0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گریه عرش،آسمان دریا شد / یک قطره چکید و مثل عاشورا شد با شال عزا مرد غریبی می گفت: / ایام عزای مادرم زهرا شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش که مرغ بام افلاک شویم / با گریه برای فاطمه پاک شویم ایوان نجف شبی بمیریم اما / بین الحرمین کربلا خاک شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حالی داده دل را دست مادر / که می شستی زدنیا دست مادر از آن سیلی مگر چشمت نمی دید / که می جستی مرا با دست مادر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ظلمت شب شهاب را می شستند آیینه افتاب را می شستند در چشمه خون چکان چشمان علی پیمانه نور ناب را می شستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر محور به هر امکان علی بود / ولی بر فاطمه مهمان علی بود کنار تربتت مظلومه زهرا / سر شب تا سحر گریان علی بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز سوز دل کنم گریه برایت / که دیگر نشنوم زهرا صدایت در و دیوار خانه با نگاهم / بیادم آورد آن ناله هایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان داغت دلم غمناک کرده / که دست من تو را در خاک کرده بجایت زینب مظلومه تو / غبار غم ز رویم پاک کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی از غسل زیر پیرهن ماند کمی از خون خشک بر بدن ماند کفن را در بغل بگرفت و بو کرد همان طفلی که آخر بی کفن ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه سرد مردم بود و آتش / صدا بین صدا گم بود و آتش بجای تسلیت با دسته ی گل / هجوم قوم هیضم بود و آتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که نامت بر زبان آمد ، زبان آتش گرفت / سوختم چندان که مغز استخوان آتش گرفت حیدر آمدخاک همچون باد ، گرم گریه شد / خواست تا غسلت دهد ، آب روان آتش گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سینه که دوستدار زهراست / آشفته و بی قرار زهراست گنجینه ی هفت آسمان ها / در سینه ی خون نگار زهراست از شرح کرامتش همین بس / عالم همه وامدار زهراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون است که روی خاک خشت افتاده است / داغ است به قلب سر نوشت افتاده است خیزید و فرشته را به بیرون ببرید / آتش به در باغ بهشت افتاده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یتیمان جز دو چشم تر ندارند / به غیر از خاک غم بر سر ندارند چو مادر مرده ها باید فغان کرد / که طفلان علی مادر ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدامین شب از آن شب تیره تر بود / که زهرا حایل دیوار و در بود شبی کاندر هجوم تیغ بیداد / سرت را سینه زهرا سپر بود . . . یا فاطمه (س)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست رهین منت زهرائیم / مشهور شده به عزت زهرائیم مُردیم اگر به قبر ما بنویسید / ماپیر غلام حضرت زهرائیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمایان شد ز خط آتش و دود / که جرم فاطمه حب علی بود پس از زهرا علی بی همزبان شد / اسیر امتی نامهربان شد . . .

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گریه عرش،آسمان دریا شد / یک قطره چکید و مثل عاشورا شد با شال عزا مرد غریبی می گفت: / ایام عزای مادرم زهرا شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش که مرغ بام افلاک شویم / با گریه برای فاطمه پاک شویم ایوان نجف شبی بمیریم اما / بین الحرمین کربلا خاک شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حالی داده دل را دست مادر / که می شستی زدنیا دست مادر از آن سیلی مگر چشمت نمی دید / که می جستی مرا با دست مادر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ظلمت شب شهاب را می شستند آیینه افتاب را می شستند در چشمه خون چکان چشمان علی پیمانه نور ناب را می شستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر محور به هر امکان علی بود / ولی بر فاطمه مهمان علی بود کنار تربتت مظلومه زهرا / سر شب تا سحر گریان علی بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز سوز دل کنم گریه برایت / که دیگر نشنوم زهرا صدایت در و دیوار خانه با نگاهم / بیادم آورد آن ناله هایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان داغت دلم غمناک کرده / که دست من تو را در خاک کرده بجایت زینب مظلومه تو / غبار غم ز رویم پاک کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی از غسل زیر پیرهن ماند کمی از خون خشک بر بدن ماند کفن را در بغل بگرفت و بو کرد همان طفلی که آخر بی کفن ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه سرد مردم بود و آتش / صدا بین صدا گم بود و آتش بجای تسلیت با دسته ی گل / هجوم قوم هیضم بود و آتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که نامت بر زبان آمد ، زبان آتش گرفت / سوختم چندان که مغز استخوان آتش گرفت حیدر آمدخاک همچون باد ، گرم گریه شد / خواست تا غسلت دهد ، آب روان آتش گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سینه که دوستدار زهراست / آشفته و بی قرار زهراست گنجینه ی هفت آسمان ها / در سینه ی خون نگار زهراست از شرح کرامتش همین بس / عالم همه وامدار زهراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون است که روی خاک خشت افتاده است / داغ است به قلب سر نوشت افتاده است خیزید و فرشته را به بیرون ببرید / آتش به در باغ بهشت افتاده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یتیمان جز دو چشم تر ندارند / به غیر از خاک غم بر سر ندارند چو مادر مرده ها باید فغان کرد / که طفلان علی مادر ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدامین شب از آن شب تیره تر بود / که زهرا حایل دیوار و در بود شبی کاندر هجوم تیغ بیداد / سرت را سینه زهرا سپر بود . . . یا فاطمه (س)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست رهین منت زهرائیم / مشهور شده به عزت زهرائیم مُردیم اگر به قبر ما بنویسید / ماپیر غلام حضرت زهرائیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمایان شد ز خط آتش و دود / که جرم فاطمه حب علی بود پس از زهرا علی بی همزبان شد / اسیر امتی نامهربان شد . . .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران