0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن امتحان رانندگی قبول شدی ؟ میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار ، سروان رفته تو کما منتظرم برگرده ببینم چی میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یارو سوار هواپیما می شه،یهو هواپیما سقوط می کنه... . . .  این قرار بود جوک باشه اما حادثه خبر نمی کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو بعد از عمری میره مو می‌کاره ، اسمش واسه حج واجب درمیاد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانه به بچه هه می گه :  می دونم شیطون گولت زد موهای خواهرتو کشیدی ! ب چه هه می گه : آره ولی لگدی که زدم تو شیکمش ابتکار خودم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یارو به پسرش میگه: پسرم هیچ می دونی ناپلئون وقتی به سن تو بود، شاگرد اول کلاسش بود؟ پسر به پدر جواب داد: پدر جان هیچ می دونی که ناپلئون وقتی به سن تو بود، امپراتور بود؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فخر فروشی در سال ۹۰ ! دیشب نون سنگک خوردیم با پنیر تازه لامپامون هم روشن بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه یک شوهر به نامزدش : عزیزم از دوریت میخوام گریه کنم ولی یاد قیافت که میافتم خندم میگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمه سر كلاس ميگه هركس خنگه از جاش بلند بشه.يه شاگرده بلند ميشه ميگه : آقا بخدا ما خنگ نيستيم فقط خواستيم شما تنها نباشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه یارو زنگ میزنه پیتزا فروشی میگه یه پیتزا می خواستم. فروشنده میگه . به نام ... ؟ یارو میگه . اخ اخ . ببخشید .به نام خدا , یه پیتزا می خواستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو توی جبهه بیسیم چی بوده ، زنگ میزنه میگه: آقا 5 تا عراقی دستگیر كردم بیاید ببرید، میگن چرا خودت نمیاری؟ میگه : نه شما بیاید، اینا نمی ذارن كه من بیام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رئیس فدراسیون شطرنج میشه ۵تا قانون میذاره ۱. اسب نمیتونه فیل رو بزنه چون فیل قویتره ! ۲. خر هم باید بازی کنه ! ۳.خر میتونه همه رو بزنه ! ۴. هیچکی نمیتونه خر رو بزنه ! ۵. اصلا خر شاهه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره خواستگاری بابای عروس بهش میگه اون گلی که زدی به یقت خارش اذیتت نمیکنه میگه خارش که نه ولی گلدونش که تو لباسمه بیچارم کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو خواب می بینه تو بازی كامپیوتری زنشو كشته ؛ از خواب كه پا می شه می بینه زنش كنارشه ؛ میگه : اه ! باز خر شدم سیو نكردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو مي گن با جيش جمله بساز ميگه غضنفر با آبجيش رفت سينما مي گن خره منظورمون شاش بود ميگه خب با داداشاش رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ميره خارج بهش ميگن : اسمت چيه؟ طرف ميگه: the orginal of the sun of god the between the tow water بهش ميگن معنيش چيه؟ ميگه: شمس الله مياندو آبي اصل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو مي گن تا حالا گول خوردي؟ ميگه آدم که گول نمي خوره! گول آدمو مي خوره!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن امتحان رانندگی قبول شدی ؟ میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار ، سروان رفته تو کما منتظرم برگرده ببینم چی میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یارو سوار هواپیما می شه،یهو هواپیما سقوط می کنه... . . .  این قرار بود جوک باشه اما حادثه خبر نمی کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو بعد از عمری میره مو می‌کاره ، اسمش واسه حج واجب درمیاد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانه به بچه هه می گه :  می دونم شیطون گولت زد موهای خواهرتو کشیدی ! ب چه هه می گه : آره ولی لگدی که زدم تو شیکمش ابتکار خودم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یارو به پسرش میگه: پسرم هیچ می دونی ناپلئون وقتی به سن تو بود، شاگرد اول کلاسش بود؟ پسر به پدر جواب داد: پدر جان هیچ می دونی که ناپلئون وقتی به سن تو بود، امپراتور بود؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فخر فروشی در سال ۹۰ ! دیشب نون سنگک خوردیم با پنیر تازه لامپامون هم روشن بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه یک شوهر به نامزدش : عزیزم از دوریت میخوام گریه کنم ولی یاد قیافت که میافتم خندم میگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمه سر كلاس ميگه هركس خنگه از جاش بلند بشه.يه شاگرده بلند ميشه ميگه : آقا بخدا ما خنگ نيستيم فقط خواستيم شما تنها نباشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه یارو زنگ میزنه پیتزا فروشی میگه یه پیتزا می خواستم. فروشنده میگه . به نام ... ؟ یارو میگه . اخ اخ . ببخشید .به نام خدا , یه پیتزا می خواستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو توی جبهه بیسیم چی بوده ، زنگ میزنه میگه: آقا 5 تا عراقی دستگیر كردم بیاید ببرید، میگن چرا خودت نمیاری؟ میگه : نه شما بیاید، اینا نمی ذارن كه من بیام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رئیس فدراسیون شطرنج میشه ۵تا قانون میذاره ۱. اسب نمیتونه فیل رو بزنه چون فیل قویتره ! ۲. خر هم باید بازی کنه ! ۳.خر میتونه همه رو بزنه ! ۴. هیچکی نمیتونه خر رو بزنه ! ۵. اصلا خر شاهه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره خواستگاری بابای عروس بهش میگه اون گلی که زدی به یقت خارش اذیتت نمیکنه میگه خارش که نه ولی گلدونش که تو لباسمه بیچارم کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو خواب می بینه تو بازی كامپیوتری زنشو كشته ؛ از خواب كه پا می شه می بینه زنش كنارشه ؛ میگه : اه ! باز خر شدم سیو نكردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو مي گن با جيش جمله بساز ميگه غضنفر با آبجيش رفت سينما مي گن خره منظورمون شاش بود ميگه خب با داداشاش رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ميره خارج بهش ميگن : اسمت چيه؟ طرف ميگه: the orginal of the sun of god the between the tow water بهش ميگن معنيش چيه؟ ميگه: شمس الله مياندو آبي اصل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو مي گن تا حالا گول خوردي؟ ميگه آدم که گول نمي خوره! گول آدمو مي خوره!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران