0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قد قد قد قد قد قد اگه همین طوری تمرین کنی فردا حتمأ تخم میذاری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: با باقی جمله بساز میگه: ما دیشب کوبیده خوردیم میگن باقیش کو؟ میگه: تو یخچاله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کور میشی بدبخت بیا اینجا بشین با هم نیگا کنیم . . خطاب به پشه روی مانیتور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن بزرگترین گره زندگیت چی بوده میگه گره سیم هدفونم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تور انداخته بود رو آسفالت ماهی بگیره بهش گفتن: چقدر خری، اینجا ماهی نیست! غضنفر میگه: من خر! این حیف نونو چی میگی، یک ساعته وایستاده ازم ماهی بخره !! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زجر آورترین ، دردناک ترین و حرص آورترین سوالی که میتونی پای تلفن از یه پسر بپرسی اینه: کجــــــــــــایی؟؟!؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن اگه یه دختر بهت پا بده چی کار می کنی؟ میگه خوب میدمش به یه جانباز! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میاد تهران ، تو ترافیک گیر میکنه میگه : ها ماشالا ! به این میگن عروسی ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت سانحه هواپيماي اروميه لهجه برج مراقبت اعلام شد. برج مراقبت : بيابان دي ، بيابان دي (به زبان ترکی ، فارسیش میشه بیابان است) دريافت كاپيتان : بيا بانده ، بيا بانده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه آبادانی میرسه به اون یکی میگه:رفتم شکار هفت تا خرگوش گرفتم پنج تا آهو و سه تا شیر یارو گفت فقط همین گفت مگه با یه تیر بیشتر از اینم میشه زد یارو گفت: اوه تازه تفنگم داشتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو ميخواسته آتش نشان بشه. توي آزمون استخدامي ازش مي پرسند اگر جنگل آتش بگيره و اون اطراف آب نباشه چه کار ميکني؟ یارو ميگه: هيچي تيمّم ميکنيم! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره دستشوئي زنانه ميگيرنش ميگن کوري نميبيني زنونست ؟ ميگه من چکار کنم اونجا نوشته زنا، نه! ، اونطرف هم نوشته مردا، نه! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یارو می پرسن نخست وزیر به انگلیسی چی می شه؟ می گه :First And Under !!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و حوا به آدم گفت : آیا دوستم داری ؟ و آدم پاسخ داد : مگه خبر مرگم چاره دیگه ای هم دارم! و اینگونه بود که عشق آغاز شد ! …. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بنده خدائی یه جسد می بره پزشکی قانونی. بهش میگن: چطور مرده؟  میگه: سم خورده. میگن: پس چرا زخمیه؟ میگه: آخه نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد بعضیا باید گفت: سینه خواهم شرحه شرحه از فراق . . . . تا بگویم شرح در این الاغ! والا:-[

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قد قد قد قد قد قد اگه همین طوری تمرین کنی فردا حتمأ تخم میذاری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: با باقی جمله بساز میگه: ما دیشب کوبیده خوردیم میگن باقیش کو؟ میگه: تو یخچاله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کور میشی بدبخت بیا اینجا بشین با هم نیگا کنیم . . خطاب به پشه روی مانیتور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن بزرگترین گره زندگیت چی بوده میگه گره سیم هدفونم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تور انداخته بود رو آسفالت ماهی بگیره بهش گفتن: چقدر خری، اینجا ماهی نیست! غضنفر میگه: من خر! این حیف نونو چی میگی، یک ساعته وایستاده ازم ماهی بخره !! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زجر آورترین ، دردناک ترین و حرص آورترین سوالی که میتونی پای تلفن از یه پسر بپرسی اینه: کجــــــــــــایی؟؟!؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن اگه یه دختر بهت پا بده چی کار می کنی؟ میگه خوب میدمش به یه جانباز! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میاد تهران ، تو ترافیک گیر میکنه میگه : ها ماشالا ! به این میگن عروسی ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت سانحه هواپيماي اروميه لهجه برج مراقبت اعلام شد. برج مراقبت : بيابان دي ، بيابان دي (به زبان ترکی ، فارسیش میشه بیابان است) دريافت كاپيتان : بيا بانده ، بيا بانده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه آبادانی میرسه به اون یکی میگه:رفتم شکار هفت تا خرگوش گرفتم پنج تا آهو و سه تا شیر یارو گفت فقط همین گفت مگه با یه تیر بیشتر از اینم میشه زد یارو گفت: اوه تازه تفنگم داشتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو ميخواسته آتش نشان بشه. توي آزمون استخدا��ي ازش مي پرسند اگر جنگل آتش بگيره و اون اطراف آب نباشه چه کار ميکني؟ یارو ميگه: هيچي تيمّم ميکنيم! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره دستشوئي زنانه ميگيرنش ميگن کوري نميبيني زنونست ؟ ميگه من چکار کنم اونجا نوشته زنا، نه! ، اونطرف هم نوشته مردا، نه! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یارو می پرسن نخست وزیر به انگلیسی چی می شه؟ می گه :First And Under !!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و حوا به آدم گفت : آیا دوستم داری ؟ و آدم پاسخ داد : مگه خبر مرگم چاره دیگه ای هم دارم! و اینگونه بود که عشق آغاز شد ! …. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بنده خدائی یه جسد می بره پزشکی قانونی. بهش میگن: چطور مرده؟  میگه: سم خورده. میگن: پس چرا زخمیه؟ میگه: آخه نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد بعضیا باید گفت: سینه خواهم شرحه شرحه از فراق . . . . تا بگویم شرح در این الاغ! والا:-[

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران