0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آبجیم میگم بززگ شدی دوست داری چه کاره شی؟ گفت؛عاشق!!!!! چی بگم من؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز اوردم به خواهرزادم پرتقال خونی بدم بخوره برگشته میگه من اینو نمیخورم بردارببرخوناشو بشور بعد من بخورم...واقعااااافک وفامیله ماداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا دوره جوونی های داییم بنده خدا دستش میشکنه میره دکتر بهش میگن اقا باید عکس بگیری هیچی دیگه دایی ماهم از همه جا غافل میره داششو بغل میکنه و عکس میگیره عکسشم موجوده فک وفامیله داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دختر همسایمون میگم رتبت تو کنکور چند شد؟ میگه؛ بدبختی منم مثه تو هیچ گوهی نشدم! من!! استاد دانشگامون!! رشته پرستاریم!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي فداش بشم ....مامان نابغمو عرض كردم....امروز سیم کارتشو در آورده میگه فک کنم داره میسوزه ببين رنگشم داره عوض میشه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترخاله ی 8ساله ام اومده می گه شماره ی منوبزن تو گوشیت داشته باشی منم خندیدم گفتم ما شماره ایرانسل قبول نمی کنیم اومد جلو لپموگرفت کشید گفت:ماهم همراه اولمون رو به هرکسی نمی دیم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف ادعاش ميشه هيچوقت دروغ نميگه و غيبت نميكنه ولي وقتي ميبينتت تا ميتونه از مرغ تو حياط تا شوهر صغري خانوم حرف ميزنه. فكه فاميله ما داريم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم میگم چش سفید....!! میگه اختیار دارید چشاتون سفید میبینه *_* داداشه دارم @_@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداش من با یه سرعتی هندونه میخوره که اگه یه بز بخواد پشت سرش پوسته هاشو بخوره عقب می افته. حالا خدارو شکر هندونه ارزونه!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داریم اتاقمونو مرتب میکردیم (روزی شما هم بکنه) خاک شده بود اساسی اجیم ماسک زده بود بعد پسرعمه دو سالم میگه دهنه منم شکسته به منم ماسک بدین 0_o

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دایی دارم عاشق اخباره یه شب با اهل و عیال اومدن خونمون ساعت هشت ونیم شد گفت بزن سی بیست؟!!؟ منو میگی هاج و واج.!!این چی میگه؟بابام گفت بیست وسی منظورشه! واقعا این ساعتا دارن به کجا میرن؟هی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا پسر عموم میگه رتبه کنکورم(رتبه کشوری)2000شده اون وخت مادرم و زن عموم میگن یعنی تو75میلیون نفر 2000شده!!!! یه لحظه فک کردم مادربزرگم هم کنکورداده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم مامااااان چرا غذا درست نکردی؟ میگه ناراحتی یا از خانواده left بده یا block کن! ی همچین خانواده ب روزی داریم ما...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حـموم اومدم بیرون میـگم یــکــی اون کـولـر رو خـاموش کنه... خنـــده بـابـام خیـلی معنی دار بود... هیچی دیگه پنچشنبه قراره برام برن خاستگاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر گرامی داشتن شماره میگرفتن!!!!!!!منه خر بهش گفتم بابا دست تو دماغ!؟!؟!!؟! یهو گودزیلا در ادامه حرف من گفت:کاره الاغ o_O  چرا منو بیرون میکنین آخه مگه من گفتم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خونه زن عموم اینا بودم زن عموم داش ب ګودزیلاش میګفت عرفان دماغت مصه نیماعهږ ګفتم عه زن عمو دماغ من ب ای خوشکلی چرا بش امید میدی میګه احمق دارم بچه رو مایوس مسکنمږ ای خداااااااااا فامیله داریم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آبجیم میگم بززگ شدی دوست داری چه کاره شی؟ گفت؛عاشق!!!!! چی بگم من؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز اوردم به خواهرزادم پرتقال خونی بدم بخوره برگشته میگه من اینو نمیخورم بردارببرخوناشو بشور بعد من بخورم...واقعااااافک وفامیله ماداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا دوره جوونی های داییم بنده خدا دستش میشکنه میره دکتر بهش میگن اقا باید عکس بگیری هیچی دیگه دایی ماهم از همه جا غافل میره داششو بغل میکنه و عکس میگیره عکسشم موجوده فک وفامیله داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دختر همسایمون میگم رتبت تو کنکور چند شد؟ میگه؛ بدبختی منم مثه تو هیچ گوهی نشدم! من!! استاد دانشگامون!! رشته پرستاریم!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي فداش بشم ....مامان نابغمو عرض كردم....امروز سیم کارتشو در آورده میگه فک کنم داره میسوزه ببين رنگشم داره عوض میشه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترخاله ی 8ساله ام اومده می گه شماره ی منوبزن تو گوشیت داشته باشی منم خندیدم گفتم ما شماره ایرانسل قبول نمی کنیم اومد جلو لپموگرفت کشید گفت:ماهم همراه اولمون رو به هرکسی نمی دیم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف ادعاش ميشه هيچوقت دروغ نميگه و غيبت نميكنه ولي وقتي ميبينتت تا ميتونه از مرغ تو حياط تا شوهر صغري خانوم حرف ميزنه. فكه فاميله ما داريم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم میگم چش سفید....!! میگه اختیار دارید چشاتون سفید میبینه *_* داداشه دارم @_@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداش من با یه سرعتی هندونه میخوره که اگه یه بز بخواد پشت سرش پوسته هاشو بخوره عقب می افته. حالا خدارو شکر هندونه ارزونه!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داریم اتاقمونو مرتب میکردیم (روزی شما هم بکنه) خاک شده بود اساسی اجیم ماسک زده بود بعد پسرعمه دو سالم میگه دهنه منم شکسته به منم ماسک بدین 0_o

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دایی دارم عاشق اخباره یه شب با اهل و عیال اومدن خونمون ساعت هشت ونیم شد گفت بزن سی بیست؟!!؟ منو میگی هاج و واج.!!این چی میگه؟بابام گفت بیست وسی منظورشه! واقعا این ساعتا دارن به کجا میرن؟هی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا پسر عموم میگه رتبه کنکورم(رتبه کشوری)2000شده اون وخت مادرم و زن عموم میگن یعنی تو75میلیون نفر 2000شده!!!! یه لحظه فک کردم مادربزرگم هم کنکورداده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم مامااااان چرا غذا درست نکردی؟ میگه ناراحتی یا از خانواده left بده یا block کن! ی همچین خانواده ب روزی داریم ما...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حـموم اومدم بیرون میـگم یــکــی اون کـولـر رو خـاموش کنه... خنـــده بـابـام خیـلی معنی دار بود... هیچی دیگه پنچشنبه قراره برام برن خاستگاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر گرامی داشتن شماره میگرفتن!!!!!!!منه خر بهش گفتم بابا دست تو دماغ!؟!؟!!؟! یهو گودزیلا در ادامه حرف من گفت:کاره الاغ o_O  چرا منو بیرون میکنین آخه مگه من گفتم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خونه زن عموم اینا بودم زن عموم داش ب ګودزیلاش میګفت عرفان دماغت مصه نیماعهږ ګفتم عه زن عمو دماغ من ب ای خوشکلی چرا بش امید میدی میګه احمق دارم بچه رو مایوس مسکنمږ ای خداااااااااا فامیله داریم؟

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران