0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر بدم میاد وقتی تو این فیلما بازیگره میگه : این که فیلم نیست...!!! فیلم دیگه، پس چیه؟؟؟ واقعا با خودشون چی فک کردن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع امتحان سوالاتی رو که بلدیم با خط نستعلیق می نویسیم، ولی اونایی رو که بلد نیستیم رو با بدترین خط می نویسیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه بچه که بودم مورچه شکار میکردم ( بعلهه گاهی هم مگس ) میبردم خونه ی عمو عنکبوت شکارمو میزاشتم دم در زنگشو میزدم فرار میکردم ... خعلی بچه مفیدی بودم حس حشره دوستی داشتم :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه رفیق دارم اسمش حامد هست ، میگه من تاحالا 8 صبح رو از نزدیک ندیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هممون توی گوشیمون دونوع عکس داریم یکی وقتی روسری یا لباس زنونه تن بابامون کردیم و دومی وقتی که سر جای آبجی یا داداش کوچولومون خوابیدیم و لباسای اونم پوشیدیم و از خودمون عکس گرفتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﯾﺸﺐ ﻣﻬﻤﻮن داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﭘﺪری ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺎ دارﯾﺪ ﻋﺎﻗﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻫﻮا ﺧﻨﮏ ﺷﺪه اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻮﻟﺮو ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻢ :ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه نمیگن کتابا به خاطر ارزششون قیمت گذاری میشن نه به خاطر تعداد صفحه هاشون؟ الان کتابای درسیه دبیرستان ما 200صفحه هست بعد قیمتش 700تومن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم یه گودزیلا داره 2سالشه رفتیم پارک به مامانش میگه ج...ی...ش دارم میخوام همینجا ج...ی...ش کنم کارش که تموم شد اومده میگه چمن هارو اب دادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی حجم فکری که قبل خواب تو کله من میاد اگه وسط روز میومد روزی ۲ یا شاید ۳ تا اختراع رو تو کارنامم داشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما اسم آهنگا یه کلمه بود بعد تعداد انقدر زیاد شد الآن شده جمله همینجوری ادامه پیدا کنه احتمالا تا سال دیگه پاراگراف هم برسه بعدشم خود متن شعر رو برای اسم انتخاب میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها ورزشی که میکنم زدن دکمه موسه انقدر انگشتم قوی شده حیف که المپیک این ورزشو نداره وگرنه من حتما مقام میاوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سریام هستن که دیگه دستشویی و تبلیغات و فیلم وسریال تلویزیون براشون کارساز نیست میرن دوبیت از ترانه های اینو اونو میذارن. توقع دارن لایکم بخوره برید از خدا بترسید ^ـ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا من واقعا در عجبم که چطور ممکنه یه قرعه کشی 1روز طول بکشه؟!؟!والا شرکت محسن هم قرعه کشی رو اینقدر طولش نمیده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون وقتا: بچه میاد میگه مامان بابا قلمم شکست٬ پاکنم شکست الانا: گودزیلا میاد میگه؛: مامان تبلتم لود نمیشه٬ کی برام ایکس باکس میخری٬ من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی باورش میشه که شبکه استانی ما روزانه 1ملیون نفر بیننده داره! ببین ما تو چه استانی هستیم؛ شبکه 1هم اینقدر بیننده نداره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاظرم تو اوج خواب ی پارچ اب سرد رو سرم خالی کنن ولی پانشم برم دستشویی لامصب بد دردیه......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر بدم میاد وقتی تو این فیلما بازیگره میگه : این که فیلم نیست...!!! فیلم دیگه، پس چیه؟؟؟ واقعا با خودشون چی فک کردن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع امتحان سوالاتی رو که بلدیم با خط نستعلیق می نویسیم، ولی اونایی رو که بلد نیستیم رو با بدترین خط می نویسیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه بچه که بودم مورچه شکار میکردم ( بعلهه گاهی هم مگس ) میبردم خونه ی عمو عنکبوت شکارمو میزاشتم دم در زنگشو میزدم فرار میکردم ... خعلی بچه مفیدی بودم حس حشره دوستی داشتم :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه رفیق دارم اسمش حامد هست ، میگه من تاحالا 8 صبح رو از نزدیک ندیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هممون توی گوشیمون دونوع عکس داریم یکی وقتی روسری یا لباس زنونه تن بابامون کردیم و دومی وقتی که سر جای آبجی یا داداش کوچولومون خوابیدیم و لباسای اونم پوشیدیم و از خودمون عکس گرفتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﯾﺸﺐ ﻣﻬﻤﻮن داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﭘﺪری ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺎ دارﯾﺪ ﻋﺎﻗﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻫﻮا ﺧﻨﮏ ﺷﺪه اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻮﻟﺮو ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻢ :ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه نمیگن کتابا به خاطر ارزششون قیمت گذاری میشن نه به خاطر تعداد صفحه هاشون؟ الان کتابای درسیه دبیرستان ما 200صفحه هست بعد قیمتش 700تومن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم یه گودزیلا داره 2سالشه رفتیم پارک به مامانش میگه ج...ی...ش دارم میخوام همینجا ج...ی...ش کنم کارش که تموم شد اومده میگه چمن هارو اب دادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی حجم فکری که قبل خواب تو کله من میاد اگه وسط روز میومد روزی ۲ یا شاید ۳ تا اختراع رو تو کارنامم داشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما اسم آهنگا یه کلمه بود بعد تعداد انقدر زیاد شد الآن شده جمله همینجوری ادامه پیدا کنه احتمالا تا سال دیگه پاراگراف هم برسه بعدشم خود متن شعر رو برای اسم انتخاب میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها ورزشی که میکنم زدن دکمه موسه انقدر انگشتم قوی شده حیف که المپیک این ورزشو نداره وگرنه من حتما مقام میاوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سریام هستن که دیگه دستشویی و تبلیغات و فیلم وسریال تلویزیون براشون کارساز نیست میرن دوبیت از ترانه های اینو اونو میذارن. توقع دارن لایکم بخوره برید از خدا بترسید ^ـ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا من واقعا در عجبم که چطور ممکنه یه قرعه کشی 1روز طول بکشه؟!؟!والا شرکت محسن هم قرعه کشی رو اینقدر طولش نمیده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون وقتا: بچه میاد میگه مامان بابا قلمم شکست٬ پاکنم شکست الانا: گودزیلا میاد میگه؛: مامان تبلتم لود نمیشه٬ کی برام ایکس باکس میخری٬ من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی باورش میشه که شبکه استانی ما روزانه 1ملیون نفر بیننده داره! ببین ما تو چه استانی هستیم؛ شبکه 1هم اینقدر بیننده نداره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پی��مک

:

حاظرم تو اوج خواب ی پارچ اب سرد رو سرم خالی کنن ولی پانشم برم دستشویی لامصب بد دردیه......