0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت همیشه بهت غبطه میخورم اینقدر خوشبختی و  خودت نمیدونی . . به قول شاعر بدبخت انكه گرفتار عقل شد خوشبخت انكه  كره خر امد الاغ رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  ----l- l       '.o l       /l l        JL l l اگه یه بار دیگه از این اس ام اس های تکراری بدی خودمو دار میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا روان درمانی مردها کمتر از زنها طول میکشه؟ معمولا" باید در روان درمانی به دوران کودکی بازگشت و مردها همیشه در همون دوران به سر می برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سوار مترو میشه تفنگ در میاره به راننده مترو میگه برو دبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجمه ی I LOVE YOU به زبان لری : دردت بزنه تنگ دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز این اس ام اس رو بهت بدم چیکار میکنی؟ یالله تکلیف منو روشن کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همیشه خداحافظ  تو ادم بشو نیستی.دیگه تموم شد هر چی بین ما بود....دیگه خسته شدم .. بریدم.. ما واسه هم ساخته نشدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام فردا میخوام ثبت نام کنم مدارک چی باید بیارم . . راستی... واسه ثبت شدن اسمم تو دلت جز یه دل عاشق مدرکی که ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا دوستان شما در مسنجر برای شما افلاین می آیند؟ آیا می خواهید مچشان رابگیرید؟ آیا می خواهید بدانید چه كسانی در مسنجرآنلاین هستند؟ اگر می خواهید بدانید باید بگویم خیلی فضولید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن از چه لبی خوشت میاد؟ میگه از لب جوب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو شاخه گل ، دو جام مستی به قربانم بری هرجا که هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر میپرسن شراب زندگی یعنی جه ؟ میگه : نمیدونم ، من فقط دوغ میخورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كجا می فهمی كه خانمی قصد دارد یك حرف هوشمندانه بزند؟ وقتی جمله اش را با  "روزی از یك مرد شنیدم " شروع كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه من به تو اجازه دادم که بازم رفتی اون بالا هان !؟ بیا پایین زود باش آخه تو فقط ماه منی  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ نیست اگر بگوویم که بی تو، زنده مانی میکنم ، نه زندگانی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همسفر عشق شدی . . قربونت کرایه ما رو هم حساب کن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت همیشه بهت غبطه میخورم اینقدر خوشبختی و  خودت نمیدونی . . به قول شاعر بدبخت انكه گرفتار عقل شد خوشبخت انكه  كره خر امد الاغ رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  ----l- l       '.o l       /l l        JL l l اگه یه بار دیگه از این اس ام اس های تکراری بدی خودمو دار میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا روان درمانی مردها کمتر از زنها طول میکشه؟ معمولا" باید در روان درمانی به دوران کودکی بازگشت و مردها همیشه در همون دوران به سر می برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سوار مترو میشه تفنگ در میاره به راننده مترو میگه برو دبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجمه ی I LOVE YOU به زبان لری : دردت بزنه تنگ دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز این اس ام اس رو بهت بدم چیکار میکنی؟ یالله تکلیف منو روشن کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همیشه خداحافظ  تو ادم بشو نیستی.دیگه تموم شد هر چی بین ما بود....دیگه خسته شدم .. بریدم.. ما واسه هم ساخته نشدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام فردا میخوام ثبت نام کنم مدارک چی باید بیارم . . راستی... واسه ثبت شدن اسمم تو دلت جز یه دل عاشق مدرکی که ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا دوستان شما در مسنجر برای شما افلاین می آیند؟ آیا می خواهید مچشان رابگیرید؟ آیا می خواهید بدانید چه كسانی در مسنجرآنلاین هستند؟ اگر می خواهید بدانید باید بگویم خیلی فضولید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن از چه لبی خوشت میاد؟ میگه از لب جوب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو شاخه گل ، دو جام مستی به قربانم بری هرجا که هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر میپرسن شراب زندگی یعنی جه ؟ میگه : نمیدونم ، من فقط دوغ میخورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كجا می فهمی كه خانمی قصد دارد یك حرف هوشمندانه بزند؟ وقتی جمله اش را با  "روزی از یك مرد شنیدم " شروع كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه من به تو اجازه دادم که بازم رفتی اون بالا هان !؟ بیا پایین زود باش آخه تو فقط ماه منی  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ نیست اگر بگوویم که بی تو، زنده مانی میکنم ، نه زندگانی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همسفر عشق شدی . . قربونت کرایه ما رو هم حساب کن