0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ۲ بار اون شعر هیچکسو خوندیم مامانم شنید ! تا یه ماه میخواس منو بیدار کنه صدام میکرد میگف : پاشو تو یه آشغالی باهات کار دارم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمپوت باز کردیم بخوریم ، به مامانم میگم : مامان فکرکنم مزش عوض شده ! میگه : آره ! میگم : بریزمش دور ؟ میگه : نه بزار تو یخچال بابات میاد میخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب میخواستم برم دستشویی . بابام از پشت صدام کرد گفت : بیا ببین این چیه تو چشم رفته ؟ تا اومدم نیگا کنم منو هل داد خودش رفت دستشویی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما که اینترنت کارتی بود،تو این ساعتا بابام تک زنگ میزد خونه که مطمئن شه اینترنت نیستیم. اگه اشغال میزد، زنگ می زد خونه همسایه برو به اون پسره.. بگو از اینترنت بیاد بیرون کارش دارم!:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر عمه م خودشو دختر جا زده بود یکماه با یه یارو چت میکرد... بعد واسه اسکل کردن طرف باش قرار گذاشت وقتی رفت دید اونم دختر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داییم از سر کار اومده جورابشو در آورده بو کرده میگه :نه خیلی بوش تند نیست ، فردا هم میپوشمشو هیچی دیگه گذاش تو کمدش! :| اصلا پاکیزگی درحد دونگ هي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام جدیدا یاد گرفته هر وقت بهش سلام میکنم میگه چه طوری افغانی؟اینقدر بهم گفته دیگه خودم هم داره باورم میشه افغانیم باباهه داریم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز نفهمیدم علت این که هر وقت پسر خالم عاشق میشه چرا کلشو میکوبه تو دیوار؟!!!!!!! دیوارای خونشون دیگه جا سالم نداره:))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره شام خواهر دهه هشتادی ما دراومده میگه : تو بحران خواهرت رو مدیریت نمیکنی ینی اصن یکی به من بگه منظور اینا از زندگی کردن چیه؟ قایفه من :/؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترم 5 دانشگام خسته کوفته از دانشگاه اومدم تا درو باز کردم مامانم میگه امروز معلم ازت درس پرسید؟ فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنبوره اومده نزدیک دختر عمه م که 10 سالشه دختر عمه م برگشته میگه تورو خدا منو نیش نزن من محصولات شمارو خیلی دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم با دوستاش رفته بودن روضـــــــه .... اومده خونه میگم چطور بود مراسم؟ میگه خیلی خوش گذشت جات خالی انقد خندیدیم.!!!!.. خدايي شما بگين فك وفاميله داريم:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عمه ام فرم خصوصیات ظاهری دادن پر کنه رنگ مو رو نوشته فعلا شرابی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبجی کوچیکم کلاس شیشم هس.چند وقت پیش بهش میگم معصومه‏(دوستش‏)تومسابقات اسکیت اگه قبول بشه میفرستنش کره.با حالت تعجب برگشته میگه کره ی ماه؟؟!آخه آبجی باهوشه من دارم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم میگم برو در مغازه کباب و همبر بگیر.رفته به مغازه دار گفته آقا حباب و کمبر دارین؟؟!من چی بگم الان؟!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ی بین پدربزرگ و مادربزرگم طوری هس که واسه نماز صبح هرکدوم زودتر بیدار بشه بجای اون یکی هم نماز میخونه تا با خیال راحت بخوابه‏!آخه عشق هم عشقای قدیم.والا بخدا‏!‏‏!‏

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ۲ بار اون شعر هیچکسو خوندیم مامانم شنید ! تا یه ماه میخواس منو بیدار کنه صدام میکرد میگف : پاشو تو یه آشغالی باهات کار دارم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمپوت باز کردیم بخوریم ، به مامانم میگم : مامان فکرکنم مزش عوض شده ! میگه : آره ! میگم : بریزمش دور ؟ میگه : نه بزار تو یخچال بابات میاد میخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب میخواستم برم دستشویی . بابام از پشت صدام کرد گفت : بیا ببین این چیه تو چشم رفته ؟ تا اومدم نیگا کنم منو هل داد خودش رفت دستشویی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما که اینترنت کارتی بود،تو این ساعتا بابام تک زنگ میزد خونه که مطمئن شه اینترنت نیستیم. اگه اشغال میزد، زنگ می زد خونه همسایه برو به اون پسره.. بگو از اینترنت بیاد بیرون کارش دارم!:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر عمه م خودشو دختر جا زده بود یکماه با یه یارو چت میکرد... بعد واسه اسکل کردن طرف باش قرار گذاشت وقتی رفت دید اونم دختر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داییم از سر کار اومده جورابشو در آورده بو کرده میگه :نه خیلی بوش تند نیست ، فردا هم میپوشمشو هیچی دیگه گذاش تو کمدش! :| اصلا پاکیزگی درحد دونگ هي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام جدیدا یاد گرفته هر وقت بهش سلام میکنم میگه چه طوری افغانی؟اینقدر بهم گفته دیگه خودم هم داره باورم میشه افغانیم باباهه داریم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز نفهمیدم علت این که هر وقت پسر خالم عاشق میشه چرا کلشو میکوبه تو دیوار؟!!!!!!! دیوارای خونشون دیگه جا سالم نداره:))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره شام خواهر دهه هشتادی ما دراومده میگه : تو بحران خواهرت رو مدیریت نمیکنی ینی اصن یکی به من بگه منظور اینا از زندگی کردن چیه؟ قایفه من :/؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترم 5 دانشگام خسته کوفته از دانشگاه اومدم تا درو باز کردم مامانم میگه امروز معلم ازت درس پرسید؟ فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنبوره اومده نزدیک دختر عمه م که 10 سالشه دختر عمه م برگشته میگه تورو خدا منو نیش نزن من محصولات شمارو خیلی دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم با دوستاش رفته بودن روضـــــــه .... اومده خونه میگم چطور بود مراسم؟ میگه خیلی خوش گذشت جات خالی انقد خندیدیم.!!!!.. خدايي شما بگين فك وفاميله داريم:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عمه ام فرم خصوصیات ظاهری دادن پر کنه رنگ مو رو نوشته فعلا شرابی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبجی کوچیکم کلاس شیشم هس.چند وقت پیش بهش میگم معصومه‏(دوستش‏)تومسابقات اسکیت اگه قبول بشه میفرستنش کره.با حالت تعجب برگشته میگه کره ی ماه؟؟!آخه آبجی باهوشه من دارم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم میگم برو در مغازه کباب و همبر بگیر.رفته به مغازه دار گفته آقا حباب و کمبر دارین؟؟!من چی بگم الان؟!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ی بین پدربزرگ و مادربزرگم طوری هس که واسه نماز صبح هرکدوم زودتر بیدار بشه بجای اون یکی هم نماز میخونه تا با خیال راحت بخوابه‏!آخه عشق هم عشقای قدیم.والا بخدا‏!‏‏!‏