0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشیا کوری چیست؟؟ بیماری ای ست که مامانم ب داداشم نسبت می دهد : ای خدا از دست این پسر لباساش رو میزه کتاباش زیر تخته خودکاراش رو زمین پخشه  پس کی میخواد اشیاکوریش خوب بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم و خواهرم(گودزیلان)دعواشون بود.مامانم به خواهرم گف برو گوشیمو بیار زنگ بزنم به بابا بگم داداش اذیتت کرده. گفت باشه ولی نگی منم اذیت کردما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خونه ما هر وقت خواهر کوچیکم‌ شیطونی میکنه ...مادرم بهش میگه ساکت شو وگرنه میگم مهرشاد بیاد بخوردت......بچه ساکت یه گوشه میشینه صداش در نمیاد!! ...... یعنی رسما منو حیوون فرض کردن!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـواهرزاده هـام یکـیش تا منو می بینـه میگـه دایـی دایـی چـی خـریدی واسـم ؟ کـوچـیکـه هـم دس و پـا شکـسته میگـه دای دای دَ دَ دَ دَ ای تـــُفـــ به ایـن تربیتــــ :(( :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم خواب بد دیدم میگه چه خوابی؟ بهش میگم خواب دیدم چند تا کفتار به خونمون حمله کردن!! مامانم:فک کنم عمه هات قراره بیان ^-^ من:0-o مامان خواهر شوهر دوست من دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش من همه بودم.... باهمه دهان ها......آجیل میخوردم مناجات داداشم درعیدنوروز اینم ازفک وفامیل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزیلا یعنی دختر خاله ی من  تو محلشون یه سگ دارن که همه ازش میترسن  نمیدونم چه بلایی سر سگه اورده که سگه اونو دیدنی میترسه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترخالم سه ساله میره کلاس جودو ودفاع شخصی واینا.. دیشب دزد رفته خونشون غش کرده تا دوساعت هرکاری میکردن به هوش نمی اومده!!!!!!!! قدر فک وفامیلاتونا بدونید!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام داشت میرفت بیرون یهو بهم گفت عاغا اگه چیز غیرضروری لازم داری اس بده تا نخرم!!!! قربونش برم.پیشاپیش روزت مبارک بابا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا ها فامیل گوشت آدمو میخورد استخون رو دور نمینداخت......... ؛؛؛؛ ؛؛؛؛ ؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛ اما الان به علت گرانی پوست و استخون هم میخوره در بعضی موارد دیده شده دندون هم خورده بعله اینجوریاااااااااس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام اومده میگه قانون جدید راهنماییو رانندگی رو شنیدی ؟گفتم: نه گفت: تصویب کردن از این به بعد اونایی که بنزین نمی زنن غلط میکنن ماشینو ببرن بیرون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید فامیلامون میگن بیاین خونمون میگم مرسی کنکور دارم امسال جایی نمیریم میگن پس شما نیاین ما خودمون میایم اخه خدا این فک و فامیله ما داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خواهرم دعوام شد یکی زدم تو سرش . مامانم با داد اومده یکی زده تو سرم میگه خاک تو سرت صد بار بهت نگفتم تو سر یه نفر نزن! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قند رو انداختم هوا تو یه حرکت سریع با دهن گرفتمش میگم بابا حال کردی  حرکتو ؟ برگشته میگه خاک تو سرت بچه های مردم هواپیما بدون سرنشین ساختن تو مثل سگ میپری هوا با دهن قندو میگیری ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داششم اومدخونه داشت نفس نفس میزد میگم چته میگه یه سگ افتاده بوددنبالم اندازه تو!! فک وفامیله ما داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز ماکارونی درس کرده بودم داداشم گف اگه یه بار دیگه غذادرس کنی میدمت دس داعش!!!! فکوفامیل قدر شناسه من دارم؟!؟!؟!؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشیا کوری چیست؟؟ بیماری ای ست که مامانم ب داداشم نسبت می دهد : ای خدا از دست این پسر لباساش رو میزه کتاباش زیر تخته خودکاراش رو زمین پخشه  پس کی میخواد اشیاکوریش خوب بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم و خواهرم(گودزیلان)دعواشون بود.مامانم به خواهرم گف برو گوشیمو بیار زنگ بزنم به بابا بگم داداش اذیتت کرده. گفت باشه ولی نگی منم اذیت کردما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خونه ما هر وقت خواهر کوچیکم‌ شیطونی میکنه ...مادرم بهش میگه ساکت شو وگرنه میگم مهرشاد بیاد بخوردت......بچه ساکت یه گوشه میشینه صداش در نمیاد!! ...... یعنی رسما منو حیوون فرض کردن!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـواهرزاده هـام یکـیش تا منو می بینـه میگـه دایـی دایـی چـی خـریدی واسـم ؟ کـوچـیکـه هـم دس و پـا شکـسته میگـه دای دای دَ دَ دَ دَ ای تـــُفـــ به ایـن تربیتــــ :(( :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم خواب بد دیدم میگه چه خوابی؟ بهش میگم خواب دیدم چند تا کفتار به خونمون حمله کردن!! مامانم:فک کنم عمه هات قراره بیان ^-^ من:0-o مامان خواهر شوهر دوست من دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش من همه بودم.... باهمه دهان ها......آجیل میخوردم مناجات داداشم درعیدنوروز اینم ازفک وفامیل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزیلا یعنی دختر خاله ی من  تو محلشون یه سگ دارن که همه ازش میترسن  نمیدونم چه بلایی سر سگه اورده که سگه اونو دیدنی میترسه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترخالم سه ساله میره کلاس جودو ودفاع شخصی واینا.. دیشب دزد رفته خونشون غش کرده تا دوساعت هرکاری میکردن به هوش نمی اومده!!!!!!!! قدر فک وفامیلاتونا بدونید!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام داشت میرفت بیرون یهو بهم گفت عاغا اگه چیز غیرضروری لازم داری اس بده تا نخرم!!!! قربونش برم.پیشاپیش روزت مبارک بابا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا ها فامیل گوشت آدمو میخورد استخون رو دور نمینداخت......... ؛؛؛؛ ؛؛؛؛ ؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛ اما الان به علت گرانی پوست و استخون هم میخوره در بعضی موارد دیده شده دندون هم خورده بعله اینجوریاااااااااس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام اومده میگه قانون جدید راهنماییو رانندگی رو شنیدی ؟گفتم: نه گفت: تصویب کردن از این به بعد اونایی که بنزین نمی زنن غلط میکنن ماشینو ببرن بیرون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید فامیلامون میگن بیاین خونمون میگم مرسی کنکور دارم امسال جایی نمیریم میگن پس شما نیاین ما خودمون میایم اخه خدا این فک و فامیله ما داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خواهرم دعوام شد یکی زدم تو سرش . مامانم با داد اومده یکی زده تو سرم میگه خاک تو سرت صد بار بهت نگفتم تو سر یه نفر نزن! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قند رو انداختم هوا تو یه حرکت سریع با دهن گرفتمش میگم بابا حال کردی  حرکتو ؟ برگشته میگه خاک تو سرت بچه های مردم هواپیما بدون سرنشین ساختن تو مثل سگ میپری هوا با دهن قندو میگیری ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داششم اومدخونه داشت نفس نفس میزد میگم چته میگه یه سگ افتاده بوددنبالم اندازه تو!! فک وفامیله ما داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز ماکارونی درس کرده بودم داداشم گف اگه یه بار دیگه غذادرس کنی میدمت دس داعش!!!! فکوفامیل قدر شناسه من دارم؟!؟!؟!؟!