0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شب که ابوتراب با قلب حزین بسپرد تن اُم ابیها به زمین دانی که چرا خاک ز دستش افشاند یعنی که تمام هستی ام بود همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این غوغای غمگین زمانه تو را می خواست شب، بی آشیانه تو خار چشم دنیا بودی ای گُل فدک بود و زمین بود و بهانه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گُل بوته باغ مصطفی زهرا بود آلاله داغ مرتضی زهرا بود خورشیدِ بلندْ در شبستان وجود سرچشمه رحمت خدا زهرا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا علی خرابم از غمت / سوختم کبابم از غمت زخم کهنه را نمک زدند / همسر تو را کتک زدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تو مهراب فاطمه / اسوه ی حجاب فاطمه یاس پرپر علی بمان / سایه سر علی بمان قوت دل علی نرو / از مقابل علی نرو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرو مادر دلم طاقت نداره / دلم بعد از تو خیلی بی قراره مگه بابام علی شب های بی تو / سرم رو روی زانوهاش بذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرفصل کتاب آفرینش زهراست روح ادب وکمال و بینش زهراست روزی که گشایند در باغ بهشت مسئول گزینش و پذیرش زهراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو نمی یابیمت ، اما کنار تو گریه مرسوم است ، مگر می توان پهلوی تو بود و شکسته نبود . نام خود را خصم ، داغ ننگ زد / دید بار شیشه داری ، سنگ زد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی به پدر و مادر، موجب ایمنی از خشم الهی است . (حضرت زهرا س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت فاطمه(س) : خداوند امر به معروف را برای اصلاح مردم قرار داد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم زینب که بی دلدار مانده ام به قلبم خون به چشمم خار مانده است نگاهم خیره میماند همیشه به آن خونی که به دیوار مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشته شد محسن آنان که تماشا کردنند سند تیر زدن به علي اصغر كربلا امضاء کردنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطمیه آمدوآن همدم ومونس کجاست؟شمع میپرسدزپروانه گل نرگس کجاست؟ درعزای مادرت یابن الحسن یکدم بیا،تانپرسند این جماعت بانی مجلس کجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاج آسمان ها زهرا نگین است به راز آدم و عالم زهرا امین است به روز محشر شافع اهل زمین است بی بی زهرا پاره تن رحمة للعالمین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب! بسوزد دلت خاك! شود خاك عزا بر سرت باد! پريشان شوى چشم! الهى كه ببارى فقط پيش نگاه شما ، مادر خورشيد سوخت... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطميه آمد و آن همدم و مونس كجاست * شمع مي پرسد زپروانه گل نرگس كجاست / درعزاي مادرت يا بن الحسن يكدم بيا * تا نپرسند اين جماعت باني مجلس كجاست...

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شب که ابوتراب با قلب حزین بسپرد تن اُم ابیها به زمین دانی که چرا خاک ز دستش افشاند یعنی که تمام هستی ام بود همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این غوغای غمگین زمانه تو را می خواست شب، بی آشیانه تو خار چشم دنیا بودی ای گُل فدک بود و زمین بود و بهانه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گُل بوته باغ مصطفی زهرا بود آلاله داغ مرتضی زهرا بود خورشیدِ بلندْ در شبستان وجود سرچشمه رحمت خدا زهرا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا علی خرابم از غمت / سوختم کبابم از غمت زخم کهنه را نمک زدند / همسر تو را کتک زدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تو مهراب فاطمه / اسوه ی حجاب فاطمه یاس پرپر علی بمان / سایه سر علی بمان قوت دل علی نرو / از مقابل علی نرو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرو مادر دلم طاقت نداره / دلم بعد از تو خیلی بی قراره مگه بابام علی شب های بی تو / سرم رو روی زانوهاش بذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرفصل کتاب آفرینش زهراست روح ادب وکمال و بینش زهراست روزی که گشایند در باغ بهشت مسئول گزینش و پذیرش زهراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو نمی یابیمت ، اما کنار تو گریه مرسوم است ، مگر می توان پهلوی تو بود و شکسته نبود . نام خود را خصم ، داغ ننگ زد / دید بار شیشه داری ، سنگ زد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی به پدر و مادر، موجب ایمنی از خشم الهی است . (حضرت زهرا س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت فاطمه(س) : خداوند امر به معروف را برای اصلاح مردم قرار داد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم زینب که بی دلدار مانده ام به قلبم خون به چشمم خار مانده است نگاهم خیره میماند همیشه به آن خونی که به دیوار مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشته شد محسن آنان که تماشا کردنند سند تیر زدن به علي اصغر كربلا امضاء کردنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطمیه آمدوآن همدم ومونس کجاست؟شمع میپرسدزپروانه گل نرگس کجاست؟ درعزای مادرت یابن الحسن یکدم بیا،تانپرسند این جماعت بانی مجلس کجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاج آسمان ها زهرا نگین است به راز آدم و عالم زهرا امین است به روز محشر شافع اهل زمین است بی بی زهرا پاره تن رحمة للعالمین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب! بسوزد دلت خاك! شود خاك عزا بر سرت باد! پريشان شوى چشم! الهى كه ببارى فقط پيش نگاه شما ، مادر خورشيد سوخت... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطميه آمد و آن همدم و مونس كجاست * شمع مي پرسد زپروانه گل نرگس كجاست / درعزاي مادرت يا بن الحسن يكدم بيا * تا نپرسند اين جماعت باني مجلس كجاست...

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران