامیله داریم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم ميگم برو برام عصاره ى جوجوبا بگير, بعد 5دقيقه حاضر شده اومده ميگه: گفتى جوجو بگيرم با چى?? اى خدا اخه فك وفاميله داريم ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم خاکسپاری فامیلموون داداشش خودش انداخته تو قبر که اول منو باید خاک کنید ، باباشون بیل و ور داشته داره خاک میریزه روش میگه آره، توهم برو پیش داداشت نذار اونجا تنها باشه!!!! فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و داداشم در حال دعوای لفظی مامانم:اینجوری فایده نداره دو تا چاقو بردارین بکنین تو شکم همدیگه ما : :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم اومد یه دفه تق زد پسه کلم ... میگم چرا میزنی؟؟؟ :( برگشته میگه لواشك هارو رو از ترس تویه جونور قایم کردم از صبح دارم میگردم خودم پیداشون نمیکنم.. :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم می گم می خوام برم بیمارستان ملاقات خاله... می گه: تیریپِ فامیل دوستی ور ندار، پرستار خوشگله امروز شیفتش نیست! فک و فامیله داریم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم هروقت گوشیش زنگ میخوره به من میگه برو بیارش. یه جورایی با Rex احساس همزادپنداری می کنم! فک و فامیله داریم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر داییم نذر کرده اگه تو کنکور ۹۱ دانشگاه صنعتی شریف قبول شد بابا مامانشو پیاده بفرسته کربلا! فک و فامیله داریم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی این حرصی که مامانم سره نمره دادن ها تو بفرمائید شام می خوره،سره درس خوندنه من می خورد ، الان دوتا دکترا داشتم !!! فک و فامیله داریم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر بزرگم هر دفه میخواس کله پاچه درس کنه یه رب واسه گوسفنده مسواک میزد مسواک میزدااا با خمیر دندون!! فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن دائیم برگشته به دوستم میگه عجب چشای قشنگی‌ داری،چشات عین چشای گاوه!!! خدایی زن داییه داریم؟! فک و فامیله داریم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادرزادم چهار سالشه زنگ زده میگه عمه اون اسباب بازیه که گفتم حتما برام بخری ها اگه یادت رفت زنگ بزن بهم تا یادت بیارم !!! فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر عمم ورداشته با خرمالو املت درست کرده ! فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم از خونه میرفتم بیرون مامانم پرسید کجا ؟؟! گفتم بیرون ! برگشته میگه  : خوب جای دیگه نریا ؟! فک و فامیله داریم ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب….. رفتیم خونه فک وفامیلامون, بیشورا هیچ کار خاصی نکردن که من بتونم اینجا بنویسم… ایندفعه واقعا از همتون یکصدا میپرسم: فک وفامیله داریم؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت منو برادم از کنارهم رد میشیم.یابه هم زیرپایی میزنیم.(معمولا من کله پا میشم) یا پس گردنی.یا جفت پا میریم.. یا مشت..این اتفاقا واس همه عادیه؟ یعنی نگران نباشم؟ ..عشق برادری همینه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار تو یه جمعی بودم مامانم زنگ زد گفت : یه سوالی ازت می پرسم اونجا تابلو نکن ! فقط با اره یا نه جواب منو بده ! باشه ؟ گفتم : باشه گفت: اوضاع اونجا چه جوریه ؟!!!!!!!!! فک و فامیله داریم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم ميگم برو برام عصاره ى جوجوبا بگير, بعد 5دقيقه حاضر شده اومده ميگه: گفتى جوجو بگيرم با چى?? اى خدا اخه فك وفاميله داريم ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم خاکسپاری فامیلموون داداشش خودش انداخته تو قبر که اول منو باید خاک کنید ، باباشون بیل و ور داشته داره خاک میریزه روش میگه آره، توهم برو پیش داداشت نذار اونجا تنها باشه!!!! فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و داداشم در حال دعوای لفظی مامانم:اینجوری فایده نداره دو تا چاقو بردارین بکنین تو شکم همدیگه ما : :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم اومد یه دفه تق زد پسه کلم ... میگم چرا میزنی؟؟؟ :( برگشته میگه لواشك هارو رو از ترس تویه جونور قایم کردم از صبح دارم میگردم خودم پیداشون نمیکنم.. :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم می گم می خوام برم بیمارستان ملاقات خاله... می گه: تیریپِ فامیل دوستی ور ندار، پرستار خوشگله امروز شیفتش نیست! فک و فامیله داریم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم هروقت گوشیش زنگ میخوره به من میگه برو بیارش. یه جورایی با Rex احساس همزادپنداری می کنم! فک و فامیله داریم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر داییم نذر کرده اگه تو کنکور ۹۱ دانشگاه صنعتی شریف قبول شد بابا مامانشو پیاده بفرسته کربلا! فک و فامیله داریم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی این حرصی که مامانم سره نمره دادن ها تو بفرمائید شام می خوره،سره درس خوندنه من می خورد ، الان دوتا دکترا داشتم !!! فک و فامیله داریم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر بزرگم هر دفه میخواس کله پاچه درس کنه یه رب واسه گوسفنده مسواک میزد مسواک میزدااا با خمیر دندون!! فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن دائیم برگشته به دوستم میگه عجب چشای قشنگی‌ داری،چشات عین چشای گاوه!!! خدایی زن داییه داریم؟! فک و فامیله داریم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادرزادم چهار سالشه زنگ زده میگه عمه اون اسباب بازیه که گفتم حتما برام بخری ها اگه یادت رفت زنگ بزن بهم تا یادت بیارم !!! فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر عمم ورداشته با خرمالو املت درست کرده ! فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم از خونه میرفتم بیرون مامانم پرسید کجا ؟؟! گفتم بیرون ! برگشته میگه  : خوب جای دیگه نریا ؟! فک و فامیله داریم ؟