0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که بارون می اومد کار خاصی پیش اومد رفتم بازار محلمون وای یه پوتین یک متری دیدم که یه کلیپسه 35سانتی متری روش بود هرچقدر گشتم نتونستم دختررو پیدا کنم فک کنم با فتوشاپ خودشو محو کرده بود!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دخترا میگن ابرو مال ماست پسرا نباید بردارن . . . . . . پس سیبیل هم مال ماست دخترا نباید بردارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا توجه کردید که اگر در صورت سگ ها فوت کنید دیوونه می شن ولی اگر با ماشین بیرون برن دوست دارن سرشونو از پنجره بیارن بیرون؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا برای انجام مجازات اعدام با تزریق آمپول سمی، از سرنگ استریل استفاده می کنن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سن یه خانومی رو میپرسی اگه پرسید چند نشون میده؟ یعنی الان یه بمب دستت گرفتی که اگه سیمش رو اشتباه بچینی...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دوس پسرت تورو بزنه چيکار ميکني؟ دختر آمريکايي :قهر ميکنم انگليسي :گريه ميکنم روسي :ترکش ميکنم دختر ايراني :اون کي باشه که منو بزنه منم طوري بامشت ميکوبم تو کلش که 7سال عقب بيوفته از زندگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل مورد علاقه بچه های تجربی در دوران دبیرستان: سال دوم فقط پزشکی!! سال سوم پرستاری هم خوبه ها...!!! سال چهارم خدایا فقط توکنکورقبول بشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این فتوشاپم زودتر مثل یاهو تحریم کنن ما بفهمیم بعضی ها واقعن چه شکلین!! ولی بازم یه ترفندایی برا خودشون پیدا میکنن !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم : بنويس صابون شاگرد روي تخته نوشت ، سابون معلم : ببين عزيزم صابون با ص است نه با س شاگرد : خانم فرقي نمي كند نگران نباشيد اينم كف مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.ﯾﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﮕﻪ ﺧﻮشﺗﯿﭙﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا....ﻧﻤﯿﺨﻮاد رژﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﺧﻮدم و ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﺑﺪم و ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﯾﺎ ﻣﻦ ﯾﺎ ﻣﺮﮔﺖ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ! ﻫﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﯿﺸﻦ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرن ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍ....ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺩﺯﻳﻼﻫﺎﺷﻮﻭﻭﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برای اولین بار دیدم تو ماشین عروس دوتا دختر نشسته بودن بعد از کلی دقت فهمیدم اونی که کلیپس نداره مردست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قدرت های دخترونه اینه که: میتونه با یه قطره اشک دل سنگ رو آب کنه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قدرت های دخترونه اینه که: با رفتارش میتونه بزرگترین مردها رو تبدیل به حقیرترین مردها و حقیرترین مردها رو تبدیل به بزرگترین مردها کنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط میخوام به همه فانتزی نویس ها بگم این چیزایی که واسه شما فانتزیه واسه ما خاطرات خنده داره!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که بارون می اومد کار خاصی پیش اومد رفتم بازار محلمون وای یه پوتین یک متری دیدم که یه کلیپسه 35سانتی متری روش بود هرچقدر گشتم نتونستم دختررو پیدا کنم فک کنم با فتوشاپ خودشو محو کرده بود!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دخترا میگن ابرو مال ماست پسرا نباید بردارن . . . . . . پس سیبیل هم مال ماست دخترا نباید بردارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا توجه کردید که اگر در صورت سگ ها فوت کنید دیوونه می شن ولی اگر با ماشین بیرون برن دوست دارن سرشونو از پنجره بیارن بیرون؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا برای انجام مجازات اعدام با تزریق آمپول سمی، از سرنگ استریل استفاده می کنن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سن یه خانومی رو میپرسی اگه پرسید چند نشون میده؟ یعنی الان یه بمب دستت گرفتی که اگه سیمش رو اشتباه بچینی...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دوس پسرت تورو بزنه چيکار ميکني؟ دختر آمريکايي :قهر ميکنم انگليسي :گريه ميکنم روسي :ترکش ميکنم دختر ايراني :اون کي باشه که منو بزنه منم طوري بامشت ميکوبم تو کلش که 7سال عقب بيوفته از زندگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل مورد علاقه بچه های تجربی در دوران دبیرستان: سال دوم فقط پزشکی!! سال سوم پرستاری هم خوبه ها...!!! سال چهارم خدایا فقط توکنکورقبول بشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این فتوشاپم زودتر مثل یاهو تحریم کنن ما بفهمیم بعضی ها واقعن چه شکلین!! ولی بازم یه ترفندایی برا خودشون پیدا میکنن !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم : بنويس صابون شاگرد روي تخته نوشت ، سابون معلم : ببين عزيزم صابون با ص است نه با س شاگرد : خانم فرقي نمي كند نگران نباشيد اينم كف مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.ﯾﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﮕﻪ ﺧﻮشﺗﯿﭙﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا....ﻧﻤﯿﺨﻮاد رژﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﺧﻮدم و ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﺑﺪم و ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﯾﺎ ﻣﻦ ﯾﺎ ﻣﺮﮔﺖ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ! ﻫﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﯿﺸﻦ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرن ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍ....ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺩﺯﻳﻼﻫﺎﺷﻮﻭﻭﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برای اولین بار دیدم تو ماشین عروس دوتا دختر نشسته بودن بعد از کلی دقت فهمیدم اونی که کلیپس نداره مردست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قدرت های دخترونه اینه که: میتونه با یه قطره اشک دل سنگ رو آب کنه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قدرت های دخترونه اینه که: با رفتارش میتونه بزرگترین مردها رو تبدیل به حقیرترین مردها و حقیرترین مردها رو تبدیل به بزرگترین مردها کنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط میخوام به همه فانتزی نویس ها بگم این چ��زایی که واسه شما فانتزیه واسه ما خاطرات خنده داره!!!