0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خالم پنج سالشه داشت برنامه کودک می دید، کانالو عوض کردم برگشته بهم می گه آخه قیافه هم نداری یه چیزی بهت بگم. فک و فامیله من دارم عایا؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با مامانم رفتیم کتونی خریدم انقد تو راه برگشت ذوق کردم ک نگوووو بش میگم مامانی ببین با ی کتونی چطوری خوشحال میشم برگشته میگه اره شدی مثث خری ک بش تی تاپ میدن نه خدایی فک و فامیله ما داریم؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم درس ميخوندم داداش كودزيلا اومده دست انداخته دورم هي ميجرخوندم، ميكم مكه جرخ و فلكم؟ ميكه : نه آشي‏! دارم هم ميزنم ،ميخام ببرم بين همسايه ها تقسيمت كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام مي گم بهترين پسر دنيا رو داشن چه حسيه؟ مي گه نميدونم برو از مادر بزرگت بپرس! يعني تا حالا همچين جوابدندون شكني نگرفته بودما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمام وقتی میرید دستشویی دیگه چیزی برای فکر کردن ندارین میشینین کاشی های توالتو میشمارین یا فقط من اینجوریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین واکنش خانوادم بعد از شنیدن خبر قبولی من در آزمون ارشد یعنی اینقدر کشکه؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که اخرش نفهمیدم آدمم یا حیوون،آخه یه بار بابام میاد میگه این دختر کی آدم میشه...یه بار هم میگه نگاش کن واسه ما آدم شده! لطفا منو راهنمایی کنید :-/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط مامانجون منه که میتونه قرصای قندشو با نوشابه بخوره...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکالمه من و دوستم: اون : سلام.کجــــــــایی؟! من : اومدم بیرون هوام عوض شه. اون : عـــــــه.با کــی؟ من : منگـــــــل!!خونه رو گرفتی بعد میگی با کی رفتی؟ اون: اواااا !آهــــــــــــــــــان!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا با زندایمون رفته بودیم آرامگاه حافظ داشتیم از شهرت حافظ میگفتیم که یهو این زندایی ما گفت بیخود نیس بهش میگن حکیم نظامی گنجوی آخه این فکوفامیله واقعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتیم با ماشین وارد مسجد میشدیم یک دفعه خواهرم به من گفت: علی با لاستیک چپ وارد شو این خواهر مذهبیه که من دارم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا ناخون کوچیکه ی انگشت کوچیکه ی پای پسر داییم در اومده برداشته با ناخون گیر کندتش =/ تازه فرداش هم همون انگشت خورده به در..... 2 دقیقه سکوت لطفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دخترخاله 5 سالم میگم عمو پورنگ رو بیشتر دوس داری یا عمو قناد؟  میگه عمو تتل....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز رفتم تو گوشی خالم فوضولی : دفتر چه تلفن : بحجت  محسا  معلمم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتیم دورهمی پفک میخوردیم بعد تموم شدن دیدم یکی از دخترا یکی از موهاشو کنم به جای نخ دندان استفاده کرد !!! به این برکت قسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا ما یه فامیل داریم که به خیار میگه خیال به دیوار میگه دیفال به سواد میگه سوات کلا ادبیاتش تو حلق همس

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خالم پنج سالشه داشت برنامه کودک می دید، کانالو عوض کردم برگشته بهم می گه آخه قیافه هم نداری یه چیزی بهت بگم. فک و فامیله من دارم عایا؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با مامانم رفتیم کتونی خریدم انقد تو راه برگشت ذوق کردم ک نگوووو بش میگم مامانی ببین با ی کتونی چطوری خوشحال میشم برگشته میگه اره شدی مثث خری ک بش تی تاپ میدن نه خدایی فک و فامیله ما داریم؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم درس ميخوندم داداش كودزيلا اومده دست انداخته دورم هي ميجرخوندم، ميكم مكه جرخ و فلكم؟ ميكه : ��ه آشي‏! دارم هم ميزنم ،ميخام ببرم بين همسايه ها تقسيمت كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام مي گم بهترين پسر دنيا رو داشن چه حسيه؟ مي گه نميدونم برو از مادر بزرگت بپرس! يعني تا حالا همچين جوابدندون شكني نگرفته بودما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمام وقتی میرید دستشویی دیگه چیزی برای فکر کردن ندارین میشینین کاشی های توالتو میشمارین یا فقط من اینجوریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین واکنش خانوادم بعد از شنیدن خبر قبولی من در آزمون ارشد یعنی اینقدر کشکه؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که اخرش نفهمیدم آدمم یا حیوون،آخه یه بار بابام میاد میگه این دختر کی آدم میشه...یه بار هم میگه نگاش کن واسه ما آدم شده! لطفا منو راهنمایی کنید :-/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط مامانجون منه که میتونه قرصای قندشو با نوشابه بخوره...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکالمه من و دوستم: اون : سلام.کجــــــــایی؟! من : اومدم بیرون هوام عوض شه. اون : عـــــــه.با کــی؟ من : منگـــــــل!!خونه رو گرفتی بعد میگی با کی رفتی؟ اون: اواااا !آهــــــــــــــــــان!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا با زندایمون رفته بودیم آرامگاه حافظ داشتیم از شهرت حافظ میگفتیم که یهو این زندایی ما گفت بیخود نیس بهش میگن حکیم نظامی گنجوی آخه این فکوفامیله واقعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتیم با ماشین وارد مسجد میشدیم یک دفعه خواهرم به من گفت: علی با لاستیک چپ وارد شو این خواهر مذهبیه که من دارم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا ناخون کوچیکه ی انگشت کوچیکه ی پای پسر داییم در اومده برداشته با ناخون گیر کندتش =/ تازه فرداش هم همون انگشت خورده به در..... 2 دقیقه سکوت لطفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دخترخاله 5 سالم میگم عمو پورنگ رو بیشتر دوس داری یا عمو قناد؟  میگه عمو تتل....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز رفتم تو گوشی خالم فوضولی : دفتر چه تلفن : بحجت  محسا  معلمم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتیم دورهمی پفک میخوردیم بعد تموم شدن دیدم یکی از دخترا یکی از موهاشو کنم به جای نخ دندان استفاده کرد !!! به این برکت قسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا ما یه فامیل داریم که به خیار میگه خیال به دیوار میگه دیفال به سواد میگه سوات کلا ادبیاتش تو حلق همس