0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود ای که بستی راه را در کوچه ها بر فاطمه گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه متنی رو برا شهادت حضرت فاطمه(س) آماده کرده بودم چندبار فرستادم هر دفعه یه اتفاقی افتاد تمام نوشته هام پاک شد راست میگن نوشتن واسه آل ا...  "ل ی ا ق ت" می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر مستودع فيها بعدد ما احاط به علمك... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستى كه خسته بود مى شست بيصدا دستى كه بسته بود در زير نور ماه گلبرگ گل كبود گلها فسرده بود جرم على چه بود روى عدو سياه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرسال منم عبد عطایت مادر خوشبخت شدم ذیل دعایت مادر نوروز که قابلی ندارد بی بی صد عید، الهی به فدایت مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که از روضه ی امّ شهدا مدهوشیم عید بی عید فقط رخت عزا میپوشم صلی الله علیک یا فاطمه بنت محم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یتیمان جز دو چشم تر ندارند / به غیر از خاک غم بر سر ندارند چو مادر مرده ها باید فغان کرد / که طفلان علی مادر ندارند . . . . .لایک : یاحضرت فاطمه عاشقتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهرا اگر در اول خلقت ظهور داشت / دیگر خدا نیاز به پیغمبری نداشت فرموده اند در برکات وجود او / زهرا اگر نبود علی همسری نداشت محشر بدون مهریه ی همسر علی / سوگند می خوریم شفاعتگری نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تاج سر عالم و ادم زهرا/از کودکیم دل به تو دادم زهرا(س) ان روز که من هستم و تاریکی قبر/جان حسنت برس به دادم زهرا(س)... السلام علیک یا فاطمه الزهرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز و شب گریم برایت فاطمه . عاشقم من خاک پایت فاطمه . لعنت الله علی عدوک یا فاطمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانوی دوجهان فاطمه جان شرمنده ام که فقط اسمم همانند شماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه میشه فاطمیه اشکامون رو در نیاره تقصیر چشمای ما نیست، نام زهرا گریه داره شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی گل و برگ شقایق بنویسید که گل طاقت میان در و دیوار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آن خنده ی زیبا به لب مولا نیست همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست قطره ی اشک علی تا به ته چاه رسید چاه فهمید کسی همچو علی تنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند که بر حاشیه ی برگ شقایق بنویسید... ... گل تاب فشار در و دیوار ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد شهدایی که شب های عملیات پشت لباساشون مینوشتن... میروم تا انتقام (س ی ل ی) زهرا(س) بگیرم...

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود ای که بستی راه را در کوچه ها بر فاطمه گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه متنی رو برا شهادت حضرت فاطمه(س) آماده کرده بودم چندبار فرستادم هر دفعه یه اتفاقی افتاد تمام نوشته هام پاک شد راست میگن نوشتن واسه آل ا...  "ل ی ا ق ت" می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر مستودع فيها بعدد ما احاط به علمك... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستى كه خسته بود مى شست بيصدا دستى كه بسته بود در زير نور ماه گلبرگ گل كبود گلها فسرده بود جرم على چه بود روى عدو سياه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرسال منم عبد عطایت مادر خوشبخت شدم ذیل دعایت مادر نوروز که قابلی ندارد بی بی صد عید، الهی به فدایت مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که از روضه ی امّ شهدا مدهوشیم عید بی عید فقط رخت عزا میپوشم صلی الله علیک یا فاطمه بنت محم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یتیمان جز دو چشم تر ندارند / به غیر از خاک غم بر سر ندارند چو مادر مرده ها باید فغان کرد / که طفلان علی مادر ندارند . . . . .لایک : یاحضرت فاطمه عاشقتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهرا اگر در اول خلقت ظهور داشت / دیگر خدا نیاز به پیغمبری نداشت فرموده اند در برکات وجود او / زهرا اگر نبود علی همسری نداشت محشر بدون مهریه ی همسر علی / سوگند می خوریم شفاعتگری نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تاج سر عالم و ادم زهرا/از کودکیم دل به تو دادم زهرا(س) ان روز که من هستم و تاریکی قبر/جان حسنت برس به دادم زهرا(س)... السلام علیک یا فاطمه الزهرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز و شب گریم برایت فاطمه . عاشقم من خاک پایت فاطمه . لعنت الله علی عدوک یا فاطمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانوی دوجهان فاطمه جان شرمنده ام که فقط اسمم همانند شماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه میشه فاطمیه اشکامون رو در نیاره تقصیر چشمای ما نیست، نام زهرا گریه داره شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی گل و برگ شقایق بنویسید که گل طاقت میان در و دیوار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آن خنده ی زیبا به لب مولا نیست همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست قطره ی اشک علی تا به ته چاه رسید چاه فهمید کسی همچو علی تنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند که بر حاشیه ی برگ شقایق بنویسید... ... گل تاب فشار در و دیوار ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد شهدایی که شب های عملیات پشت لباساشون مینوشتن... میروم تا انتقام (س ی ل ی) زهرا(س) بگیرم...