0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظهری سوار تاکسی بودم بعد راننده با ماشین پشتی دعواش شد پیاده شد گفت: من اینجا وایسادم و وای خواهم ساد! طبق آخرین اخبار رسیده تمامی اساتید ادبیات به صورت دسته جمعی خودکشی کردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دست خط خودمو بردم دارو خونه... بهم دارو داد... =)))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیام مثل باد معده میمونن .... فقط واسه حفظ آبرویه که رهاشون نمیکنیم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال بدجورذهنمودرگیرکرده.قدیما که یخچال نبودمردم که حوصلشون سرمیرفت چیکارمیکردن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم :مامان دخدره خیلی دوستم داره... میگه :محلش نزار! میگم :نمیشه ... اس میده. میگه :فک کن ایرانسله، راحت!!! بهترین مشاوره زندگیم بود کاملا قانع شدم . . . :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خلاقیتی که ما ایرانیا تو جک ساختن و تیکه و متلک انداختن به کار می بریم، تو علم و صنعت به کار می بردیم، الان ما آمریکا و تحریم کرده بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز دوتا کر به هم میرسن اولی میگه:میخوایی بری ماهی گیری؟ دومی میگه:نه میخوام برم ماهی گیری.!! اولی میگه:اااا فکر کردم میخوایی بری ماهیگیری!!!!! likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا از پرمصرف ترین جملات دنیا: I love you Made in China

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسى که اولین بار سوپ رو به عنوان غذا به رسمیت شناخت به هیچ وجه درک درستى از گشنگى نداشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تو ایرانه که وقتی میخوای برای اولین بار کنار کسی بخوابی ازت میپرسه: لگد که نمیزنی؟؟!!! ینی قشنگ آدمو خر محسوب میکنن!!! :|:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی حاضرم یه پارج عرق کنم ولی بدون پتو نخوابم ، لامثب هر چی زور میزنم نمیشه احسا پوچی میکنم آیا شما هم اینطور هستید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغا کاش این نفر آخر کنکور رو هم مشخص میکردن ما یه سوژه خنده گیر میاوردیم یعنی باید میرفت قاطی عروسکا :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه این سیب زمینیها چرا هوشمندن لامصب وقتی ناخونک میزنی تعم(طعم) در حد المپیک ولی اگه بیاد سر سفره قدرت تعم دهندگیش نصف میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه دقـت کـرده بـاشـیـن، زنـدگـی هـمـه کـسـایـی کـه مـا فـکـر مـی کـنـیـم اُسـکـل هـسـتـن از زنـدگـی خـودمـون بـهـتـره !!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایپکه تو مدرسه مشقاشون از بقیه کپی میکردن همونایی هستن که پستای ما رو به اسم خودشون تو فیسبوغ میذارن اگه قبول داری اون لایکو بزن مطمئن باش هیچیت نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دختراهستن ک رو کلشون خربزه میکارن nسانتم پاشنه دارن ! احساس قد بلندی ام میکنن . . . . اینا رو اذیت نکنین اینا از همون بچگی زنگیشون دوشوار بوده کمبود تغذیه داشتن!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظهری سوار تاکسی بودم بعد راننده با ماشین پشتی دعواش شد پیاده شد گفت: من اینجا وایسادم و وای خواهم ساد! طبق آخرین اخبار رسیده تمامی اساتید ادبیات به صورت دسته جمعی خودکشی کردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دست خط خودمو بردم دارو خونه... بهم دارو داد... =)))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیام مثل باد معده میمونن .... فقط واسه حفظ آبرویه که رهاشون نمیکنیم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال بدجورذهنمودرگیرکرده.قدیما که یخچال نبودمردم که حوصلشون سرمیرفت چیکارمیکردن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم :مامان دخدره خیلی دوستم داره... میگه :محلش نزار! میگم :نمیشه ... اس میده. میگه :فک کن ایرانسله، راحت!!! بهترین مشاوره زندگیم بود کاملا قانع شدم . . . :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خلاقیتی که ما ایرانیا تو جک ساختن و تیکه و متلک انداختن به کار می بریم، تو علم و صنعت به کار می بردیم، الان ما آمریکا و تحریم کرده بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز دوتا کر به هم میرسن اولی میگه:میخوایی بری ماهی گیری؟ دومی میگه:نه میخوام برم ماهی گیری.!! اولی میگه:اااا فکر کردم میخوایی بری ماهیگیری!!!!! likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا از پرمصرف ترین جملات دنیا: I love you Made in China

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسى که اولین بار سوپ رو به عنوان غذا به رسمیت شناخت به هیچ وجه درک درستى از گشنگى نداشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تو ایرانه که وقتی میخوای برای اولین بار کنار کسی بخوابی ازت میپرسه: لگد که نمیزنی؟؟!!! ینی قشنگ آدمو خر محسوب میکنن!!! :|:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی حاضرم یه پارج عرق کنم ولی بدون پتو نخوابم ، لامثب هر چی زور میزنم نمیشه احسا پوچی میکنم آیا شما هم اینطور هستید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغا کاش این نفر آخر کنکور رو هم مشخص میکردن ما یه سوژه خنده گیر میاوردیم یعنی باید میرفت قاطی عروسکا :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه این سیب زمینیها چرا هوشمندن لامصب وقتی ناخونک میزنی تعم(طعم) در حد المپیک ولی اگه بیاد سر سفره قدرت تعم دهندگیش نصف میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه دقـت کـرده بـاشـیـن، زنـدگـی هـمـه کـسـایـی کـه مـا فـکـر مـی کـنـیـم اُسـکـل هـسـتـن از زنـدگـی خـودمـون بـهـتـره !!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایپکه تو مدرسه مشقاشون از بقیه کپی میکردن همونایی هستن که پستای ما رو به اسم خودشون تو فیسبوغ میذارن اگه قبول داری اون لایکو بزن مطمئن باش هیچیت نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دختراهستن ک رو کلشون خربزه میکارن nسانتم پاشنه دارن ! احساس قد بلندی ام میکنن . . . . اینا رو اذیت نکنین اینا از همون بچگی زنگیشون دوشوار بوده کمبود تغذیه داشتن!!!