0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتونه چه ذوقی می کردیم معلم می گفت برو از دفتر گچ بیار... انگار مشعل المپیک رو سپرده بودن بهمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درواقع دوس دختر خوب دوس دختریه که شبا موقع خواب اونقد بهت اس ام اس بده که نتونی راحت کپه مرگتو بذاری :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﭘﺴﺘﺎﺭﻭ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻫﻴﭽﮯ ﺍﺯﺵ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﻴﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ ﻛُﺮﺩﻯ ﻳﺎ ﺍﺫﺭﻯِ....^ _ ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی که من از دست شویی اول صبح میبرم انیشتن از اثبات فرمولاش نمیبرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانش میچرخید صورتش قرمز شده بود فشار زیادی را تحمل میکرد دستانش را مشت کرده بود موهای تنش سیخ شده بودند اشک از چشمانش جاری شد و دیگر طاقت نیاورد چه بد است درد یبوست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نتانیاهو که آزادی رو در حد شلوار لی میدونه باید یه بار بهش شلوار کردی بدیم تا با تمام وجود حس آزادی و رهایی رو درک کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفرازپله ها سرميخوره ميفته پاش اذيت ميشه ميره دكترازپاش عكس ميگيرن،دكتره ميگه نگران نباشيدچيزخاصي نيست،يه شكستگي جزئيه كه اونم بافتوشاپ برطرف ميشه:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر 15 سال دعا می کرد و از خدا پسر می خواست ، در سال شانزدهم جبرئیل نازل شد و گفت دهنمونو سرویس کردی بابا، اول باید ازدواج کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داریم حیات وحش نگاه میکنیم بابام برگشته میگه ععععععع این میمونه چقد شبیه توعه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن پسر باس شیکم داشته باشه تا عشقش ازش به عنوان بالش استفاده کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ها هم وقتي برق خونتون ميره با اديسون در ارتباطيد يا فقط من اينجوريم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفرزنشوميبره سونوگرافي،بهش ميگن بچه ت پسره‏!‏ميگه توروقرآن؟؟اسمش چيه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﻨﻮ ﭼﻘﺪﺭﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ پسره : ﻗﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﻣﺮﺳﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ . . . . ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮشه :|||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد هم داشتیم پسره میخواسته کمد دیواری بزنه تو اتاقش ، زنگ زده قدِ دوست دخترشو پرسیده ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی کیفی که تو تو یخچال چیز خوردن هست تو غذا خوردن تو برج ایفل نیست :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رﻓﯿﻘﺎ ﯾﻪ وﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮری ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎت دﺳﺖ ﺑﺪی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتونه چه ذوقی می کردیم معلم می گفت برو از دفتر گچ بیار... انگار مشعل المپیک رو سپرده بودن بهمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درواقع دوس دختر خوب دوس دختریه که شبا موقع خواب اونقد بهت اس ام اس بده که نتونی راحت کپه مرگتو بذاری :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﭘﺴﺘﺎﺭﻭ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻫﻴﭽﮯ ﺍﺯﺵ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﻴﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ ﻛُﺮﺩﻯ ﻳﺎ ﺍﺫﺭﻯِ....^ _ ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی که من از دست شویی اول صبح میبرم انیشتن از اثبات فرمولاش نمیبرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانش میچرخید صورتش قرمز شده بود فشار زیادی را تحمل میکرد دستانش را مشت کرده بود موهای تنش سیخ شده بودند اشک از چشمانش جاری شد و دیگر طاقت نیاورد چه بد است درد یبوست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نتانیاهو که آزادی رو در حد شلوار لی میدونه باید یه بار بهش شلوار کردی بدیم تا با تمام وجود حس آزادی و رهایی رو درک کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفرازپله ها سرميخوره ميفته پاش اذيت ميشه ميره دكترازپاش عكس ميگيرن،دكتره ميگه نگران نباشيدچيزخاصي نيست،يه شكستگي جزئيه كه اونم بافتوشاپ برطرف ميشه:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر 15 سال دعا می کرد و از خدا پسر می خواست ، در سال شانزدهم جبرئیل نازل شد و گفت دهنمونو سرویس کردی بابا، اول باید ازدواج کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داریم حیات وحش نگاه میکنیم بابام برگشته میگه ععععععع این میمونه چقد شبیه توعه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن پسر باس شیکم داشته باشه تا عشقش ازش به عنوان بالش استفاده کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ها هم وقتي برق خونتون ميره با اديسون در ارتباطيد يا فقط من اينجوريم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفرزنشوميبره سونوگرافي،بهش ميگن بچه ت پسره‏!‏ميگه توروقرآن؟؟اسمش چيه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﻨﻮ ﭼﻘﺪﺭﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ پسره : ﻗﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﻣﺮﺳﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ . . . . ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮشه :|||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد هم داشتیم پسره میخواسته کمد دیواری بزنه تو اتاقش ، زنگ زده قدِ دوست دخترشو پرسیده ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی کیفی که تو تو یخچال چیز خوردن هست تو غذا خوردن تو برج ایفل نیست :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رﻓﯿﻘﺎ ﯾﻪ وﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮری ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎت دﺳﺖ ﺑﺪی