0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اونی که هست و نیست می بود و اونی که نیست و هست نبود حال من اینطوری که هست نبود و اونطوری که نیست می بود … :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز انگشته با دماغه دعواش میشه ،دماغه به انگشته میگه:دیگه بهت محصول نمیدم ببری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایی نیروی جاذبه ای که بین من و اینترنت هست بین قطبای مثبت منفی آهنربا نیست یعنی با پای خودم میام،با چرثقیل برمیگردم شمارو نمیدونم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستین خرچنگها تو عروسیاشون نمیتونن دست بزنن فقط بشکن ریز میزننَ! برید حال کنید با این اطلاعاتی که در اختیارتون میزارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مجلس عروسی به ارکست می گن یه جوری اعلام کن غذا کمه که ضایع نباشه ، ارکست میگه: سیا نرمه نرمه ، سیا غذا کمه ، سیا دو تا یکی ، سیا بچه هیچی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف ميكنم هنوز كه پت و مت ميبينم نميدونم كدومش پته كدومش مت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو فکر کتف و شونه ی این راننده تاکسی های بدبختم ! انقد میزنن رو شونشون میگن آقا بفرما :| سوراخ نمیشه آیا ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم بابام علی. پسر عموم 17 سالشه با دفترچه من رفته دکتر. دکتره پرسیده اسم بابات چیه؟ پسر عموم هول شده گفته عمو علی خدایا شکرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرشو بکن ، یکی دغدغه زندگی دخترا رنگ ناخوناشونه ! اونوقت من میخوام برم بیرون فقط چک میکنم، خشتکم پاره نباشه یوقت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایی فیسبوک مثل مخدر می مونه ! بعد از یه مدت نه میشه ولش کرد ، نه دیگه حال قدیما رو داره ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو هم باید "حلزون" صدا کنی! آخه لامصبا خیلی مشهورند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه جان من یکی واسم طوذیح بده اینایی که یه تیکه از آهنگا رو به عنوان اس ام اس عاشقونه میدم چی فکر میکنن پیش خودشون؟؟!! نه جان من یکی بگه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی یعنی اینکه پست لایک خورت روز اول بره صفحه پنجم. لامصب از شکست عشقی هم بدتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو فکر کتف و شونه ی این راننده تاکسی های بدبختم ! انقد میزنن رو شونشون میگن آقا بفرما :| سوراخ نمیشه آیا ؟! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تو ایران میشه یه سریال 50 قسمتی رو تو 1 ساعت خلاصه کرد و به عنوان یه فیلم سینمایی تو تلویزیون پخش کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم دارم به خلقت عجیب هسته زرد آلو نگاه میکنم گودزیلای خونمون اومده میگه بد بخت زرد آلو نخورده به هستش نگاه میکنه ارزو میکنه زرد آلو شه. من دیگه حرفی ندارم:|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اونی که هست و نیست می بود و اونی که نیست و هست نبود حال من اینطوری که هست نبود و اونطوری که نیست می بود … :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز انگشته با دماغه دعواش میشه ،دماغه به انگشته میگه:دیگه بهت محصول نمیدم ببری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایی نیروی جاذبه ای که بین من و اینترنت هست بین قطبای مثبت منفی آهنربا نیست یعنی با پای خودم میام،با چرثقیل برمیگردم شمارو نمیدونم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستین خرچنگها تو عروسیاشون نمیتونن دست بزنن فقط بشکن ریز میزننَ! برید حال کنید با این اطلاعاتی که در اختیارتون میزارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مجلس عروسی به ارکست می گن یه جوری اعلام کن غذا کمه که ضایع نباشه ، ارکست میگه: سیا نرمه نرمه ، سیا غذا کمه ، سیا دو تا یکی ، سیا بچه هیچی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف ميكنم هنوز كه پت و مت ميبينم نميدونم كدومش پته كدومش مت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو فکر کتف و شونه ی این راننده تاکسی های بدبختم ! انقد میزنن رو شونشون میگن آقا بفرما :| سوراخ نمیشه آیا ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم بابام علی. پسر عموم 17 سالشه با دفترچه من رفته دکتر. دکتره پرسیده اسم بابات چیه؟ پسر عموم هول شده گفته عمو علی خدایا شکرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرشو بکن ، یکی دغدغه زندگی دخترا رنگ ناخوناشونه ! اونوقت من میخوام برم بیرون فقط چک میکنم، خشتکم پاره نباشه یوقت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایی فیسبوک مثل مخدر می مونه ! بعد از یه مدت نه میشه ولش کرد ، نه دیگه حال قدیما رو داره ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو هم باید "حلزون" صدا کنی! آخه لامصبا خیلی مشهورند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه جان من یکی واسم طوذیح بده اینایی که یه تیکه از آهنگا رو به عنوان اس ام اس عاشقونه میدم چی فکر میکنن پیش خودشون؟؟!! نه جان من یکی بگه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی یعنی اینکه پست لایک خورت روز اول بره صفحه پنجم. لامصب از شکست عشقی هم بدتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو فکر کتف و شونه ی این راننده تاکسی های بدبختم ! انقد میزنن رو شونشون میگن آقا بفرما :| سوراخ نمیشه آیا ؟! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تو ایران میشه یه سریال 50 قسمتی رو تو 1 ساعت خلاصه کرد و به عنوان یه فیلم سینمایی تو تلویزیون پخش کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم دارم به خلقت عجیب هسته زرد آلو نگاه میکنم گودزیلای خونمون اومده میگه بد بخت زرد آلو نخورده به هستش نگاه میکنه ارزو میکنه زرد آلو شه. من دیگه حرفی ندارم:|