0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن رشتیه به شوهرش می گه این همسایه قزوینیمون هر وقت تو نیستی نمیاد سراغ من . شوهرش میگه ولش کن بابا این دیوونس هر وقت تو نیستی سراغ من میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوینیه کنار زمین فوتبال خوابیده بوده. بهش میگن بازی شروع شده پاشو بازی کن میگه من برانکاردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوین زلزله میاد یه بچه از پشت بام پرت میشه تو بغل یه قزوینیه . قزوینیه میگه بابا دمشون گرم هنوز زلزله تموم نشده کمکهای مردمی رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قزوینیه مگن وصیتت چیه؟ میگه؟بعد از مرگم بسوزونیدم خاكسترمو پودر بچه كنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوبترین اهنگ در شب عروسی قزوینی ها: عزیزم بگو بر می گردی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوینیا به برادرزن میگن: نونِ زیر كباب!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قزوینیه میگن یه جمله بگو که کوتاه و خلاصه و کاملا احساسی باشه اشک تو چشماش جمع می شه و میگه : برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر فوری: هنوز کنکور در قزوین ادامه دارد، به گزارش بی بی سی هنوز داوطلبین جرأت نکردن دفترچه سولات را از روی زمین بر دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت كردید كه همه چیزهای خوب خانم هستند: خورشید خانم، پروانه خانم، مهتاب خانم! اما همه چیزهای بد آقا هستند: آقا دزده، آقا گاوه، آقا گرگه!!  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصفهونیه از ماه عسل بر میگرده ازش میپرسن خوش گذشت میگه خیلی میگن پس چرا زنت گریه میکنه میگه اخه دیدم خرجمون زیاد میشه اونو با خودم نبردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاضی: اگر جواب ندی پدرت را در می آوریم متحم:خدا پدرتو بیامورزه! پدر من سالهاست كه در زندان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرایده داشته از بغل فلكس قورباغه ایه رد میشده، ازش میپرسه: داداش، چشمات چرا از حدقه زده بیرون؟! فلكسه میگه: اگه موتور تورم درمیاوردن میچپوندن به ما تحتت، چشمات میزد از حدقه بیرون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوفیش چیست ؟ عکلس العمل کاملا منطقی لرها زیر دوش آب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی پشه چند تا دندون داره ؟؟ . . 43 تا . . شک داری ؟ برو بشمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکه میره سربازی . . چیه اومدی پایین هنوز برنگشته که من جکش رو بگم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروسه سرما میخوره میگن چرا سرما خوردی ؟میگه از یه مرغ منجمد لب گرفتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن رشتیه به شوهرش می گه این همسایه قزوینیمون هر وقت تو نیستی نمیاد سراغ من . شوهرش میگه ولش کن بابا این دیوونس هر وقت تو نیستی سراغ من میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوینیه کنار زمین فوتبال خوابیده بوده. بهش میگن بازی شروع شده پاشو بازی کن میگه من برانکاردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوین زلزله میاد یه بچه از پشت بام پرت میشه تو بغل یه قزوینیه . قزوینیه میگه بابا دمشون گرم هنوز زلزله تموم نشده کمکهای مردمی رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قزوینیه مگن وصیتت چیه؟ میگه؟بعد از مرگم بسوزونیدم خاكسترمو پودر بچه كنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوبترین اهنگ در شب عروسی قزوینی ها: عزیزم بگو بر می گردی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوینیا به برادرزن میگن: نونِ زیر كباب!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قزوینیه میگن یه جمله بگو که کوتاه و خلاصه و کاملا احساسی باشه اشک تو چشماش جمع می شه و میگه : برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر فوری: هنوز کنکور در قزوین ادامه دارد، به گزارش بی بی سی هنوز داوطلبین جرأت نکردن دفترچه سولات را از روی زمین بر دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت كردید كه همه چیزهای خوب خانم هستند: خورشید خانم، پروانه خانم، مهتاب خانم! اما همه چیزهای بد آقا هستند: آقا دزده، آقا گاوه، آقا گرگه!!  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصفهونیه از ماه عسل بر میگرده ازش میپرسن خوش گذشت میگه خیلی میگن پس چرا زنت گریه میکنه میگه اخه دیدم خرجمون زیاد میشه اونو با خودم نبردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاضی: اگر جواب ندی پدرت را در می آوریم متحم:خدا پدرتو بیامورزه! پدر من سالهاست كه در زندان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرایده داشته از بغل فلكس قورباغه ایه رد میشده، ازش میپرسه: داداش، چشمات چرا از حدقه زده بیرون؟! فلكسه میگه: اگه موتور تورم درمیاوردن میچپوندن به ما تحتت، چشمات میزد از حدقه بیرون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوفیش چیست ؟ عکلس العمل کاملا منطقی لرها زیر دوش آب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی پشه چند تا دندون داره ؟؟ . . 43 تا . . شک داری ؟ برو بشمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکه میره سربازی . . چیه اومدی پایین هنوز برنگشته که من جکش رو بگم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروسه سرما میخوره میگن چرا سرما خوردی ؟میگه از یه مرغ منجمد لب گرفتم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران