0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس مثله فاتحه میمونه واسه هرکی میفرستی روحش شاد میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربونت برم كه مثل قورباغه می پری رو گوشی.... هیچ خبری نیست،منم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخون استخون استخون خواستم ببینم برای ۳ تا استخون چه طورى می پرى طرف گوشیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وزارت کشاورزی مزاحمتون میشم شما به عنوان بهترین چغندرسال انتخاب شدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم بگم که فقط تو رو دارم چون دیشب خرمون زاییید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب سفید قرار بود دخترک را ببرد تا شهر آرزوهایش . دخترک شنل توریش را پوشیده بود و آماده آماده بود . اسب سفید را هم زین کرده بودند. وقتی سوار شد مادرش گفت : " سکه رو که انداختم راه می افته"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاج ماشینتیـــم پاتو بزار رومون خلاص شــــــیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوینیه تو قم گم میشه علما فتوا میدن تا وقتیكه پیدا بشه نماز رو نشسته میخونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرخ میوه درقزوین:بشینی جداكنی 700تومن خم شی جداكنی 100تومن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه باز كیست؟ مردی بسیار: باحوصله فرصت طلب با پشتكار كه باگفتن: كلاس چندمی عموجان؟ کارخودرا شروع میكند...! . . . . راستى کلاس چندمى عمو جان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوینیه میره خونه یك میلیونره، ‌دویست میلیون نقد می‌دزده. بعد زنگ میزنه خونه یارو میگه: بچه رو بیارین پولارو ببرین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو .. . . . نرو . . . . تو هم مثل من نمی تونی دوام بیاری نرو . . . . نه نرو... . . . . به قزوین خوش آمدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ژاپنیه میگن رفتی قزوین گردش قزوینو چجوری دیدی؟ میگه ناشی باشی تاشی توشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای قزوینی: خودم پشتت . خدا پناهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامگیر موبایل قزوینی : الان دستم بنده ببم جان. اگه پسری پیغام بذار . اگه دختری برو وگرنه می یام داداشتو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا تو بهار قزوین خلوت میشه؟ چون تو رشت فصل برنج كاریه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس مثله فاتحه میمونه واسه هرکی میفرستی روحش شاد میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربونت برم كه مثل قورباغه می پری رو گوشی.... هیچ خبری نیست،منم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخون استخون استخون خواستم ببینم برای ۳ تا استخون چه طورى می پرى طرف گوشیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وزارت کشاورزی مزاحمتون میشم شما به عنوان بهترین چغندرسال انتخاب شدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم بگم که فقط تو رو دارم چون دیشب خرمون زاییید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب سفید قرار بود دخترک را ببرد تا شهر آرزوهایش . دخترک شنل توریش را پوشیده بود و آماده آماده بود . اسب سفید را هم زین کرده بودند. وقتی سوار شد مادرش گفت : " سکه رو که انداختم راه می افته"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاج ماشینتیـــم پاتو بزار رومون خلاص شــــــیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوینیه تو قم گم میشه علما فتوا میدن تا وقتیكه پیدا بشه نماز رو نشسته میخونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرخ میوه درقزوین:بشینی جداكنی 700تومن خم شی جداكنی 100تومن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه باز كیست؟ مردی بسیار: باحوصله فرصت طلب با پشتكار كه باگفتن: كلاس چندمی عموجان؟ کارخودرا شروع میكند...! . . . . راستى کلاس چندمى عمو جان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوینیه میره خونه یك میلیونره، ‌دویست میلیون نقد می‌دزده. بعد زنگ میزنه خونه یارو میگه: بچه رو بیارین پولارو ببرین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو .. . . . نرو . . . . تو هم مثل من نمی تونی دوام بیاری نرو . . . . نه نرو... . . . . به قزوین خوش آمدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ژاپنیه میگن رفتی قزوین گردش قزوینو چجوری دیدی؟ میگه ناشی باشی تاشی توشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای قزوینی: خودم پشتت . خدا پناهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامگیر موبایل قزوینی : الان دستم بنده ببم جان. اگه پسری پیغام بذار . اگه دختری برو وگرنه می یام داداشتو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا تو بهار قزوین خلوت میشه؟ چون تو رشت فصل برنج كاریه