0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن عموم نشسته جدول حل کرده... یه سوال بود "گاومیش تبتی" چی جلوش نوشته باشه خوبه؟ "مــیــش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که رکیک ترین فحشه بابام "دیوانه" و بدترین فحش مامانم "بی شخصیت"بود شدم این..!! . . . . . . . . . خدایا به این وقت عزیز بچمو به تو سپردم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سال پیش خواستم زن بگیرم بعدچن روز خالم زنگید گفت اول میای خاستگاری دخرخالت جواب منفی میگیری بعد هر قبرستونی خواستی برو :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن دایی ما یه پنج قلو زاییده که اتفاقا همه شون دخترن و خیلی ام زشتن.بعد حالا اسمشونو چی گذاشته؟ الناز.مهناز.فریناز.پریناز.سروناز.بعد همه شونم نازی صدا میکنه :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار ننم با عموم و زن عموم دعواش شده بود اومده بود خونه به بابام میگفت: برادرت خودش خوبه ولی ترک تحصیل حرفای زنش قرار میگیره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم تو سینی لواشک درست کرده کنده نمیشه رو همون لواشکا چایی میزاریم میاریم میخوریم :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالم به پسرش که 3 سالشه میگه : میخوای بری دستشویی شلوارتو بیرون درنیار٬زشته! همون تو دربیار... بچه اش رفت تو دستشویی شلوارشو درآورد بعد اومد بیرون گذاشت رو مبل رفت تو :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر من وچند تا دیگه فامیلامامون تو خیابون دور دور میکردن یکی از فامیلامونو میبینن از پشت سرش پنج نفری صدای سگ در میارن طرف میپره هوا به طول 2 متر بعد :| من از شما میپرسم ایا فک فامیل ما درس میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم کتابامو جلد میکردم هی هوا میرفت زیرش اعصابم خرد شده بود گفتم مامان شما جلد کن گف منکه بدتر جلد میکنم گفتم من no asab هستما! بابام کاملا ریلکس برگشت گفت عزیزم تو no شعوری!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرز داستان گفتن مامان من برای برادر زاده ده ماهم: یه روز یه مارمولکه میخواسته سوسکرو بخوره سوسکه میگه وای وای وای منو نخور من توی اکوسیستم نقش دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خونه رو خالی گیر میاری واسه رفع حاجت انگار دنیارو بت دادن همین که کارتو میکنی یهو یه نفرمیادتو! ضایع میشی فکوفامیل وقت نشناسه داریم ایا?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا یه خاله دارم پولدارررررر پول ازشون میریزه تولده ما شد گفتی یه کادوی انچنانی میده دیگه . امده یه فلشه اشانتیون داده یه خندهییی کرد که .... این فامیله داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـوشم میـاد از داداشـم فـهمیـدس درکـش بالاس...^_^ یـه کـم اشـک میـاد پَرِ چـشمام  مـیگه:هـا چیـه شـوهـر مـیخوایی...^_^ قـربون داداش گـودزیلای خـودم بـرم... O_o

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیده بودم بابام طوری اومد بالا سرم دااد زد ظهره هاااا . . . . . . انگار تقصیر منه که ظهره فک و فامیله من دارم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاً یه 100 هزار تومن پول به صورت ثابت تو خانواده‌ی ما وجود داره که در روزهای تولد بین اعضا جا به جا میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز باشوهرم رفتیم برای نینمون لباس بخریم بعد از یه لباسی خوشش اومد گفت با اینا ناز میشه شبیه خر میشه فک و فامیله ما داریم :|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن عموم نشسته جدول حل کرده... یه سوال بود "گاومیش تبتی" چی جلوش نوشته باشه خوبه؟ "مــیــش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که رکیک ترین فحشه بابام "دیوانه" و بدترین فحش مامانم "بی شخصیت"بود شدم این..!! . . . . . . . . . خدایا به این وقت عزیز بچمو به تو سپردم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سال پیش خواستم زن بگیرم بعدچن روز خالم زنگید گفت اول میای خاستگاری دخرخالت جواب منفی میگیری بعد هر قبرستونی خواستی برو :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن دایی ما یه پنج قلو زاییده که اتفاقا همه شون دخترن و خیلی ام زشتن.بعد حالا اسمشونو چی گذاشته؟ الناز.مهناز.فریناز.پریناز.سروناز.بعد همه شونم نازی صدا میکنه :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار ننم با عموم و زن عموم دعواش شده بود اومده بود خونه به بابام میگفت: برادرت خودش خوبه ولی ترک تحصیل حرفای زنش قرار میگیره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم تو سینی لواشک درست کرده کنده نمیشه رو همون لواشکا چایی میزاریم میاریم میخوریم :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالم به پسرش که 3 سالشه میگه : میخوای بری دستشویی شلوارتو بیرون درنیار٬زشته! همون تو دربیار... بچه اش رفت تو دستشویی شلوارشو درآورد بعد اومد بیرون گذاشت رو مبل رفت تو :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر من وچند تا دیگه فامیلامامون تو خیابون دور دور میکردن یکی از فامیلامونو میبینن از پشت سرش پنج نفری صدای سگ در میارن طرف میپره هوا به طول 2 متر بعد :| من از شما میپرسم ایا فک فامیل ما درس میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم کتابامو جلد میکردم هی هوا میرفت زیرش اعصابم خرد ��ده بود گفتم مامان شما جلد کن گف منکه بدتر جلد میکنم گفتم من no asab هستما! بابام کاملا ریلکس برگشت گفت عزیزم تو no شعوری!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرز داستان گفتن مامان من برای برادر زاده ده ماهم: یه روز یه مارمولکه میخواسته سوسکرو بخوره سوسکه میگه وای وای وای منو نخور من توی اکوسیستم نقش دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خونه رو خالی گیر میاری واسه رفع حاجت انگار دنیارو بت دادن همین که کارتو میکنی یهو یه نفرمیادتو! ضایع میشی فکوفامیل وقت نشناسه داریم ایا?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا یه خاله دارم پولدارررررر پول ازشون میریزه تولده ما شد گفتی یه کادوی انچنانی میده دیگه . امده یه فلشه اشانتیون داده یه خندهییی کرد که .... این فامیله داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـوشم میـاد از داداشـم فـهمیـدس درکـش بالاس...^_^ یـه کـم اشـک میـاد پَرِ چـشمام  مـیگه:هـا چیـه شـوهـر مـیخوایی...^_^ قـربون داداش گـودزیلای خـودم بـرم... O_o

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیده بودم بابام طوری اومد بالا سرم دااد زد ظهره هاااا . . . . . . انگار تقصیر منه که ظهره فک و فامیله من دارم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاً یه 100 هزار تومن پول به صورت ثابت تو خانواده‌ی ما وجود داره که در روزهای تولد بین اعضا جا به جا میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز باشوهرم رفتیم برای نینمون لباس بخریم بعد از یه لباسی خوشش اومد گفت با اینا ناز میشه شبیه خر میشه فک و فامیله ما داریم :|