0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: توي عمرت، سخت‌ترين كاري كه كردي چي بوده؟ ميگه: پر كردن نمكدون! ميگن: چرا؟ جواب ميده: آخه سوراخ‌هاش خيلي ريزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره تو صف نون وايي، شاطره ميگه: نون تا اينجا بيشتر نميرسه، بقيه برن. غضنفر ميگه: ببخشيد ميشه جمعتر وايسين نون به ما هم برسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی بهت گفت اسب میزنی تو دهنش اگه نفر دوم بهت گفت اسب بهش میگی احمق اگه نفر سوم بهت گفت اسب بهتره برای خودت یه زین بخری ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خانواده از یکی از دهات دور واسه زندگی میان تهران به بچهشون میگن، خونه هر کی در زدی نگو مویوم بگو منم. بچهه میگه اگه بوگوم منم اونا از کجا بفهمن که مویوم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو از دختري سئوال ميکرد : اسمت چيه ؟ دختره گفت : نيلوفر ولي بچه ها بهم ميگن نيلي ! ولي اسم خودت چيه ؟ طرف ميگه : چراغعلي ولي بچه ها بهم ميگن لامپ !!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره بنگاه، می گن یه خونه داریم کنار راه آهنه. سر و صدا زیاده ولی بعد از یک هفته عادی می شه. حیف نون می گه: اشکالی نداره، این یک هفته رو می رم پیش داداشم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشت با گوسفندا فوتبال بازی میکرده ، بهش میگن که چرا با گوسفند بازی میکنی ؟؟؟ میگه : اینقدرا هم گوسفند نیستن دو گل جلواند ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلوی مغازه غضنفر: مکانیکی برادران مرادی به غیر از یحیی!!!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره تو داروخانه و می پرسه شما " اسید استیل سالیسیلیك " دارید؟ فروشنده میگه: منظورتوت آسپرینه؟ جواب میده : آره خودشه ؛ اسمش همش یادم میره 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از کنار يه گاو رد ميشده ؛ گاوه ميکه "ماااا...ااا" غضنفر ميگه : "ما بيشتر!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گدی گدی چیست؟ کلمه ایست الکترومکانیکی که شتاب بزغاله را دو برابر میکند! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمت گوسفندى که جان حضرت اسماعیل را نجات داد هفت مرتبه بگو بع بع و براى هفت گوسفند دیگر ارسال کن حتما بگو حاجت میگیرى نخند بع بع کن. یک نفر کوتاهی کرد بعداز هفت روز عرعر میکرد! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از دوستش میپرسه : توک چشم کجاست؟ دوستش میگه چشم که توک نداره میگه:پس چرا خواننده میگه توکه چشمات خیلی قشنگه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر یک هفته است گیج شده چراخودش یکی داداش داره اماخواهرش دوتا ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بعد ازآفریدن اولین غضنفر خندید! چون غضنفر تانیم ساعت به خدا میگفت مامان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول دبستان خواندید ان مرد امد. سالها گذشت و ترشیده شدید و ان مرتیکه هنوز نیامده! 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: توي عمرت، سخت‌ترين كاري كه كردي چي بوده؟ ميگه: پر كردن نمكدون! ميگن: چرا؟ جواب ميده: آخه سوراخ‌هاش خيلي ريزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره تو صف نون وايي، شاطره ميگه: نون تا اينجا بيشتر نميرسه، بقيه برن. غضنفر ميگه: ببخشيد ميشه جمعتر وايسين نون به ما هم برسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی بهت گفت اسب میزنی تو دهنش اگه نفر دوم بهت گفت اسب بهش میگی احمق اگه نفر سوم بهت گفت اسب بهتره برای خودت یه زین بخری ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خانواده از یکی از دهات دور واسه زندگی میان تهران به بچهشون میگن، خونه هر کی در زدی نگو مویوم بگو منم. بچهه میگه اگه بوگوم منم اونا از کجا بفهمن که مویوم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو از دختري سئوال ميکرد : اسمت چيه ؟ دختره گفت : نيلوفر ولي بچه ها بهم ميگن نيلي ! ولي اسم خودت چيه ؟ طرف ميگه : چراغعلي ولي بچه ها بهم ميگن لامپ !!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره بنگاه، می گن یه خونه داریم کنار راه آهنه. سر و صدا زیاده ولی بعد از یک هفته عادی می شه. حیف نون می گه: اشکالی نداره، این یک هفته رو می رم پیش داداشم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشت با گوسفندا فوتبال بازی میکرده ، بهش میگن که چرا با گوسفند بازی میکنی ؟؟؟ میگه : اینقدرا هم گوسفند نیستن دو گل جلواند ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلوی مغازه غضنفر: مکانیکی برادران مرادی به غیر از یحیی!!!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره تو داروخانه و می پرسه شما " اسید استیل سالیسیلیك " دارید؟ فروشنده میگه: منظورتوت آسپرینه؟ جواب میده : آره خودشه ؛ اسمش همش یادم میره 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از کنار يه گاو رد ميشده ؛ گاوه ميکه "ماااا...ااا" غضنفر ميگه : "ما بيشتر!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گدی گدی چیست؟ کلمه ایست الکترومکانیکی که شتاب بزغاله را دو برابر میکند! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمت گوسفندى که جان حضرت اسماعیل را نجات داد هفت مرتبه بگو بع بع و براى هفت گوسفند دیگر ارسال کن حتما بگو حاجت میگیرى نخند بع بع کن. یک نفر کوتاهی کرد بعداز هفت روز عرعر میکرد! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از دوستش میپرسه : توک چشم کجاست؟ دوستش میگه چشم که توک نداره میگه:پس چرا خواننده میگه توکه چشمات خیلی قشنگه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر یک هفته است گیج شده چراخودش یکی داداش داره اماخواهرش دوتا ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بعد ازآفریدن اولین غضنفر خندید! چون غضنفر تانیم ساعت به خدا میگفت مامان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول دبستان خواندید ان مرد امد. سالها گذشت و ترشیده شدید و ان مرتیکه هنوز نیامده! 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران