0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس وفات حضرت خدیجه ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی  روزگاری خدا بود و مثلث عشقش محمد،علی،خدیجه ١٠ رمضان  شهادت حضرت خديجه كبري تسليت  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دامان تو زهرای اطهر پروریده بهر نبی الله مادر پروریده سالروز وفات جانسوز حضرت خدیجه {س} تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز چهره مکه غبار ماتم داشت هنوز داغ ابوطالب آتش غم داشت دل لطیف پیمبر غمین زهرا بود به سینه درد و غم و غصه های عالم داشت سخن ز رحلت بانوی با کرامت بود کسی که حسن کمال چهار مریم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قنوت امشب زهرا فقط شده مادر به روی سینه مادر نهاده سر، کوثر الهی مادر یاسم غریب می میرد غریب بود و غریبانه جان دهد آخر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مادر ایمان سزاست گریه کنیم و با سرشک امامان سزاست گریه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقام و منزلتش را کسی چه می داند شریک امر رسالت همیشه می ماند قد خمیده و موی سفید او امشب هزار روضه برای رسول می خواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک غمت به ساحل پلک ترم نشست سنگ فراق شیشه ی قلب مرا شکست امن یجیب خواندن من بی نتیجه ماند زهرا یتیم گشت و پدر بی خدیجه ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام هستي خود را به عشق بخشيدم به عشق اينكه به بيت نبي است مأوايم ولي چه زود شنيدم پس از من و احمد حريم عشق بسوزد به دست اعدايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداست شاهد حالم كه من چه‏ ها ديدم اگر چه شاد ز يك عمر امتحانهايم گهي به شعب ابي طالبم گواه بلا گهي ستم كش اهل حجاز و بطحايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت خدا بر خدیجه علیها السلام باد که شاخه‏ های بی‏ پناه رسالت، بر ریشه‏ های مقتدرش پیوند خورده بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همت سر تسلیم به دیوار تو سوده پیش از تو زنی لب به شهادت نگشوده تو در دل سختی به پیمبر گرویدی هر بار بلا را به سر و دوش کشیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي سلام آورده جبريل از خداوندت، سلام وي محمّد برده نامت را به لب با احترام همسر و همسنگر و همگام با خيرالانام سايه‌ات تا صبح محشر بر سر دين مستدام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز عطرِ تو مادر به جسمِ من جاریست هنوز زخمِ نبودن به سینه‌ام کاریست ز مصحف مددت یک ورق به جا مانده میان آن در و دیوار لحظه‌ ی یاریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرِ زهرا چو دل را بر نبی تقدیم کرد جانثاری بهر احمد را به خود تصمیم کرد با نثار جان و مالش نزد زهرا دخترش یاری همسر نمودن را چنین ترسیم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى بانوى ذوالکرم خدیجه اى مادر اهل غم خدیجه دلداده تو حبیب حق بود صاحب نفس حرم خدیجه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سوگ تو آتشین دلم مادرِ یاس هجران تو گشته قاتلم مادرِ یاس زهرا به کنارِ قبر تو می‌گرید از ناله‌ی او منفعلم مادرِ یاس

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس وفات حضرت خدیجه ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی  روزگاری خدا بود و مثلث عشقش محمد،علی،خدیجه ١٠ رمضان  شهادت حضرت خديجه كبري تسليت  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دامان تو زهرای اطهر پروریده بهر نبی الله مادر پروریده سالروز وفات جانسوز حضرت خدیجه {س} تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز چهره مکه غبار ماتم داشت هنوز داغ ابوطالب آتش غم داشت دل لطیف پیمبر غمین زهرا بود به سینه درد و غم و غصه های عالم داشت سخن ز رحلت بانوی با کرامت بود کسی که حسن کمال چهار مریم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قنوت امشب زهرا فقط شده مادر به روی سینه مادر نهاده سر، کوثر الهی مادر یاسم غریب می میرد غریب بود و غریبانه جان دهد آخر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مادر ایمان سزاست گریه کنیم و با سرشک امامان سزاست گریه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقام و منزلتش را کسی چه می داند شریک امر رسالت همیشه می ماند قد خمیده و موی سفید او امشب هزار روضه برای رسول می خواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک غمت به ساحل پلک ترم نشست سنگ فراق شیشه ی قلب مرا شکست امن یجیب خواندن من بی نتیجه ماند زهرا یتیم گشت و پدر بی خدیجه ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام هستي خود را به عشق بخشيدم به عشق اينكه به بيت نبي است مأوايم ولي چه زود شنيدم پس از من و احمد حريم عشق بسوزد به دست اعدايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداست شاهد حالم كه من چه‏ ها ديدم اگر چه شاد ز يك عمر امتحانهايم گهي به شعب ابي طالبم گواه بلا گهي ستم كش اهل حجاز و بطحايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت خدا بر خدیجه علیها السلام باد که شاخه‏ های بی‏ پناه رسالت، بر ریشه‏ های مقتدرش پیوند خورده بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همت سر تسلیم به دیوار تو سوده پیش از تو زنی لب به شهادت نگشوده تو در دل سختی به پیمبر گرویدی هر بار بلا را به سر و دوش کشیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي سلام آورده جبريل از خداوندت، سلام وي محمّد برده نامت را به لب با احترام همسر و همسنگر و همگام با خيرالانام سايه‌ات تا صبح محشر بر سر دين مستدام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز عطرِ تو مادر به جسمِ من جاریست هنوز زخمِ نبودن به سینه‌ام کاریست ز مصحف مددت یک ورق به جا مانده میان آن در و دیوار لحظه‌ ی یاریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرِ زهرا چو دل را بر نبی تقدیم کرد جانثاری بهر احمد را به خود تصمیم کرد با نثار جان و مالش نزد زهرا دخترش یاری همسر نمودن را چنین ترسیم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى بانوى ذوالکرم خدیجه اى مادر اهل غم خدیجه دلداده تو حبیب حق بود صاحب نفس حرم خدیجه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سوگ تو آتشین دلم مادرِ یاس هجران تو گشته قاتلم مادرِ یاس زهرا به کنارِ قبر تو می‌گرید از ناله‌ی او منفعلم مادرِ یاس