0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتونه چه ذوقی می کردیم معلم می گفت برو از دفتر گچ بیار... انگار مشعل المپیک رو سپرده بودن بهمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درواقع دوس دختر خوب دوس دختریه که شبا موقع خواب اونقد بهت اس ام اس بده که نتونی راحت کپه مرگتو بذاری :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﭘﺴﺘﺎﺭﻭ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻫﻴﭽﮯ ﺍﺯﺵ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﻴﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ ﻛُﺮﺩﻯ ﻳﺎ ﺍﺫﺭﻯِ....^ _ ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی که من از دست شویی اول صبح میبرم انیشتن از اثبات فرمولاش نمیبرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانش میچرخید صورتش قرمز شده بود فشار زیادی را تحمل میکرد دستانش را مشت کرده بود موهای تنش سیخ شده بودند اشک از چشمانش جاری شد و دیگر طاقت نیاورد چه بد است درد یبوست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نتانیاهو که آزادی رو در حد شلوار لی میدونه باید یه بار بهش شلوار کردی بدیم تا با تمام وجود حس آزادی و رهایی رو درک کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفرازپله ها سرميخوره ميفته پاش اذيت ميشه ميره دكترازپاش عكس ميگيرن،دكتره ميگه نگران نباشيدچيزخاصي نيست،يه شكستگي جزئيه كه اونم بافتوشاپ برطرف ميشه:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر 15 سال دعا می کرد و از خدا پسر می خواست ، در سال شانزدهم جبرئیل نازل شد و گفت دهنمونو سرویس کردی بابا، اول باید ازدواج کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داریم حیات وحش نگاه میکنیم بابام برگشته میگه ععععععع این میمونه چقد شبیه توعه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن پسر باس شیکم داشته باشه تا عشقش ازش به عنوان بالش استفاده کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ها هم وقتي برق خونتون ميره با اديسون در ارتباطيد يا فقط من اينجوريم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفرزنشوميبره سونوگرافي،بهش ميگن بچه ت پسره‏!‏ميگه توروقرآن؟؟اسمش چيه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﻨﻮ ﭼﻘﺪﺭﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ پسره : ﻗﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﻣﺮﺳﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ . . . . ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮشه :|||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد هم داشتیم پسره میخواسته کمد دیواری بزنه تو اتاقش ، زنگ زده قدِ دوست دخترشو پرسیده ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی کیفی که تو تو یخچال چیز خوردن هست تو غذا خوردن تو برج ایفل نیست :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رﻓﯿﻘﺎ ﯾﻪ وﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮری ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎت دﺳﺖ ﺑﺪی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتونه چه ذوقی می کردیم معلم می گفت برو از دفتر گچ بیار... انگار مشعل المپیک رو سپرده بودن بهمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درواقع دوس دختر خوب دوس دختریه که شبا موقع خواب اونقد بهت اس ام اس بده که نتونی راحت کپه مرگتو بذاری :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﭘﺴﺘﺎﺭﻭ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻫﻴﭽﮯ ﺍﺯﺵ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﻴﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ ﻛُﺮﺩﻯ ﻳﺎ ﺍﺫﺭﻯِ....^ _ ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی که من از دست شویی اول صبح میبرم انیشتن از اثبات فرمولاش نمیبرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانش میچرخید صورتش قرمز شده بود فشار زیادی را تحمل میکرد دستانش را مشت کرده بود موهای تنش سیخ شده بودند اشک از چشمانش جاری شد و دیگر طاقت نیاورد چه بد است درد یبوست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نتانیاهو که آزادی رو در حد شلوار لی میدونه باید یه بار بهش شلوار کردی بدیم تا با تمام وجود حس آزادی و رهایی رو درک کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفرازپله ها سرميخوره ميفته پاش اذيت ميشه ميره دكترازپاش عكس ميگيرن،دكتره ميگه نگران نباشيدچيزخاصي نيست،يه شكستگي جزئيه كه اونم بافتوشاپ برطرف ميشه:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر 15 سال دعا می کرد و از خدا پسر می خواست ، در سال شانزدهم جبرئیل نازل شد و گفت دهنمونو سرویس کردی بابا، اول باید ازدواج کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داریم حیات وحش نگاه میکنیم بابام برگشته میگه ععععععع این میمونه چقد شبیه توعه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن پسر باس شیکم داشته باشه تا عشقش ازش به عنوان بالش استفاده کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ها هم وقتي برق خونتون ميره با اديسون در ارتباطيد يا فقط من اينجوريم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفرزنشوميبره سونوگرافي،بهش ميگن بچه ت پسره‏!‏ميگه توروقرآن؟؟اسمش چيه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﻨﻮ ﭼﻘﺪﺭﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ پسره : ﻗﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﻣﺮﺳﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ . . . . ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮشه :|||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد هم داشتیم پسره میخواسته کمد دیواری بزنه تو اتاقش ، زنگ زده قدِ دوست دخترشو پرسیده ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی کیفی که تو تو یخچال چیز خوردن هست تو غذا خوردن تو برج ایفل نیست :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رﻓﯿﻘﺎ ﯾﻪ وﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮری ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎت دﺳﺖ ﺑﺪی

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران