0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس وفات حضرت خدیجه ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردباري، صبر، دينداري همه مرهون توست هر که از اسلام دارد بهره‌اي، مديون توست مصطفي ز آغاز، ياري جز تو و حيدر نداشت در مقام و منزلت مانند تو همسر نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای حضرت ام الائمه این یک بس که نور فاطمه بر دامن مکرم داشت خدیجه مادر ما اولین مسلمانی است که با ولای علی عهد خویش محکم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي عطر عصمت مريم دهد پيراهنت نقش لبخند نبي در «يا محمّد» گفتنت کيست تا مثل تو بانو کُفو طاهايش کنند؟ کفـو طاهـا، مـادر ام ابيهـاش کنند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي شده وقف خداوند تعالي هست تو وي تمام هستي خالق به روي دست تو پاک‌تر از پرده ی بيتِ الهي دامنت خلعت زيباي اُم‌المؤمنيني بر تنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرد در ماه خدا روح تو پرواز از بدن گشت مهمان در جوار قرب حي ذوالمنن بود سال رحلتت سال غم و رنج و محن جامه ختم رسالت شد بر اندامت کفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشت عام الحزن بر ختم رسل، سال غمت شد روان از ديده‌اش بر چهره اشک ماتمت اي در امواج بلاها با محمّد رهسپر در هجوم سنگ‌ها جان محمّد را سپر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر محمّد از همه زن‌هاي عالم خوب‌تر مصطفي را سوز داغت ماند عمري بر جگر بارها زين غصه چشم سيد بطحا گريست بلکه در شـام زفاف حيدر و زهرا گريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به تو باداى خديجه كبرى نخست همسر خوش طينت رسول خدا هزار رحمت حق بر راوان پاك تو باد درود ما به تو باد، به جنت الماوى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين سه اصل آمد از اول باعث ترويج دين هست تو، خُلق نبي، تيغ اميرالمؤمنين از تمام هست خود يکسر فشاندي آستين راستي اين است در اسلام، دين راستين

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس وفات حضرت خدیجه ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردباري، صبر، دينداري همه مرهون توست هر که از اسلام دارد بهره‌اي، مديون توست مصطفي ز آغاز، ياري جز تو و حيدر نداشت در مقام و منزلت مانند تو همسر نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای حضرت ام الائمه این یک بس که نور فاطمه بر دامن مکرم داشت خدیجه مادر ما اولین مسلمانی است که با ولای علی عهد خویش محکم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي عطر عصمت مريم دهد پيراهنت نقش لبخند نبي در «يا محمّد» گفتنت کيست تا مثل تو بانو کُفو طاهايش کنند؟ کفـو طاهـا، مـادر ام ابيهـاش کنند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي شده وقف خداوند تعالي هست تو وي تمام هستي خالق به روي دست تو پاک‌تر از پرده ی بيتِ الهي دامنت خلعت زيباي اُم‌المؤمنيني بر تنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرد در ماه خدا روح تو پرواز از بدن گشت مهمان در جوار قرب حي ذوالمنن بود سال رحلتت سال غم و رنج و محن جامه ختم رسالت شد بر اندامت کفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشت عام الحزن بر ختم رسل، سال غمت شد روان از ديده‌اش بر چهره اشک ماتمت اي در امواج بلاها با محمّد رهسپر در هجوم سنگ‌ها جان محمّد را سپر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر محمّد از همه زن‌هاي عالم خوب‌تر مصطفي را سوز داغت ماند عمري بر جگر بارها زين غصه چشم سيد بطحا گريست بلکه در شـام زفاف حيدر و زهرا گريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به تو باداى خديجه كبرى نخست همسر خوش طينت رسول خدا هزار رحمت حق بر راوان پاك تو باد درود ما به تو باد، به جنت الماوى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين سه اصل آمد از اول باعث ترويج دين هست تو، خُلق نبي، تيغ اميرالمؤمنين از تمام هست خود يکسر فشاندي آستين راستي اين است در اسلام، دين راستين

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران