0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن پسرت رکورد شکونده میگه گه خورده من که پولش رو نمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه یارو میره اصفهان کارخانه لیوان و بشقاب یکبار مصرف میزنه، بعد از شش ماه ورشکست میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر : پسرم ، من دارم می رم خرید یه وقت به کبریت دست نزنی ها پسر : نه مامان جون من خودم فندک دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند ارزانترین راهی است كه می توان توسط آن نگاه را وسعت داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دولت برای کاهش قیمت تخم مرغ به خروس های ولگرد وام ازدواج میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر در یخچال را باز میکنه، ژله میلرزه، میگه: نترس اومدم پنیر بخورم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر زنگ میزنه به دوستش ، آهسته میگه : من الان توی جلسه ام . بعدا باهات تماس میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر با پسرش گرگم به هوا بازی می کردن جو میگیردش بچشو می خوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خودمو تو آینه می بینم می فهمم که خوشگلی چقدر درد سر داره ..... خوش به حالت که درد سر نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاحالا فکر کردی اگه ادیسون نبود ، مجبور بودیم تو تاریکی تلویزیون نگاه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید برم . . چرا دنبالم میای؟ . . ای بابا میگم نیا . . بابا میخوام برم دستشوئی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یك نفر میگن شنیدم آدم شدى میگه نامردا شایعه كردن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''ددم وای'' چیست؟ كلمه ای است كه گونه ای از ترکها از آن در پیچها،تقاطع ها،جادهای لغزنده و شیبهای تند بجای ترمز استفاده میكنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ک . . . . ن سره چیست؟ جوکنوعى ورزش كششى شیرازیها براى نزدیك شدن به سفره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من یک اس.ام.اس کمک کنید . . . . الهی خیر از گوشیت ببینی . . . . اجرت با مخابرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یک اس ام اس نیست یه بهونه ست می خواد بهت بگه هنوز هم کسی هست که سرکارت بذاره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن پسرت رکورد شکونده میگه گه خورده من که پولش رو نمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه یارو میره اصفهان کارخانه لیوان و بشقاب یکبار مصرف میزنه، بعد از شش ماه ورشکست میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر : پسرم ، من دارم می رم خرید یه وقت به کبریت دست نزنی ها پسر : نه مامان جون من خودم فندک دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند ارزانترین راهی است كه می توان توسط آن نگاه را وسعت داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دولت برای کاهش قیمت تخم مرغ به خروس های ولگرد وام ازدواج میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر در یخچال را باز میکنه، ژله میلرزه، میگه: نترس اومدم پنیر بخورم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر زنگ میزنه به دوستش ، آهسته میگه : من الان توی جلسه ام . بعدا باهات تماس میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر با پسرش گرگم به هوا بازی می کردن جو میگیردش بچشو می خوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خودمو تو آینه می بینم می فهمم که خوشگلی چقدر درد سر داره ..... خوش به حالت که درد سر نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاحالا فکر کردی اگه ادیسون نبود ، مجبور بودیم تو تاریکی تلویزیون نگاه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید برم . . چرا دنبالم میای؟ . . ای بابا میگم نیا . . بابا میخوام برم دستشوئی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یك نفر میگن شنیدم آدم شدى میگه نامردا شایعه كردن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''ددم وای'' چیست؟ كلمه ای است كه گونه ای از ترکها از آن در پیچها،تقاطع ها،جادهای لغزنده و شیبهای تند بجای ترمز استفاده میكنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ک . . . . ن سره چیست؟ جوکنوعى ورزش كششى شیرازیها براى نزدیك شدن به سفره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من یک اس.ام.اس کمک کنید . . . . الهی خیر از گوشیت ببینی . . . . اجرت با مخابرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یک اس ام اس نیست یه بهونه ست می خواد بهت بگه هنوز هم کسی هست که سرکارت بذاره

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران