0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تخصص زیبایی میگیره ,سردرمطب مینویسه: لولو بیار هلو ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال قبل برشما مبارك باد(سازمان حمایت ازعقب افتاده ها)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر کیس کامپیوترش رو میبره نمایندگی و میگه: آقا اینو برای ما تعمیر کنین، مسئول پذیرش میگه: چه مشکلی داره؟ غضنفر میگه: والا نمیدونم چرا چند روزه جا لیوانیش بیرون نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر یه یارویی رو میبینه میگه آ قا ببخشید من شما رو تو دوبی دیدم یارو میگه من تا حالا دوبی نرفتم آقا. غضنفر میگه خوب منم نرفتم حتما دو نفر دیگه بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر وسط چند تا خر عكس میگیره به نامزدش میگه: اگه منو شناختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گداچیست ؟ موجودی است زنده كه موبایل دارد ولی sms نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن : كره خر . میگه : جدی، یعنی من اینقدر جوون موندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك مورچه میره خون بده میگن چند  سی سی خون میخواهی بدی میگه سی سی میسی حالیم نیست شاهرگو  بزن بیمارستان را لوله كشی كن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتادی که در حال کشیدن سیگار بود، میگه: یه ژمین لرژه هم نمیاد که خاکشتر شیگارم بیفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئیس جمهور میادكرمون. مردم بهش میگن دلاور هسته ای :یه دود بگیر خسته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن دختر می خوای یا پسر؟ میگه سالم باشه سگ باشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضفر تو قزوین میـ.....ـگـ.......ـوزه ، قزوینی ها دنبالش میکنن میگن : بوق زدی باید سوار کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شنبه درون خود تلنبار شدیم تار آخر پنجشنبه تکرار شدیم خیر سرمان منتظر دیداریم جمعه شد و لنگ ظهر  بیدار شدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر نوابغ از دنیا رفتند,ابن سینا,فارابی,جابربن حیان منم حال خوشی ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر در خونشو رنگ می کنه ،بچه هاش گم میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قزوینیه دکتر واسش آمپول می نویسه از ترسش می ره بندر عباس می زنه !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تخصص زیبایی میگیره ,سردرمطب مینویسه: لولو بیار هلو ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال قبل برشما مبارك باد(سازمان حمایت ازعقب افتاده ها)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر کیس کامپیوترش رو میبره نمایندگی و میگه: آقا اینو برای ما تعمیر کنین، مسئول پذیرش میگه: چه مشکلی داره؟ غضنفر میگه: والا نمیدونم چرا چند روزه جا لیوانیش بیرون نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر یه یارویی رو میبینه میگه آ قا ببخشید من شما رو تو دوبی دیدم یارو میگه من تا حالا دوبی نرفتم آقا. غضنفر میگه خوب منم نرفتم حتما دو نفر دیگه بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر وسط چند تا خر عكس میگیره به نامزدش میگه: اگه منو شناختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گداچیست ؟ موجودی است زنده كه موبایل دارد ولی sms نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن : كره خر . میگه : جدی، یعنی من اینقدر جوون موندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك مورچه میره خون بده میگن چند  سی سی خون میخواهی بدی میگه سی سی میسی حالیم نیست شاهرگو  بزن بیمارستان را لوله كشی كن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتادی که در حال کشیدن سیگار بود، میگه: یه ژمین لرژه هم نمیاد که خاکشتر شیگارم بیفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئیس جمهور میادكرمون. مردم بهش میگن دلاور هسته ای :یه دود بگیر خسته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن دختر می خوای یا پسر؟ میگه سالم باشه سگ باشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضفر تو قزوین میـ.....ـگـ.......ـوزه ، قزوینی ها دنبالش میکنن میگن : بوق زدی باید سوار کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شنبه درون خود تلنبار شدیم تار آخر پنجشنبه تکرار شدیم خیر سرمان منتظر دیداریم جمعه شد و لنگ ظهر  بیدار شدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر نوابغ از دنیا رفتند,ابن سینا,فارابی,جابربن حیان منم حال خوشی ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر در خونشو رنگ می کنه ،بچه هاش گم میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قزوینیه دکتر واسش آمپول می نویسه از ترسش می ره بندر عباس می زنه !!!